strona główna postępowania aktywne postępowania zakończone        

Ogłoszenie
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4

ogłasza  wolna reka na

Wykonanie prowizorycznego zasilania elektrycznego, demontaż uszkodzonych instalacji oraz wykonanie (odtworzenie) docelowych instalacji telefonicznych, komputerowych i elektrycznych zniszczonych podczas pożaru w dniu 31.08.2012 r. w Klinice Położnictw

Numer sprawy : 77/IF/2012

Wartość zamówienia : poniżej 5 000.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2012-09-03 do godziny : 12:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2012-09-03 godzina : 12:05

Warszawa, dnia 2012-10-11

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
znajdują sie w plikach do pobrania poniżej:

Lista plików do pobrania :
  1. Ogłoszenie o udzielenu zamówienia

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć, lub naciśnij na nazwie prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz "zapisz element docelowy jako..." aby zapisać plik na własnym dysku twardym

Serwis Internetowy Działu Zamówień Publicznych Szpitala Klinicznego Dziaciątka Jezus

Designed by DarK @ 2005