strona główna postępowania aktywne postępowania zakończone        

Ogłoszenie
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4

ogłasza  przetarg nieograniczony na

Zakup i dostawę błon zielonoczułych, pryzmatów do tonometru Goldmann, przetworników do inwazyjnego pomiaru ciśnienia, pętli silikonowych, końcówek do odsysania, drenów łączących, kaniul dotętniczych, igieł z filtrem, prowadników wiodących hydrofilnyc

Numer sprawy : 66/WD/2014

Wartość zamówienia : poniżej 134.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2014-07-11 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2014-07-11 godzina : 09:30

Warszawa, dnia 2014-06-27

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
znajdują sie w plikach do pobrania poniżej:

Lista plików do pobrania :
  5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć, lub naciśnij na nazwie prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz "zapisz element docelowy jako..." aby zapisać plik na własnym dysku twardym

Serwis Internetowy Działu Zamówień Publicznych Szpitala Klinicznego Dziaciątka Jezus

Designed by DarK @ 2005