strona główna postępowania aktywne postępowania zakończone        

Ogłoszenie
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4

ogłasza  przetarg nieograniczony na

Zakup i sukcesywn± dostawę narzędzi endoskopowych, cystoskopowych, laparoskopowych współpracuj±cych z aparatami firmy „Olympus”, „Valleylab” oraz ze sprzętem firmy „Storz”

Numer sprawy : 116/IF/2013

Wartość zamówienia : poniżej 130.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2013-12-10 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2013-12-10 godzina : 10:30

Warszawa, dnia 2013-11-26

Tre¶ć ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty
zgodnie z ustaw± z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
znajduj± sie w plikach do pobrania poniżej:

Lista plików do pobrania :
  6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć, lub naci¶nij na nazwie prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz "zapisz element docelowy jako..." aby zapisać plik na własnym dysku twardym

Serwis Internetowy Działu Zamówień Publicznych Szpitala Klinicznego Dziaci±tka Jezus

Designed by DarK @ 2005