strona główna postępowania aktywne postępowania zakończone        

Ogłoszenie
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4

ogłasza  przetarg nieograniczony na

ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ IMMUNOLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA

Numer sprawy : 67/IF/2013

Wartość zamówienia : poniďż˝ej 130.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2013-07-09 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2013-07-09 godzina : 10:30

Warszawa, dnia 2013-06-21

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
znajdują sie w plikach do pobrania poniżej:

nie ma plików z wynikami do pobrania

Serwis Internetowy Działu Zamówień Publicznych Szpitala Klinicznego Dziaciątka Jezus

Designed by DarK @ 2005