strona główna postępowania aktywne postępowania zakończone        

Ogłoszenie
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4

ogłasza  przetarg nieograniczony na

Remont elewacji, przebudowa logii i wymiana okien w Pawilonie nr 2 Kliniki Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus

Numer sprawy : 55/IF/2015

Wartość zamówienia : poniżej 5 186.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2015-08-27 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2015-08-27 godzina : 10:30

Warszawa, dnia 2015-08-12

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
znajdują sie w plikach do pobrania poniżej:

nie ma plików z wynikami do pobrania

Serwis Internetowy Działu Zamówień Publicznych Szpitala Klinicznego Dziaciątka Jezus

Designed by DarK @ 2005