strona główna postępowania aktywne postępowania zakończone        

Ogłoszenie
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4

ogłasza  przetarg nieograniczony na

Dostawa, instalacja i wdrożenie Radiologicznego Systemu Infor. (RIS), Systemu Archiwizacji i Dystrybucji Obrazów (PACS) wraz z serwisem, nadzorem autorskim, integracją systemu RIS ze Szpit. Syst. Infor. (HIS Infomedica), dostawa i instalacja sprzętu

Numer sprawy : 118/IJ/2013

Wartość zamówienia : powyżej 130.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2014-01-30 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2014-01-30 godzina : 09:30

Warszawa, dnia 2013-12-21

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
znajdują sie w plikach do pobrania poniżej:

Lista plików do pobrania :
  25. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć, lub naciśnij na nazwie prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz "zapisz element docelowy jako..." aby zapisać plik na własnym dysku twardym

Serwis Internetowy Działu Zamówień Publicznych Szpitala Klinicznego Dziaciątka Jezus

Designed by DarK @ 2005