strona główna postępowania aktywne postępowania zakończone        

Ogłoszenie
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4

ogłasza  przetarg nieograniczony na

ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO DIAGNOSTYKI HIV, ROZTWÓR SOLI FIZJOLOGICZNEJ – BUFOROWANY, PŁYTKI TERASAKI.

Numer sprawy : 115/IF/2013

Wartość zamówienia : poniżej 130.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2013-11-27 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2013-11-27 godzina : 10:30

Warszawa, dnia 2013-11-14

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
znajdują sie w plikach do pobrania poniżej:

Lista plików do pobrania :
  6. Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć, lub naciśnij na nazwie prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz "zapisz element docelowy jako..." aby zapisać plik na własnym dysku twardym

Serwis Internetowy Działu Zamówień Publicznych Szpitala Klinicznego Dziaciątka Jezus

Designed by DarK @ 2005