strona główna postępowania aktywne postępowania zakończone        

Ogłoszenie
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4

ogłasza  wolna reka na

usługa objęcia nadzorem autorskim oprogramowania InfoMedica na okres 1 roku

Numer sprawy : 14/KH/2012

Wartość zamówienia : poniżej 130.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2012-02-01 do godziny : 13.00

Termin otwarcia ofert dnia : 2012-02-01 godzina : 13.00 negocjacje

Warszawa, dnia 2012-02-28

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
znajdują sie w plikach do pobrania poniżej:

Lista plików do pobrania :
  ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć, lub naciśnij na nazwie prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz "zapisz element docelowy jako..." aby zapisać plik na własnym dysku twardym

Serwis Internetowy Działu Zamówień Publicznych Szpitala Klinicznego Dziaciątka Jezus

Designed by DarK @ 2005