strona główna postępowania aktywne postępowania zakończone        

Ogłoszenie
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4

ogłasza  przetarg nieograniczony na

zakup i dostawę kaset do perfuzji nerek

Numer sprawy : 62/KH/2013

Wartość zamówienia : poniżej 130.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2013-06-17 do godziny : 09.45

Termin otwarcia ofert dnia : 2013-06-17 godzina : 10.00

Warszawa, dnia 2013-06-07

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
znajdują sie w plikach do pobrania poniżej:

nie ma plików z wynikami do pobrania

Serwis Internetowy Działu Zamówień Publicznych Szpitala Klinicznego Dziaciątka Jezus

Designed by DarK @ 2005