strona główna postępowania aktywne postępowania zakończone        

Ogłoszenie
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4

ogłasza  przetarg nieograniczony na

dostawy wody wraz z dzierżawą urządzeń

Numer sprawy : 21/KT/2016

Wartość zamówienia : poniżej 135.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2016-03-09 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2016-03-09 godzina : 09:15

Warszawa, dnia 2016-03-01

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
znajdują sie w plikach do pobrania poniżej:

nie ma plików z wynikami do pobrania

Serwis Internetowy Działu Zamówień Publicznych Szpitala Klinicznego Dziaciątka Jezus

Designed by DarK @ 2005