strona główna postępowania aktywne postępowania zakończone        

Ogłoszenie
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4

ogłasza  przetarg nieograniczony na

PRZEBUDOWĘ KLINIKI ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII W OBSZARZE OIT ORAZ ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ SOR WRAZ Z LĄDOWISKIEM DLA ŚMIGŁOWCÓW

Numer sprawy : 60/IF/2014

Wartość zamówienia : powyżej 5 186.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2014-08-12 do godziny : 12:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2014-08-12 godzina : 12:30

Warszawa, dnia 2014-06-13

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
znajdują sie w plikach do pobrania poniżej:

Lista plików do pobrania :
  17. Ogłoszenie o udzielaniu zamówienia

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć, lub naciśnij na nazwie prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz "zapisz element docelowy jako..." aby zapisać plik na własnym dysku twardym

Serwis Internetowy Działu Zamówień Publicznych Szpitala Klinicznego Dziaciątka Jezus

Designed by DarK @ 2005