strona główna postępowania aktywne postępowania zakończone        

Ogłoszenie
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4

ogłasza  przetarg nieograniczony na

Opracowanie dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej, przebudowa szybu windowego, dostawa i montaż szpitalnego dĽwigu w Klinice Dermatologii i Wenerologii w systemie „zaprojektuj, wybuduj, i zarejestruj”.

Numer sprawy : 16/IF/2015

Wartość zamówienia : poniżej 5 186.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2015-03-25 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2015-03-25 godzina : 10:30

Warszawa, dnia 2015-03-06

Tre¶ć ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty
zgodnie z ustaw± z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
znajduj± sie w plikach do pobrania poniżej:

Lista plików do pobrania :
  7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć, lub naci¶nij na nazwie prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz "zapisz element docelowy jako..." aby zapisać plik na własnym dysku twardym

Serwis Internetowy Działu Zamówień Publicznych Szpitala Klinicznego Dziaci±tka Jezus

Designed by DarK @ 2005