strona główna postępowania aktywne postępowania zakończone        

Ogłoszenie
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4

ogłasza  przetarg nieograniczony na

Wykonanie prac remontowo – malarskich w Pawilonie nr 29

Numer sprawy : 76/ES/2010

Wartość zamówienia : poniżej 4 845.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2010-08-18 do godziny : 12:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2010-08-18 godzina : 12:10

Warszawa, dnia 2010-08-02

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
znajdują sie w plikach do pobrania poniżej:

nie ma plików z wynikami do pobrania

Serwis Internetowy Działu Zamówień Publicznych Szpitala Klinicznego Dziaciątka Jezus

Designed by DarK @ 2005