strona główna postępowania aktywne postępowania zakończone        

Ogłoszenie
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4

ogłasza  przetarg nieograniczony na

Zakup i dostawa naczyń jednorazowych i wielorazowych, drobnego sprzętu do dezynfekcji, pojemników na papier i mydło, sprzętu do sprzątania, pojemników na odpady medyczne, pojemników na wycinki histopatologiczne, termometrów oraz igieł do biopsji

Numer sprawy : 30/WD/2015

Wartość zamówienia : poniżej 134.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2015-04-29 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2015-04-29 godzina : 09:30

Warszawa, dnia 2015-04-17

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
znajdują sie w plikach do pobrania poniżej:

Lista plików do pobrania :
  7.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć, lub naciśnij na nazwie prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz "zapisz element docelowy jako..." aby zapisać plik na własnym dysku twardym

Serwis Internetowy Działu Zamówień Publicznych Szpitala Klinicznego Dziaciątka Jezus

Designed by DarK @ 2005