strona główna postępowania aktywne postępowania zakończone        

Ogłoszenie
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4

ogłasza  przetarg nieograniczony na

wykonanie usługi opracowania kompletnej dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji: Rozbudowa budynku Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii

Numer sprawy : 27/KH/2016

Wartość zamówienia : poniżej 135.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2016-04-06 do godziny : 09.45

Termin otwarcia ofert dnia : 2016-04-06 godzina : 10.00

Warszawa, dnia 2016-03-24

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
znajdują sie w plikach do pobrania poniżej:

nie ma plików z wynikami do pobrania

Serwis Internetowy Działu Zamówień Publicznych Szpitala Klinicznego Dziaciątka Jezus

Designed by DarK @ 2005