strona główna postępowania aktywne postępowania zakończone        

Ogłoszenie
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4

ogłasza  przetarg nieograniczony na

dostawę odczynników do diagnostyki: bakterii Gram ujemnych, bakterii Gram dodatnich, bakterii beztle

Numer sprawy : 3/EK/2011

Wartość zamówienia : poniżej 125.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2011-01-31 do godziny : 09.50

Termin otwarcia ofert dnia : 2011-01-31 godzina : 10.00

Warszawa, dnia 2011-01-21

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
znajdują sie w plikach do pobrania poniżej:

Lista plików do pobrania :
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć, lub naciśnij na nazwie prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz "zapisz element docelowy jako..." aby zapisać plik na własnym dysku twardym

Serwis Internetowy Działu Zamówień Publicznych Szpitala Klinicznego Dziaciątka Jezus

Designed by DarK @ 2005