strona główna postępowania aktywne postępowania zakończone        

Ogłoszenie
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4

ogłasza  wolna reka na

objęcie nadzorem autorskim oprogramowania InfoMedica przez okres 12 miesięcy

Numer sprawy : 20/KH/2014

Wartość zamówienia : poniżej 134.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2014-02-25 do godziny : 11.00

Termin otwarcia ofert dnia : 2014-02-25 godzina : 11.00

Warszawa, dnia 2014-04-10

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
znajdują sie w plikach do pobrania poniżej:

Lista plików do pobrania :
  ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć, lub naciśnij na nazwie prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz "zapisz element docelowy jako..." aby zapisać plik na własnym dysku twardym

Serwis Internetowy Działu Zamówień Publicznych Szpitala Klinicznego Dziaciątka Jezus

Designed by DarK @ 2005