strona główna postępowania aktywne postępowania zakończone        

Ogłoszenie
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4

ogłasza  przetarg nieograniczony na

Zakup i dostawa immunoglobulin ludzkich na potrzeby programu lekowego – leczenia pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych oraz produktów leczniczych na potrzeby programu lekowego – leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczy

Numer sprawy : DZP/13/IJ/2018

Wartość zamówienia : poniżej 144.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2018-02-16 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2018-02-16 godzina : 09:30

Warszawa, dnia 2018-02-08

Tre¶ć ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty
zgodnie z ustaw± z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
znajduj± sie w plikach do pobrania poniżej:

Lista plików do pobrania :
  5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć, lub naci¶nij na nazwie prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz "zapisz element docelowy jako..." aby zapisać plik na własnym dysku twardym

Serwis Internetowy Działu Zamówień Publicznych Szpitala Klinicznego Dziaci±tka Jezus

Designed by DarK @ 2005