strona główna postępowania aktywne postępowania zakończone        

Ogłoszenie
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4

ogłasza  przetarg nieograniczony na

DOSTAWA ZESTAWÓW OPATRUNKOWYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ URZĄDZEŃ DO PODCIŚNIENIOWEJ TERAPII RAN

Numer sprawy : 12/IF/2013

Wartość zamówienia : poniżej 130.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2013-02-21 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2013-02-21 godzina : 10:30

Warszawa, dnia 2013-02-07

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
znajdują sie w plikach do pobrania poniżej:

Lista plików do pobrania :
  10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć, lub naciśnij na nazwie prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz "zapisz element docelowy jako..." aby zapisać plik na własnym dysku twardym

Serwis Internetowy Działu Zamówień Publicznych Szpitala Klinicznego Dziaciątka Jezus

Designed by DarK @ 2005