strona główna postępowania aktywne postępowania zakończone        

Ogłoszenie
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4

ogłasza  przetarg nieograniczony na

dostawę wyrobu medycznego HIALURONIAN SODU

Numer sprawy : 93/KH/2010

Wartość zamówienia : poniżej 125.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2010-10-11 do godziny : 10.45

Termin otwarcia ofert dnia : 2010-10-11 godzina : 11.00

Warszawa, dnia 2010-09-29

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
znajdują sie w plikach do pobrania poniżej:

nie ma plików z wynikami do pobrania

Serwis Internetowy Działu Zamówień Publicznych Szpitala Klinicznego Dziaciątka Jezus

Designed by DarK @ 2005