strona główna postępowania aktywne postępowania zakończone        

Ogłoszenie
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4

ogłasza  przetarg nieograniczony na

zakup i dostawę aparatu RTG z ramieniem C dla Szpitala Klinicznego Dzieci±tka Jezus w Warszawie w ramach realizacji programu wieloletniego na lata 2011 – 2020 pn.: „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”

Numer sprawy : 71/KT/2015

Wartość zamówienia : poniżej 134.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2015-10-16 do godziny : 12:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2015-10-16 godzina : 12:15

Warszawa, dnia 2015-10-05

Tre¶ć ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty
zgodnie z ustaw± z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
znajduj± sie w plikach do pobrania poniżej:

Lista plików do pobrania :
  8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć, lub naci¶nij na nazwie prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz "zapisz element docelowy jako..." aby zapisać plik na własnym dysku twardym

Serwis Internetowy Działu Zamówień Publicznych Szpitala Klinicznego Dziaci±tka Jezus

Designed by DarK @ 2005