strona główna postępowania aktywne postępowania zakończone        

Ogłoszenie
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4

ogłasza  przetarg nieograniczony na

dostawy drobnego sprzętu medycznego (t.j. kraniki, przedłużacze, worki, kaczki, baseny, kaniule, strzykawki, cewniki, przyrządy do odsysania ran, elektrody do EKG, igły, worki stomijne, pojemniki na odpady medyczne, półmaski filtrujące, mankiety)

Numer sprawy : 54/KT/2016

Wartość zamówienia : poniżej 135.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2016-07-14 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2016-07-14 godzina : 09:15

Warszawa, dnia 2016-06-28

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
znajdują sie w plikach do pobrania poniżej:

Lista plików do pobrania :
  10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć, lub naciśnij na nazwie prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz "zapisz element docelowy jako..." aby zapisać plik na własnym dysku twardym

Serwis Internetowy Działu Zamówień Publicznych Szpitala Klinicznego Dziaciątka Jezus

Designed by DarK @ 2005