strona główna postępowania aktywne postępowania zakończone        

Ogłoszenie
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4

ogłasza  przetarg nieograniczony na

Usługa na konserwację instalacji sanitarnych na terenie Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus CLO

Numer sprawy : 110/IF/2011

Wartość zamówienia : poniżej 125.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2011-12-16 do godziny : 10.00

Termin otwarcia ofert dnia : 2011-12-16 godzina : 10.10

Warszawa, dnia 2011-12-05

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
znajdują sie w plikach do pobrania poniżej:

nie ma plików z wynikami do pobrania

Serwis Internetowy Działu Zamówień Publicznych Szpitala Klinicznego Dziaciątka Jezus

Designed by DarK @ 2005