strona główna postępowania aktywne postępowania zakończone        

Ogłoszenie
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4

ogłasza  przetarg nieograniczony na

Dostawę płynów i kaset do perfuzji nerek

Numer sprawy : 30/KT/2010

Wartość zamówienia : powyżej 125.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2010-04-14 do godziny : 09.00

Termin otwarcia ofert dnia : 2010-04-14 godzina : 09.15

Warszawa, dnia 2010-03-04

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
znajdują sie w plikach do pobrania poniżej:

nie ma plików z wynikami do pobrania

Serwis Internetowy Działu Zamówień Publicznych Szpitala Klinicznego Dziaciątka Jezus

Designed by DarK @ 2005