strona główna postępowania aktywne postępowania zakończone        

Ogłoszenie
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4

ogłasza  przetarg nieograniczony na

dostawa odczynników do kalibracji aparatu „Luminex”, odczynników do oznaczania antygenów zgodności t

Numer sprawy : 98/EK/2010

Wartość zamówienia : poniżej 125.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2010-11-04 do godziny : 09.50

Termin otwarcia ofert dnia : 2010-11-04 godzina : 10.00

Warszawa, dnia 2010-10-22

Tre¶ć ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty
zgodnie z ustaw± z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
znajduj± sie w plikach do pobrania poniżej:

Lista plików do pobrania :
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć, lub naci¶nij na nazwie prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz "zapisz element docelowy jako..." aby zapisać plik na własnym dysku twardym

Serwis Internetowy Działu Zamówień Publicznych Szpitala Klinicznego Dziaci±tka Jezus

Designed by DarK @ 2005