strona główna postępowania aktywne postępowania zakończone        

Ogłoszenie
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4

ogłasza  przetarg nieograniczony na

Zakup i sukcesywna dostawa implantów szczękowych do rekonstrukcji i osteosyntezy dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.

Numer sprawy : 80/IF/2016

Wartość zamówienia : poniżej 135.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2016-12-09 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2016-12-09 godzina : 10:30

Warszawa, dnia 2016-11-30

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
znajdują sie w plikach do pobrania poniżej:

Lista plików do pobrania :
  5. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
  6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Unieważnienie

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć, lub naciśnij na nazwie prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz "zapisz element docelowy jako..." aby zapisać plik na własnym dysku twardym

Serwis Internetowy Działu Zamówień Publicznych Szpitala Klinicznego Dziaciątka Jezus

Designed by DarK @ 2005