strona główna postępowania aktywne postępowania zakończone        

Ogłoszenie
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4

ogłasza  przetarg nieograniczony na

dostawę systemów do płukania i mieszania cementu

Numer sprawy : 45/KH/2011

Wartość zamówienia : poniżej 125.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2011-06-13 do godziny : 09.45

Termin otwarcia ofert dnia : 2011-06-13 godzina : 10.00

Warszawa, dnia 2011-06-01

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
znajdują sie w plikach do pobrania poniżej:

nie ma plików z wynikami do pobrania

Serwis Internetowy Działu Zamówień Publicznych Szpitala Klinicznego Dziaciątka Jezus

Designed by DarK @ 2005