strona główna postępowania aktywne postępowania zakończone        

Ogłoszenie
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4

ogłasza  przetarg nieograniczony na

modernizację węzła cieplnego i przebudowę kanału ciepłowniczego w Klinice Dermatologii (Paw. 26/27)

Numer sprawy : 63/KH/2010

Wartość zamówienia : poniżej 4 845.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2010-07-14 do godziny : 09.45

Termin otwarcia ofert dnia : 2010-07-14 godzina : 10.00

Warszawa, dnia 2010-06-22

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
znajdują sie w plikach do pobrania poniżej:

Lista plików do pobrania :
  12. ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć, lub naciśnij na nazwie prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz "zapisz element docelowy jako..." aby zapisać plik na własnym dysku twardym

Serwis Internetowy Działu Zamówień Publicznych Szpitala Klinicznego Dziaciątka Jezus

Designed by DarK @ 2005