strona główna postępowania aktywne postępowania zakończone        

Ogłoszenie
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4

ogłasza  przetarg nieograniczony na

dostawa wody źródlanej w galonach, butelkowanej wraz z dzierżawą urządzeń; opakowań i etykiet oraz druków.

Numer sprawy : 96/MW/2014

Wartość zamówienia : poniżej 134.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2014-08-28 do godziny : 09:45

Termin otwarcia ofert dnia : 2014-08-28 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2014-08-16

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
znajdują sie w plikach do pobrania poniżej:

nie ma plików z wynikami do pobrania

Serwis Internetowy Działu Zamówień Publicznych Szpitala Klinicznego Dziaciątka Jezus

Designed by DarK @ 2005