strona główna postępowania aktywne postępowania zakończone        

Ogłoszenie
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4

ogłasza  przetarg nieograniczony na

dostawa odczynników do genetycznego oznaczania antygenów zgodności tkankowej HLA – ABDR w technice niskiej rozdzielczości PCR-SSP na płytkach 96 dołkowych oraz poliklonalne kozie przeciwciała do wykrywania ludzkich przeciwciał IgM i IgG

Numer sprawy : 82/WD/2014

Wartość zamówienia : poniżej 134.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2014-08-29 do godziny : 09.00

Termin otwarcia ofert dnia : 2014-08-29 godzina : 09.30

Warszawa, dnia 2014-08-20

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
znajdują sie w plikach do pobrania poniżej:

Lista plików do pobrania :
  4.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć, lub naciśnij na nazwie prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz "zapisz element docelowy jako..." aby zapisać plik na własnym dysku twardym

Serwis Internetowy Działu Zamówień Publicznych Szpitala Klinicznego Dziaciątka Jezus

Designed by DarK @ 2005