strona główna postępowania aktywne postępowania zakończone        

Ogłoszenie
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4

ogłasza  przetarg nieograniczony na

Dostawę płynów: Hanksa, Parkera; barwników, surowicy kontrolnej, odczynników do aparatu „Luminex”, agarozy klasycznej, przeciwciał

Numer sprawy : 30/IJ/2016

Wartość zamówienia : poniżej 135.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2016-04-19 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2016-04-19 godzina : 09:30

Warszawa, dnia 2016-04-08

Tre¶ć ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty
zgodnie z ustaw± z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
znajduj± sie w plikach do pobrania poniżej:

Lista plików do pobrania :
  4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć, lub naci¶nij na nazwie prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz "zapisz element docelowy jako..." aby zapisać plik na własnym dysku twardym

Serwis Internetowy Działu Zamówień Publicznych Szpitala Klinicznego Dziaci±tka Jezus

Designed by DarK @ 2005