strona główna postępowania aktywne postępowania zakończone        

Ogłoszenie
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4

ogłasza  przetarg nieograniczony na

zakup i dostawa produktów leczniczych na potrzeby realizowanego przez Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie programu lekowego pn.: Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową

Numer sprawy : 57/MW/2016

Wartość zamówienia : powyżej 135.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2016-08-23 do godziny : 09:45

Termin otwarcia ofert dnia : 2016-08-23 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2016-07-15

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
znajdują sie w plikach do pobrania poniżej:

Lista plików do pobrania :
  10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć, lub naciśnij na nazwie prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz "zapisz element docelowy jako..." aby zapisać plik na własnym dysku twardym

Serwis Internetowy Działu Zamówień Publicznych Szpitala Klinicznego Dziaciątka Jezus

Designed by DarK @ 2005