strona główna postępowania aktywne postępowania zakończone        

LISTA POSTĘPOWAŃ ZAKOŃCZONYCH

Poniżej przedstawiona jest lista zakończonych postępowań przetargowych.
Po kliknięciu na wybrany przetarg zostaną wyświetlone szczegóły...

łącznie zakończonych postępowań : 1383
Numer sprawy
Postępowanie na :
Wartość
Termin składania ofert
dodatkowe informacje  DZP/96/WD/2018 Zakup i dostawa systemów do nietrzymania moczu
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-11-30
dodatkowe informacje  DZP/98/KH/2018 Zakup i dostawa produktów leczniczych na potrzeby programu lekowego „Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej”
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-11-30
dodatkowe informacje  DZP/95/KT/2018 zakup i dostawa warzyw i owoców świeżych, mrożonych, konserwowych oraz pieczywa
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-11-20
dodatkowe informacje  DZP/93/KT/2018 Zakup i dostawa mięsa wołowego i wieprzowego oraz wędlin
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-11-19
dodatkowe informacje  DZP/81/KH/2018 świadczenie usług pralniczych wraz z najmem bielizny pościelowej, operacyjnej, odzieży roboczej oraz mopów
( przetarg nieograniczony )
powyżej 144.000 EURO
2018-11-15
dodatkowe informacje  DZP/91/IJ/2018 Zakup i dostawy odczynników do oznaczania antygenów, kontroli, krążków antybiotykowych, pasków testowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-11-13
dodatkowe informacje  DZP/82/IJ/2018 Zakup i dostawy sterylnych zestawów operacyjnych i zabiegowych, odzieży sterylnej, kocyków do ogrzewania konwekcyjnego
( przetarg nieograniczony )
powyżej 144.000 EURO
2018-11-08
dodatkowe informacje  DZP/92/KT/2018 zakup i dostawa transformatora wysokiego napięcia do aparatu RTG Polyrad Premium wraz z instalacją i uruchomieniem
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-11-07
dodatkowe informacje  DZP/83/KT/2018 zakup i dostawa systemu zamkniętego do próżniowego pobierania krwi
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-10-23
dodatkowe informacje  DZP/86/WD/2018 Zakup i dostawa środków kontrastowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-10-19
dodatkowe informacje  DZP/76/WD/2018 zakup i dostawa immunoglobulin ludzkich do leczenia pierwotnych i wtórnych niedoborów odporności
( przetarg nieograniczony )
powyżej 144.000 EURO
2018-10-17
dodatkowe informacje  DZP/84/KH/2018 zakup i dostawę zestawów do chirurgicznego leczenia otyłości
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-10-16
dodatkowe informacje  DZP/85/KT/2018 zakup i dostawa zestawów do operacji metodą Ilizarowa, końcówek do waporyzacji RF, kotwic barkowych oraz panewek typu custom made stawu biodrowego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-10-11
dodatkowe informacje  DZP/78/WD/2018 Zakup i dostawa surowców do wytwarzania leków recepturowych oraz opakowań do leków
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-09-28
dodatkowe informacje  DZP/77/KH/2018 Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją bloku operacyjnego w ramach projektu pn.: „Nowoczesna ortopedia w SKDJ w Warszawie odpowiedzią na trendy demograficzne i epidemiologiczne”
( przetarg nieograniczony )
poniżej 5 548.000 EURO
2018-09-27
dodatkowe informacje  DZP/79/KT/2018 USŁUGA UBEZPIECZENIA SZPITALA KLINICZNEGO DZIECIĄTKA JEZUS W WARSZAWIE
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-09-19
dodatkowe informacje  DZP/70/KH/2018 zakup i dostawę produktów leczniczych na potrzeby realizowanego przez Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus programu lekowego – leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej
( przetarg nieograniczony )
powyżej 144.000 EURO
2018-09-06
dodatkowe informacje  DZP/72/KT/2018 zakup i dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku tj.: kraników trójdrożnych, kaniul, strzykawek, cewników, elektrod, igieł, drenów, płytek stomijnych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-09-05
dodatkowe informacje  DZP/74/KT/2018 USŁUGA UBEZPIECZENIA SZPITALA KLINICZNEGO DZIECIĄTKA JEZUS W WARSZAWIE
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-09-04
dodatkowe informacje  DZP/75/KH/2018 świadczenie usług w zakresie obsługi systemu informatycznego InfoMedica/AMMS
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-08-29
dodatkowe informacje  DZP/73/IF/2018 Zakup i sukcesywna dostawa odczynników do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych wraz z dzierżawą aparatu oraz odczynników do diagnostyki mikrobiologicznej wraz z dzierżawą aparatu dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-08-27
dodatkowe informacje  DZP/64/WD/2018 Zakup i dostawa immunoglobulin ludzkich do leczenia wtórnych niedoborów odporności oraz odrzutów przeszczepianych narządów
( przetarg nieograniczony )
powyżej 144.000 EURO
2018-08-24
dodatkowe informacje  DZP/55/IJ/2018 Zakup i dostawy zestawów operacyjnych i sprzętu okulistycznego
( przetarg nieograniczony )
powyżej 144.000 EURO
2018-08-21
dodatkowe informacje  DZP/66/KH/2018 Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją bloku operacyjnego w ramach projektu pn.: „Nowoczesna ortopedia w SKDJ w Warszawie odpowiedzią na trendy demograficzne i epidemiologiczne”
( przetarg nieograniczony )
poniżej 5 548.000 EURO
2018-08-14
dodatkowe informacje  DZP/67/IF/2018 Zakup i dostawa sprzętu anestezjologicznego tj.: igły podpajęczynówkowe, rurki intubacyjne, bezlateksowy zestaw jednorazowych układów oddechowych do aparatów firmy Dräger dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-08-14
dodatkowe informacje  DZP/71/IF/2018 Zakup i sukcesywna dostawa odczynników do gazometrii wraz z dzierżawą analizatora dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-08-13
dodatkowe informacje  DZP/68/WD/2018 Zakup i dostawa drobnego sprzętu urologicznego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-08-09
dodatkowe informacje  DZP/54/IJ/2018 Zakup i dostawy odczynników do badań immunologicznych wraz z dzierżawą analizatorów
( przetarg nieograniczony )
powyżej 144.000 EURO
2018-08-08
dodatkowe informacje  DZP/58/KH/2018 zakup i dostawę produktu leczniczego Eculizumabum (program lekowy)
( przetarg nieograniczony )
powyżej 144.000 EURO
2018-08-08
dodatkowe informacje  DZP/69/KT/2018 Zakup i dostawa przypraw, dodatków oraz sypkich produktów żywnościowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-08-07
dodatkowe informacje  DZP/60/KT/2018 USŁUGA UBEZPIECZENIA SZPITALA KLINICZNEGO DZIECIĄTKA JEZUS W WARSZAWIE
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-08-03
dodatkowe informacje  DZP/53/KH/2018 Zakup i dostawa immunoglobulin ludzkich na potrzeby programu lekowego - leczenia pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych z zastosowaniem immunoglobuliny ludzkiej normalnej
( przetarg nieograniczony )
powyżej 144.000 EURO
2018-07-27
dodatkowe informacje  DZP/61/KT/2018 zakup i dostawa cementu kostnego z antybiotykami oraz opatrunków gipsowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-07-27
dodatkowe informacje  DZP/52/KH/2018 Zakup i dostawy produktu leczniczego Riociguatum oraz produktów leczniczych z programu lekowego leczenia neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)
( przetarg nieograniczony )
powyżej 144.000 EURO
2018-07-24
dodatkowe informacje  DZP/63/KH/2018 zakup i dostawę zestawów z okluderem do zamykania nieprawidłowych połączeń wewnątrzsercowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-07-24
dodatkowe informacje  DZP/65/KH/2018 Zakup i dostawa sond ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS) wraz z dzierżawą konsoli
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-07-23
dodatkowe informacje  DZP/62/KH/2018 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym obejmującym modernizację bloku operacyjnego w ramach projektu pn.: „Nowoczesna ortopedia w SKDJ w Warszawie odpowiedzią na trendy demograficzne i epidemiologiczne”
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-07-20
dodatkowe informacje  DZP/59/KT/2018 zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-07-17
dodatkowe informacje  DZP/56/KH/2018 zakup i dostawę zestawów z okluderem do zamykania nieprawidłowych połączeń wewnątrzsercowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-07-06
dodatkowe informacje  DZP/57/KH/2018 zakup i dostawę produktu leczniczego Eculizumabum (program lekowy)
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-07-05
dodatkowe informacje  DZP/49/KH/2018 Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w ramach programu wieloletniego na lata 2011 – 2020 pn.: „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-06-27
dodatkowe informacje  DZP/15/KH/2018 świadczenie usługi odbioru, transportu oraz utylizacji odpadów medycznych Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
powyżej 144.000 EURO
2018-06-11
dodatkowe informacje  DZP/41/IJ/2018 Zakup i dostawy rękawów papierowo – foliowych, testów, papieru krepowanego do sterylizacji parowej
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-06-06
dodatkowe informacje  DZP/48/IF/2018 Zakup i sukcesywna dostawa drobnego sprzętu medycznego tj.: dreny, zestawy do drenażu pęcherza moczowego, cewniki naczyniowe dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-06-05
dodatkowe informacje  DZP/51/KH/2018 zakup i dostawę cewników ciśnieniowych do pomiaru gradientu przez zwężenie (Pd/Pp, FFR) wraz z dzierżawą konsoli
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-06-04
dodatkowe informacje  DZP/50/KT/2018 zakup i dostawa drobiu oraz podrobów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-05-30
dodatkowe informacje  DZP/40/IF/2018 Zakup i sukcesywna dostawa materiałów resorbowalnych do rekonstrukcji i osteosyntezy płytkowej oraz kompresów jałowych dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-05-29
dodatkowe informacje  DZP/35/WD/2018 Zakup i dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych w tym produktów leczniczych w trybie importu docelowego
( przetarg nieograniczony )
powyżej 144.000 EURO
2018-05-28
dodatkowe informacje  DZP/30/KT/2018 USŁUGA UBEZPIECZENIA SZPITALA KLINICZNEGO DZIECIĄTKA JEZUS W WARSZAWIE
( przetarg nieograniczony )
powyżej 144.000 EURO
2018-05-28
dodatkowe informacje  DZP/34/KT/2018 Zakup i dostawa endoprotez stawu biodrowego i kolanowego, endoprotez poresekcyjnych oraz elementów do rewizji endoprotez
( przetarg nieograniczony )
powyżej 144.000 EURO
2018-05-24
dodatkowe informacje  DZP/29/IF/2018 Zakup i sukcesywna dostawa odczynników do badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów
( przetarg nieograniczony )
powyżej 144.000 EURO
2018-05-23
dodatkowe informacje  DZP/39/IF/2018 Zakup i sukcesywna dostawa odczynników do TPHA, testów immunoenzymatycznych, przeciwciał poliklonalnych, płytek Terasaki, podłóż chromogennych dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-05-22
dodatkowe informacje  DZP/47/KT/2018 Zakup i dostawa drobnego sprzętu dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-05-18
dodatkowe informacje  DZP/33/IF/2018 Zakup i sukcesywna dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-05-16
dodatkowe informacje  DZP/38/KT/2018 zakup i dostawa rękwiczek medycznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-05-14
dodatkowe informacje  DZP/46/WD/2018 Zakup i dostawa immunoglobulin w ramach programu lekowego – leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO)
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-05-10
dodatkowe informacje  DZP/23/IJ/2018 Zakup i dostawy sterylnych zestawów operacyjnych i zabiegowych, odzieży sterylnej, odzieży i pościeli niesterylnej
( przetarg nieograniczony )
powyżej 144.000 EURO
2018-05-08
dodatkowe informacje  DZP/36/IJ/2018 Zakup i dostawy soczewek wewnątrzgałkowych , implantów okulistycznych, gazu śródoperacyjnego oraz zatyczek do kanalików łzowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-05-08
dodatkowe informacje  DZP/45/KH/2018 Zakup i dostawa produktu leczniczego Rituximabum (program lekowy)
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-05-08
dodatkowe informacje  DZP/32/KH/2018 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym obejmującym modernizację bloku operacyjnego w ramach projektu pn.: „Nowoczesna ortopedia w SKDJ w Warszawie odpowiedzią na trendy demograficzne i epidemiologiczne”
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-05-07
dodatkowe informacje  DZP/44/KH/2018 Zakup i dostawa produktu leczniczego Elbasvirum+Grazoprevirum (program lekowy)
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-05-07
dodatkowe informacje  DZP/25/WD/2018 Zakup i dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz substancji recepturowych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 144.000 EURO
2018-04-27
dodatkowe informacje  DZP/43/KH/2018 zakup i dostawę wyrobów kardiologicznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-04-27
dodatkowe informacje  DZP/37/IJ/2018 Zakup i dostawy zestawów do plazmaferezy wraz z dzierżawą aparatu
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-04-26
dodatkowe informacje  DZP/42/KT/2018 zakup i dostawy nabiału
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-04-26
dodatkowe informacje  DZP/18/IF/2018 Zakup i dostawa produktów leczniczych na potrzeby realizowanego przez Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus programu lekowego – leczenie niedokrwistości w przebiegu PNN, leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc cinacalcetum i paricalcitolem u p
( przetarg nieograniczony )
powyżej 144.000 EURO
2018-04-19
dodatkowe informacje  DZP/20/KH/2018 usługę konserwacji i napraw bieżących instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz ze sprawowaniem całodobowych dyżurów
( przetarg nieograniczony )
powyżej 144.000 EURO
2018-04-18
dodatkowe informacje  DZP/11/KT/2018 zakup i dostawa tomografu komputerowego z wyposażeniem i instalacją
( przetarg nieograniczony )
powyżej 144.000 EURO
2018-04-17
dodatkowe informacje  DZP/21/KT/2018 zakup i dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego, narzędzi medycznych, kaczek, basenów , dostawy środków do dezynfekcji naczyń i sprzętu kuchennego oraz myjni
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-04-13
dodatkowe informacje  DZP/10/IJ/2018 Zakup i dostawę centrali monitoringowej z wyposażeniem i kardiomonitorami oraz aparatów USG z wyposażeniem
( przetarg nieograniczony )
powyżej 144.000 EURO
2018-04-12
dodatkowe informacje  DZP/31/KH/2018 Rozbudowa budynku Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii mieszczącej się w Pawilonie nr 3 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Specjalistyczna Kardiologia w SKDJ w Warszawie odpowiedzią na potrzeby zdrowotne populacji”
( przetarg nieograniczony )
poniżej 5 548.000 EURO
2018-04-12
dodatkowe informacje  DZP/28/IF/2018 Zakup i sukcesywna dostawa odczynników do określania obecności i specyficzności przeciwciał anty-HLA z wykorzystaniem platformy Luminex dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-04-11
dodatkowe informacje  DZP/24/IF/2018 Zakup i dostawa laparoskopowych narzędzi chirurgicznych dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-04-06
dodatkowe informacje  DZP/27/WD/2018 Zakup i dostawa produktów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego wraz z wyrobami zużywalnymi
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-04-04
dodatkowe informacje  DZP/9/WD/2018 Zakup i dostawa albumin oraz immunoglobulin specjalistycznych i ludzkich
( przetarg nieograniczony )
powyżej 144.000 EURO
2018-03-29
dodatkowe informacje  DZP/26/KH/2018 kompleksową obsługę urządzeń drukujących wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-03-26
dodatkowe informacje  DZP/12/KH/2018 Zakup i dostawy produktu leczniczego Riociguatum na potrzeby programu lekowego pn.: „Leczenie zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego”
( przetarg nieograniczony )
powyżej 144.000 EURO
2018-03-20
dodatkowe informacje  DZP/8/KT/2018 zakup i dostawa gwoździ, śrub, płytek, wkrętów interferencyjnych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 144.000 EURO
2018-03-19
dodatkowe informacje  DZP/17/KH/2018 Rozbudowa budynku Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii mieszczącej się w Pawilonie nr 3 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Specjalistyczna Kardiologia w SKDJ w Warszawie odpowiedzią na potrzeby zdrowotne populacji”
( przetarg nieograniczony )
poniżej 5 548.000 EURO
2018-03-19
dodatkowe informacje  DZP/19/IF/2018 Zakup i sukcesywną dostawę odczynników do oznaczania białek specyficznych metodą immunonefelometryczną wraz z dzierżawa analizatora.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-03-19
dodatkowe informacje  DZP/22/WD/2018 Zakup i dostawa materiałów zużywalnych do automatycznego bezwkładowego wstrzykiwacza kontrastu CT Expres
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-03-16
dodatkowe informacje  DZP/1/IJ/2018 Świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych, przeglądów oraz napraw sprzętu medycznego
( przetarg nieograniczony )
powyżej 144.000 EURO
2018-03-13
dodatkowe informacje  DZP/7/WD/2018 Zakup i dostawa produktów leczniczych na potrzeby realizowanego przez Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus programu lekowego – leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej
( przetarg nieograniczony )
powyżej 144.000 EURO
2018-03-12
dodatkowe informacje  DZP/6/WD/2018 Zakup i dostawa immunoglobulin ludzkich na potrzeby realizowanego przez Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus programu lekowego – leczenia pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 144.000 EURO
2018-03-09
dodatkowe informacje  DZP/16/IJ/2018 Zakup i dostawa jednorazowego systemu płucząco – ssącego do zabiegów laparoskopowych, roztworu do irygacji oraz panewki ortopedycznej typu „custom made”
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-02-27
dodatkowe informacje  DZP/14/IF/2018 Zakup i sukcesywna dostawa odczynników do wykonywania oznaczeń hemoglobiny glikowanej HbA1c wraz z dzierżawą analizatora dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-02-23
dodatkowe informacje  DZP/3/KH/2018 Rozbudowa budynku Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii mieszczącej się w Pawilonie nr 3 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Specjalistyczna Kardiologia w SKDJ w Warszawie odpowiedzią na potrzeby zdrowotne populacji”
( przetarg nieograniczony )
poniżej 5 548.000 EURO
2018-02-20
dodatkowe informacje  DZP/13/IJ/2018 Zakup i dostawa immunoglobulin ludzkich na potrzeby programu lekowego – leczenia pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych oraz produktów leczniczych na potrzeby programu lekowego – leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczy
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-02-16
dodatkowe informacje  DZP/2/KH/2018 Zakup i dostawę tlenu medycznego ciekłego oraz gazów w butlach wraz z dzierżawą butli
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-02-13
dodatkowe informacje  113/KT/2017 Zakup i dostawa chemicznych produktów leczniczych oraz produktów biobójczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2018-02-05
dodatkowe informacje  DZP/5/KT/2018 zakup i dostawa mięsa wołowego i wieprzowego oraz wędlin
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-02-02
dodatkowe informacje  DZP/4/WD/2018 Zakup i dostawa etykiet samoprzylepnych, worków polietylenowych, podajników, dozowników, artykułów higienicznych, stelaży oraz mopów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-02-02
dodatkowe informacje  116/KT/2017 zakup i dostawy endoprotez stawu biodrowego i kolanowego
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2018-01-17
dodatkowe informacje  106/IF/2017 Zakup i sukcesywną dostawę płynów infuzyjnych dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2018-01-12
dodatkowe informacje  115/KH/2017 zakup i dostawy sprzętu medycznego do dializ
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2018-01-11
dodatkowe informacje  103/IJ/2017 Dostawę wyrobów medycznych do zabiegów terapii ciągłej nerkozastępczej wraz z dzierżawą aparatów
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2018-01-04
dodatkowe informacje  107/KH/2017 świadczenie usług transportu sanitarnego dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2018-01-03
dodatkowe informacje  93/KH/2017 zakup i dostawę wyrobów medycznych do wysokospecjalistycznych zabiegów kardiologicznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2017-12-29
dodatkowe informacje  104/KH/2017 zakup i dostawę produktu leczniczego Riociguatum (program lekowy)
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2017-12-29
dodatkowe informacje  117/IF/2017 Zakup i sukcesywną dostawa materiałów do rekonstrukcji i osteosyntezy płytkowej wysokospecjalistycznej stosowanej w zabiegach z zakresu traumatologii i wad genetycznych dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2017-12-21
dodatkowe informacje  118/WD/2017 Zakup i dostawa immunoglobuliny ludzkiej z programu lekowego – leczenie PNO z rekombinowaną hialuronidazą
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2017-12-21
dodatkowe informacje  105/IF/2017 Zakup i sukcesywna dostawa odczynników do badań na rozdział elektroforetyczny białek oraz do wykonywania oznaczeń HbA1c wraz z dzierżawą analizatorów dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2017-12-19
dodatkowe informacje  100/WD/2017 Zakup i dostawa produktów leczniczych w tym produktów leczniczych w trybie importu docelowego oraz wyrobów medycznych do procedur okulistycznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2017-12-12
dodatkowe informacje  90/IF/2017 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji „Rozbudowa budynku Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii – Pawilon 3” w ramach przedsięwzięcia „Specjalistyczna Kardiologia w SKDJ w Warszawie odpowiedzą na potrzeby zdrow
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2017-12-12
dodatkowe informacje  110/KT/2017 zakup i dostawa myjni – dezynfektora oraz dwóch wież artroskopowych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2017-12-11
dodatkowe informacje  111/KH/2017 zakup i dostawę ultrasonografu
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2017-12-11
dodatkowe informacje  112/IJ/2017 zakup i dostawę kamery siatkówkowej z optyką adaptywną i systemu laserowego do głębokiej niepenetrującej sklerostomii
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2017-12-11
dodatkowe informacje  114/KH/2017 zakup i dostawa produktu leczniczego Riociguatum (program lekowy)
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2017-12-08
dodatkowe informacje  97/KT/2017 Zakup i dostawa endoprotez stawu biodrowego, kolanowego, implantów oraz drutów Kirschnera
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2017-12-07
dodatkowe informacje  109/IJ/2017 Zakup i dostawę pierwszego wyposażenia SOR i OIT
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2017-12-04
dodatkowe informacje  108/KT/2017 zakup i dostawa asortymentu niezbędnego do wykonywania zabiegów ortopedycznych oraz dostawa elementów systemu rotablacji
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2017-12-01
dodatkowe informacje  102/KH/2017 zakup i dostawę aparatu do echokardiografii
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2017-11-17
dodatkowe informacje  88/WD/2017 Zakup i dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla OIT i SOR
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2017-11-16
dodatkowe informacje  84/IJ/2017 Dostawa systemów dostępu do procedur laparoskopowych oraz siatek przepuklinowych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2017-11-15
dodatkowe informacje  101/WD/2017 Zakup i dostawa heparyn drobnocząsteczkowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2017-11-13
dodatkowe informacje  89/KT/2017 zakup i dostawa wielorzędowego systemu tomografii komputerowej
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2017-11-09
dodatkowe informacje  85/IF/2017 Zakup i sukcesywna dostawa odczynników do ilościowej oceny RNA HCV i DNA HBV odczynników do automatycznej oceny jakościowej RNA HCV wraz z dzierżawą analizatora.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2017-11-09
dodatkowe informacje  99/IJ/2017 Zakup i dostawa pierwszego wyposażenia SOR i OIT
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2017-11-06
dodatkowe informacje  98/KH/2017 zakup i dostawę narzędzi dla SOR
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2017-11-03
dodatkowe informacje  95/KT/2017 zakup i dostawa warzyw i owoców świeżych, mrożonych oraz konserwowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2017-11-02
dodatkowe informacje  94/KH/2017 zakup zdalnie sterowanego systemu rentgenowskiego do radiografii i fluoroskopii i systemu radiografii cyfrowej DR
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2017-10-31
dodatkowe informacje  91/IF/2017 Zakup i sukcesywna dostawa testów do genetycznego oznaczania antygenu zgodności tkankowej HLA-ABDR, agarozy klasycznej oraz odczynników do oznaczania antygenu HLA-B27 dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2017-10-31
dodatkowe informacje  92/IJ/2017 zakup i dostawa aparatów do fakoemulsyfikacji zaćmy
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2017-10-27
dodatkowe informacje  87/KT/2017 zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej tj. zestawu do laparoskopii, ultrasonografu diagnostycznego, dwukopułowych lamp operacyjnych, zestawu ureterorenoskopowego
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2017-10-27
dodatkowe informacje  96/IF/2017 Zakup cytofotometr przepływowego, zestawu do endoskopii przewodu pokarmowego, systemu do podgrzewania przetaczanych płynów dożylnych oraz systemu zabezpieczającego pacjenta przed utratą temperatury dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w ramach
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2017-10-27
dodatkowe informacje  81/IJ/2017 Dostawa sprzętu okulistycznego, implantów, soczewek wewnątrzgałkowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2017-10-20
dodatkowe informacje  83/WD/2017 Zakup i dostawa koncentratów dializacyjnych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2017-10-13
dodatkowe informacje  86/KH/2017 zakup i dostawę produktu leczniczego Elbasvirum+Grazoprevirum
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2017-10-13
dodatkowe informacje  82/IF/2017 Zakup i sukcesywna dostawa materiałów stomatologicznych, ortodontycznych i protetycznych dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2017-10-10
dodatkowe informacje  80/IF/2017 Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w ramach programu wieloletniego na lata 2011 – 2020 pn.: „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnego”
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2017-10-04
dodatkowe informacje  79/KH/2017 zakup i dostawę zestawu do leczenia kamicy moczowodowej
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2017-09-26
dodatkowe informacje  70/KT/2017 zakup i dostawa implantów kręgosłupowych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2017-09-25
dodatkowe informacje  78/WD/2017 Zakup i dostawa drobnego sprzętu anestezjologicznego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2017-09-18
dodatkowe informacje  74/IF/2017 Zakup i sukcesywna dostawa odczynników do gazometrii dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2017-09-08
dodatkowe informacje  72/IJ/2017 Zakup i dostawa pierwszego wyposażenia OIT i SOR
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2017-09-06
dodatkowe informacje  66/KH/2017 zakup i dostawę produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2017-09-05
dodatkowe informacje  64/KT/2017 Zakup i dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2017-09-05
dodatkowe informacje  76/KH/2017 zakup i dostawę mebli i sprzętu biurowego dla OIT i SOR
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2017-09-04
dodatkowe informacje  75/KH/2017 obsługę systemu informatycznego InfoMedica/ AMMS
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2017-08-29
dodatkowe informacje  59/IJ/2017 Usługi telekomunikacyjne wraz z rozbudową centrali
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2017-08-28
dodatkowe informacje  68/IF/2017 Zakup i sukcesywna dostawa zestawów do chirurgicznego leczenia otyłości dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2017-08-18
dodatkowe informacje  60/WD/2017 Zakup i dostawa drobnego sprzętu medycznego
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2017-08-17
dodatkowe informacje  67/KH/2017 zakup i dostawę płynów do perfuzji narządów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2017-08-17
dodatkowe informacje  71/IF/2017 Zakup i sukcesywna dostawa systemów Ilizarowa dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2017-08-17
dodatkowe informacje  58/IF/2017 Zakup i sukcesywna dostawa odczynników do bieżącej diagnostyki mikrobiologicznej wraz z dzierżawą analizatorów dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2017-08-16
dodatkowe informacje  62/KH/2017 dostawę energii elektrycznej
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2017-08-16
dodatkowe informacje  69/KH/2017 budowę lądowiska dla SOR Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
( przetarg nieograniczony )
poniżej 5 225.000 EURO
2017-08-16
dodatkowe informacje  73/KH/2017 zakup i dostawy produktu leczniczego Wismodegib (program lekowy)
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2017-08-16
dodatkowe informacje  54/KT/2017 Wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus ul. Lindleya 4, pomieszczeń Zespołu Poradni – Lecznica przy ul. Emilii Plater 21 oraz pomieszczeń Zakładów Stomatologicznych przy ul. Miodowej 18 w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2017-08-08
dodatkowe informacje  57/KH/2017 zakup i dostawę produktu leczniczego Riociguatum (program lekowy)
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2017-08-02
dodatkowe informacje  65/IF/2017 Zakup i sukcesywna dostawa przypraw, dodatków, sypkich produktów żywnościowych oraz warzyw i owoców mrożonych i konserwowych dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2017-07-27
dodatkowe informacje  50/IJ/2017 Zakup i dostawę sprzętu okulistycznego
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2017-07-24
dodatkowe informacje  61/KH/2017 budowę lądowiska dla SOR Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
( przetarg nieograniczony )
poniżej 5 225.000 EURO
2017-07-24
dodatkowe informacje  55/IJ/2017 Dostawe implantów i soczewek wewnątrzgałkowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2017-07-14
dodatkowe informacje  63/KH/2017 zakup i dostawę sond (IVUS) wraz z dzierżawą konsoli
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2017-07-14
dodatkowe informacje  45/WD/2017 zakup i dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2017-07-13
dodatkowe informacje  46/KH/2017 zakup i dostawę urządzeń do dezynfekcji i wózków anestezjologicznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2017-07-13
dodatkowe informacje  56/IJ/2017 Dostawę sterylnych zestawów operacyjnych i zabiegowych, odzieży, folii chirurgicznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2017-07-10
dodatkowe informacje  47/KH/2017 zakup i dostawę sprzętu komputerowego i aparatów telefonicznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2017-07-07
dodatkowe informacje  52/IF/2017 Zakup i sukcesywna dostawa drobnego sprzętu jednorazowego tj.: zestawów do szynowania wewnętrznego moczowodów, cewników, prowadników dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2017-06-30
dodatkowe informacje  53/WD/2017 Zakup i dostawa środków kontrastowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2017-06-23
dodatkowe informacje  51/KH/2017 zakup i dostawę panewek ortopedycznych typu custom made
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2017-06-19
dodatkowe informacje  49/KT/2017 zakup i dostawa gwoździ do barku, gwoździ odpiętowych oraz wkrętów interferencyjnych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2017-06-19
dodatkowe informacje  38/KT/2017 wykonanie usługi kompleksowego sprzątania
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2017-06-14
dodatkowe informacje  48/KH/2017 świadczenie usług w zakresie serwisu i integracji systemu PACS
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2017-06-12
dodatkowe informacje  42/IJ/2017 Zakup i dostawa odczynników do badań fizyko – chemicznych moczu wraz z dzierżawą analizatora
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2017-06-06
dodatkowe informacje  22/KT/2017 Zakup i dostawa chemicznych wyrobów medycznych, chemicznych produktów biobójczych, środków dezynfekcyjnych, mydeł sterylnych, dozowników, wanienek do dezynfekcji
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2017-06-02
dodatkowe informacje  39/KH/2017 Zakup i dostawy produktu leczniczego Riociguatum
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2017-06-02
dodatkowe informacje  30/IF/2017 Zakup i sukcesywna dostawa odczynników do oznaczeń stężeń sirolimusa, tacrolimus, NGAL wraz z dzierżawą analizatora.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2017-05-31
dodatkowe informacje  44/KH/2017 świadczenie usług w zakresie serwisu i integracji systemu PACS
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2017-05-30
dodatkowe informacje  43/KH/2017 zakup i dostawę wkładów do podawania kontrastu
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2017-05-26
dodatkowe informacje  31/KH/2017 zakup i dostawę pomp strzykawkowych, objętościowych i stacji dokujących
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2017-05-23
dodatkowe informacje  32/IJ/2017 Zakup i dostawę respiratorów
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2017-05-23
dodatkowe informacje  37/IF/2017 Zakup i sukcesywna dostawa odczynników i sprzętu jednorazowego do badań układu hemostazy aparatem ROTEM; testów do wykrywania helicobacter oraz innych odczynników wykorzystywanych w Pracowni Zgodności Tkankowej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2017-05-19
dodatkowe informacje  35/WD/2017 Zakup i dostawa błon, utrwalaczy, wywoływaczy, kaset i płyt obrazowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2017-05-19
dodatkowe informacje  41/IJ/2017 Dostawę pieczywa
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2017-05-17
dodatkowe informacje  34/KH/2017 świadczenie usług w zakresie serwisu i integracji systemów PACS/ RIS
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2017-05-17
dodatkowe informacje  28/KT/2017 zakup i dostawa łóżek medycznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2017-05-15
dodatkowe informacje  36/IJ/2017 Dostawa odczynników do określania obecności i specyficzności przeciwciał anty – HLA
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2017-05-12
dodatkowe informacje  40/KT/2017 zakup i dostawa nabiału
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2017-05-12
dodatkowe informacje  26/IJ/2017 zakup i dostawę systemu monitorowania funkcji życiowych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2017-05-09
dodatkowe informacje  33/KH/2017 zakup i dostawę cewników ciśnieniowych wraz z dzierżawą konsoli
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2017-05-09
dodatkowe informacje  25/WD/2017 Zakup i dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych w tym produktów leczniczych w trybie importu docelowego
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2017-05-08
dodatkowe informacje  21/IF/2017 Wykonanie usługi ochrony fizycznej obiektów i mienia Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus wraz z rozbudową monitoringu szpitalnego.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2017-05-08
dodatkowe informacje  29/IJ/2017 Dostawę sprzętu laparoskopowego i cystoskopowego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2017-05-08
dodatkowe informacje  23/WD/2017 Zakup i dostawa produktów leczniczych w ramach programu lekowego - leczenie przewlekłego WZW typu C terapią bezinterferonową
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2017-04-28
dodatkowe informacje  19/KT/2017 zakup i dostawa rękawic diagnostycznych, chirurgicznych, ortopedycznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2017-04-13
dodatkowe informacje  18/KH/2017 zakup i dostawy produktów leczniczych (program lekowy-leczenie AMD)
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2017-04-10
dodatkowe informacje  27/KT/2017 zakup i dostawa drobiu oraz podrobów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2017-04-07
dodatkowe informacje  20/IF/2017 Zakup i sukcesywna dostawa odczynników: przeciwciała poliklonalne królicze anty-ludzkie; do diagnostyki HIV; zestaw do wykrywania infekcji Chlamydia trachomatis dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2017-04-05
dodatkowe informacje  14/KH/2017 usługę konserwacji instalacji sanitarnych i elektrycznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2017-04-03
dodatkowe informacje  16/KT/2017 zakup i dostawa endoprotez ortopedycznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2017-04-03
dodatkowe informacje  24/KH/2017 zakup i dostawę zestawów zwieraczy leczenia nietrzymania moczu i materiałów hemostatycznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2017-04-03
dodatkowe informacje  17/WD/2017 Zakup i dostawa produktów leczniczych na potrzeby realizowanego przez Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus programu lekowego – leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2017-03-30
dodatkowe informacje  13/WD/2017 Zakup i dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów do procedur okulistycznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2017-03-28
dodatkowe informacje  15/KH/2017 zakup i dostawy produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2017-03-27
dodatkowe informacje  5/IF/2017 Zakup i sukcesywna dostawa odczynników do badań serologicznych metodą mikrokolumnową wraz z dzierżawą analizatora
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2017-03-22
dodatkowe informacje  4/IJ/2017 Dostawa sterylnych zestawów operacyjnych i zabiegowych, odzieży sterylnej, odzieży i pościeli niesterylnej
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2017-03-16
dodatkowe informacje  9/KH/2017 zakup i dostawy immunoglobulin ludzkich (program lekowy)
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2017-03-13
dodatkowe informacje  12/KT/2017 zakup i dostawa sprzętu laboratoryjnego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2017-03-08
dodatkowe informacje  8/IJ/2017 Zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku: łączników, papieru do EKG-USG, sond, drenów, balonów wewnątrzżołądkowych, końcówek do odsysania z pola operacyjnego, cewników do hemodializy oraz kocyków grzewczych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2017-03-01
dodatkowe informacje  10/IF/2017 Zakup i sukcesywna dostawa odczynników do diagnostyki zakażeń metodą Multiplex PCR – szybkie testy wraz z dzierżawą analizatora dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2017-02-28
dodatkowe informacje  3/KH/2017 zakup i dostawy produktu leczniczego Riociguatum (program lekowy)
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2017-02-23
dodatkowe informacje  7/WD/2017 Zakup i dostawa taśm do nietrzymania moczu, protez do dróg żółciowych oraz materiałów hemostatycznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2017-02-23
dodatkowe informacje  11/IJ/2017 Zakup i dostawa kaset, płynów oraz drobnego sprzętu do perfuzji narządów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2017-02-17
dodatkowe informacje  6/KH/2017 zakup i dostawy tlenu medycznego ciekłego oraz tlenu i innych gazów w butlach wraz z dzierżawą butli
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2017-02-13
dodatkowe informacje  1/WD/2017 Zakup i dostawa produktów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego wraz z wyrobami zużywalnymi
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2017-01-20
dodatkowe informacje  82/KT/2016 zakup i dostawa gwoździ, śrub, płytek, wkretów interferencyjnych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2017-01-16
dodatkowe informacje  2/KT/2017 zakup i dostawa mięsa wołowego i wieprzowego oraz wędlin
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2017-01-13
dodatkowe informacje  81/KH/2016 świadczenie usług transportu sanitarnego
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2017-01-09
dodatkowe informacje  83/IJ/2016 Dostawa wyrobów medycznych do zabiegów ciągłej terapii nerkozastępczej wraz z dzierżawą aparatów
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2017-01-03
dodatkowe informacje  86/IF/2016 Zakup i sukcesywna dostawa implantów szczękowych do rekonstrukcji i osteosyntezy dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2016-12-29
dodatkowe informacje  85/WD/2016 Zakup i dostawa drobnego sprzętu do zabiegów endourologicznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2016-12-22
dodatkowe informacje  79/IJ/2016 Zakup i dostawę wyrobów i zestawów medycznych: igieł PP, czujników przepływu, wkładów workowych, igieł do biopsji stercza, zestawów do toracyntezy i paracentezy, kaniul, drenów, łączników, rurek intubacyjnych, kołnierzy ortopedycznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2016-12-15
dodatkowe informacje  80/IF/2016 Zakup i sukcesywna dostawa implantów szczękowych do rekonstrukcji i osteosyntezy dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2016-12-09
dodatkowe informacje  84/IJ/2016 Zakup i dostawęwarzyw i owoców świeżych, mrożonych oraz konserwowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2016-12-09
dodatkowe informacje  77/IF/2016 Zakup i sukcesywna dostawa etykiet, worków polietylenowych oraz dozowników
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2016-11-18
dodatkowe informacje  73/KT/2016 dostawy endoprotez ortopedycznych oraz protez naczyniowych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2016-11-15
dodatkowe informacje  72/KH/2016 zakup i dostawę produktów leczniczych, preparatów stomatologicznych, substancji recepturowych oraz wyrobów medycznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2016-11-15
dodatkowe informacje  75/IJ/2016 Dostawę wyrobów medycznych do zabiegów ciągłej terapii nerkozastępczej wraz z dzierżawą aparatów
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2016-11-14
dodatkowe informacje  71/WD/2016 Zakup i dostawa materiałów szewnych oraz wyrobów medycznych i narzędzi do zabiegów chirurgicznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2016-11-09
dodatkowe informacje  76/IF/2016 Zakup i sukcesywna dostawa opatrunków specjalistycznych oraz zestawów opatrunkowych do podciśnieniowej terapii leczenia ran wraz z dzierżawą urządzenia do podciśnieniowej terapii leczenia ran dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2016-10-28
dodatkowe informacje  63/WD/2016 Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych oraz wyrobów do zabiegów chirurgicznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2016-10-17
dodatkowe informacje  70/KH/2016 zakup i dostawę produktów leczniczych (programy lekowe)
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2016-10-14
dodatkowe informacje  74/KH/2016 Modernizację instalacji gazów medycznych i wentylacji mechanicznej wraz z adaptacją pomieszczenia na salę operacyjną
( przetarg nieograniczony )
poniżej 5 225.000 EURO
2016-10-03
dodatkowe informacje  68/IJ/2016 Zakup i dostawę drobnego sprzętu medycznego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2016-09-27
dodatkowe informacje  66/IF/2016 Zakup i sukcesywna dostawa zestawów do mini izolacji DNA, krążków antybiotykowych i testy do wykrywania pyrazy, odczynniki do oznaczania przeciwciał, paski testowe przeznaczone do określania wartości MIC na nośnikach plastikowych dla leków przeciwba
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2016-09-26
dodatkowe informacje  69/KT/2016 Zakup i dostawa chemicznych produktów leczniczych , chemicznych wyrobów medycznych oraz chemicznych produktów biobójczych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2016-09-23
dodatkowe informacje  67/IJ/2016 Wykonanie pogwarancyjnych przeglądów technicznych: respiratorów, aparatów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2016-09-20
dodatkowe informacje  64/KT/2016 zakup i dostawę rękawów papierowo – foliowych, testów, papieru krepowanego, ochraniaczy, etykiet, oznaczników
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2016-09-16
dodatkowe informacje  56/WD/2016 Zakup i sukcesywna dostawa narzędzi i wyrobów medycznych do zabiegów laparoskopowych oraz siatek przepuklinowych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2016-08-29
dodatkowe informacje  65/KH/2016 świadczenie usług w zakresie obsługi systemu informatycznego InfoMedica/ AMMS
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2016-08-25
dodatkowe informacje  57/MW/2016 zakup i dostawa produktów leczniczych na potrzeby realizowanego przez Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie programu lekowego pn.: Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2016-08-23
dodatkowe informacje  62/IJ/2016 zakup i dostawę podłoży do hodowli drobnoustrojów wraz z dzierżawą aparatu
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2016-08-23
dodatkowe informacje  58/KT/2016 dostawy drobnego sprzętu medycznego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2016-08-09
dodatkowe informacje  59/KH/2016 zakup i dostawę wyrobów medycznych do hemodializ
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2016-08-09
dodatkowe informacje  61/IF/2016 Zakup i sukcesywną dostawa systemów Ilizarowa, anoskop operacyjny, kołnierzy ortopedycznych, ostrzy do shakera, dwustożkowe symetryczne łączniki, zestaw wkładów do podawania kontrastu, zestaw soczewek nagałkowych dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2016-08-08
dodatkowe informacje  60/KT/2016 dostawy zamknietego systemu próżniowego do pobierania krwi
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2016-08-05
dodatkowe informacje  50/KH/2016 zakup i dostawę produktów leczniczych (program lekowy)
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2016-07-26
dodatkowe informacje  52/IJ/2016 Obsługę serwisową aparatu rezonansu magnetycznego Philips Ingenia 1,5 T
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2016-07-26
dodatkowe informacje  54/KT/2016 dostawy drobnego sprzętu medycznego (t.j. kraniki, przedłużacze, worki, kaczki, baseny, kaniule, strzykawki, cewniki, przyrządy do odsysania ran, elektrody do EKG, igły, worki stomijne, pojemniki na odpady medyczne, półmaski filtrujące, mankiety)
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2016-07-14
dodatkowe informacje  53/IF/2016 Zakup i sukcesywną dostawa urządzeń do ciśnieniowego oczyszczania tkanek, mieszalników próżniowych do cementu, systemów do separacji PRP, szyn palcowych, ciśnieniomierzy zegarowych, kołnierzy ortopedycznych, zestawów do opaskowania żylaków oraz wyrob
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2016-07-06
dodatkowe informacje  55/KH/2016 zakup i dostawy wewnątrznaczyniowych głowic (IVUS) wraz z dzierżawą konsoli
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2016-07-05
dodatkowe informacje  49/KH/2016 wykonywanie usługi konserwacji i napraw bieżących instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z pełnieniem dyżurów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2016-06-28
dodatkowe informacje  51/MW/2016 dostawa nabiału
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2016-06-17
dodatkowe informacje  47/IJ/2016 Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, implantów oczodołowych oraz pierścieni dotorebkowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2016-06-14
dodatkowe informacje  48/KH/2016 zakup i dostawę cewników wraz z dzierżawą konsoli oraz stentów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2016-06-13
dodatkowe informacje  46/IJ/2016 Dostawę płynów do perfuzji narządów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2016-06-10
dodatkowe informacje  34/IJ/2016 Dostawę zestawów zabiegowych oraz sprzętu okulistycznego
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2016-06-06
dodatkowe informacje  38/MW/2016 dostawa produktów leczniczych z programu lekowego: leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2016-05-31
dodatkowe informacje  45/KT/2016 dostawy drobnego sprzętu urologicznego oraz sprzętu endoskopowego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2016-05-20
dodatkowe informacje  28/WD/2016 Zakup i sukcesywna dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych w tym produktów leczniczych w ramach importu docelowego
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2016-05-18
dodatkowe informacje  44/KH/2016 zakup i dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz dysków macierzy
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2016-05-13
dodatkowe informacje  42/KH/2016 zakup i dostawy zestawów do plazmaferezy wraz z dzierżawą aparatu
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2016-05-05
dodatkowe informacje  43/IJ/2016 Dostawę materiałów stomatologicznych, protetycznych i ortodontycznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2016-05-04
dodatkowe informacje  24/WD/2016 Zakup i sukcesywna dostawa heparyny drobnocząsteczkowej
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2016-04-29
dodatkowe informacje  40/IJ/2016 Dostawę drobnego sprzętu medycznego: zestawów jednorazowych układów oddechowych, filtrów, zestawów do wkłuć centralnych, rurek tracheotomijnych i intubacyjnych, systemów do odsysania, zestawów do podaży tlenu, adapterów, termometrów, oznaczników chir
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2016-04-29
dodatkowe informacje  41/IF/2016 Zakup i sukcesywną dostawa specjalistycznych materiałów do osteosyntezy i rekonstrukcji w chirurgii szczękowej oraz systemów do leczenia nietrzymania moczu dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2016-04-29
dodatkowe informacje  37/WD/2016 Zakup i sukcesywna dostawa wyrobów medycznych do wykonywania zabiegów ciągłej terapii nerkozastępczej
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2016-04-28
dodatkowe informacje  32/IF/2016 Zakup i sukcesywną dostawa sprzętu do sprzątania, pojemników na odpady med., środków czystości, art. biurowych, baterii dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2016-04-27
dodatkowe informacje  39/KT/2016 dostawy przypraw i dodatków oraz sypkich produktów żywnościowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2016-04-25
dodatkowe informacje  31/KT/2016 dostawy protez poresekcyjnych i implantów dla indywidualnego pacjenta
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2016-04-19
dodatkowe informacje  30/IJ/2016 Dostawę płynów: Hanksa, Parkera; barwników, surowicy kontrolnej, odczynników do aparatu „Luminex”, agarozy klasycznej, przeciwciał
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2016-04-19
dodatkowe informacje  35/KH/2016 wykonanie usługi opracowania kompletnej dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji: Rozbudowa budynku Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2016-04-18
dodatkowe informacje  36/WD/2016 Zakup i dostawa produktów leczniczych: sofosbuvirum oraz ribavirinum w ramach programu lekowego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2016-04-18
dodatkowe informacje  33/KH/2016 zakup i dostawy cementu kostnego z antybiotykiem
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2016-04-18
dodatkowe informacje  29/MW/2016 dostawę koncentratów dializacyjnych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2016-04-14
dodatkowe informacje  25/IF/2016 Zakup i sukcesywną dostawa rękawiczek diagnostycznych, chirurgicznych oraz ortopedycznych dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2016-04-12
dodatkowe informacje  16/WD/2016 Zakup i sukcesywna dostawa immunoglobulin i albumin w ramach programu lekowego – leczenie PNO oraz na potrzeby Klinik Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2016-04-06
dodatkowe informacje  27/KH/2016 wykonanie usługi opracowania kompletnej dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji: Rozbudowa budynku Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2016-04-06
dodatkowe informacje  14/MW/2016 dostawę produktów leczniczych, wyrobów medycznych i preparatów stomatologicznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2016-04-05
dodatkowe informacje  26/KT/2016 dostawy drobiu oraz podrobów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2016-04-01
dodatkowe informacje  19/KH/2016 zakup i dostawy produktu leczniczego Riociguatum na potrzeby programu lekowego
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2016-03-31
dodatkowe informacje  13/MW/2016 dostawę produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2016-03-29
dodatkowe informacje  11/MW/2016 dostawę produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2016-03-22
dodatkowe informacje  22/MW/2016 dostawę chemicznych wyrobów medycznych i chemicznych produktów biobojczych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2016-03-21
dodatkowe informacje  23/KT/2016 dostawy wody wraz z dzierżawą urządzeń
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2016-03-18
dodatkowe informacje  6/IF/2016 ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO SEROLOGICZNEJ DIAGNOSTYKI ZAKAŻEŃ EBV ORAZ ODCZYNNIKÓW DO MONITOROWANIA STĘŻENIA LEKÓW I MARKERÓW WŁÓKNIENIA METODĄ IMMUNOCHEMICZNĄ WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2016-03-11
dodatkowe informacje  17/IJ/2016 Dostawę testów immunoenzymatycznych i immunochromatograficznych, odczynników do TPHA, odczynników Syphilis IgM EIA Assay, antygenów, podłoży, krwi baraniej, testów do genetycznego oznaczania antygenów, zestawów do diagnostyki alergii
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2016-03-10
dodatkowe informacje  21/KT/2016 dostawy wody wraz z dzierżawą urządzeń
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2016-03-09
dodatkowe informacje  20/WD/2016 Zakup i sukcesywna dostawa wyrobów medycznych do laparoskopowego leczenia otyłości
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2016-03-04
dodatkowe informacje  18/KT/2016 dostawy kopert, papieru, płyt DVD i CD oraz druków
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2016-02-26
dodatkowe informacje  15/WD/2016 Zakup i sukcesywna dostawa kompresów, opatrunków oraz zestawów do żywienia dojelitowego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2016-02-24
dodatkowe informacje  2/KH/2016 zakup i dostawy wyrobów medycznych do wysokospecjalistycznych zabiegów kardiologicznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2016-02-22
dodatkowe informacje  12/IJ/2016 Dostawa drobnego sprzętu medycznego i sprzętu do znieczuleń, papierów medycznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2016-02-22
dodatkowe informacje  10/KT/2016 dostawy zestawów do artroskopii
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2016-02-19
dodatkowe informacje  87/IF/2015 ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW KOAGULOLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 134.000 EURO
2016-02-15
dodatkowe informacje  5/IF/2016 Zakup i sukcesywną dostawa jednorazowego sprzętu medycznego tj.: sonda typu sengstakena, strzykawki do pomp infuzyjnych, sondy do żywienia centralnego, wkłady workowe preżelowane, cewniki do hemodializy dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Wa
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2016-02-05
dodatkowe informacje  8/KT/2016 dostawy pieczywa
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2016-02-04
dodatkowe informacje  4/WD/2016 Zakup i sukcesywna dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych do żywienia, wyrobów medycznych na potrzeby Pracowni Hemodynamiki oraz produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2016-02-02
dodatkowe informacje  9/KT/2016 dostawy mięsa wołowego i wieprzowego oraz wędlin
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2016-01-29
dodatkowe informacje  7/KT/2016 dostawy warzyw i owoców świeżych, mrożonych oraz konserwowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2016-01-28
dodatkowe informacje  3/KT/2016 dostawy kopert, papieru oraz wody wraz z dzierżawą urządzeń
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2016-01-26
dodatkowe informacje  1/KH/2016 zakup i dostawy tlenu medycznego oraz innych gazów wraz z dzierżawą butli
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2016-01-21
dodatkowe informacje  84/WD/2015 Zakup i dostawa produktów leczniczych w ramach programu lekowego - leczenie przewlekłego WZW typu C terapią bezinterferonową
( przetarg nieograniczony )
powyżej 134.000 EURO
2016-01-14
dodatkowe informacje  85/IF/2015 Zakup i sukcesywna dostawa odczynników do ilościowej oceny RNA HCV i DNA HBV odczynników do automatycznej oceny jakościowej RNA HCV wraz z dzierżawą analizatora.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2016-01-05
dodatkowe informacje  81/IJ/2015 Dostawa sterylnych zestawów operacyjnych i zabiegowych, odzieży sterylnej, odzieży i pościeli niesterylnej, foli operacyjnych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 134.000 EURO
2016-01-04
dodatkowe informacje  80/MW/2015 dostawę środków myjących i dezynfekcyjnych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 134.000 EURO
2015-12-29
dodatkowe informacje  88/WD/2015 Zakup i dostawa produktu leczniczego Riociguatum w ramach programu lekowego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2015-12-23
dodatkowe informacje  86/WD/2015 Zakup i sukcesywna dostawa środków kontrastowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2015-12-22
dodatkowe informacje  76/IF/2015 Zakup i sukcesywną dostawę płynów infuzyjnych dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
( przetarg nieograniczony )
powyżej 134.000 EURO
2015-12-10
dodatkowe informacje  83/KH/2015 zakup i dostawy produktów leczniczych na potrzeby programu lekowego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2015-12-10
dodatkowe informacje  82/WD/2015 Zakup i sukcesywna dostawa igieł dializacyjnych, zestawów do hemodializ, ultrafiltrów oraz dializatorów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2015-11-26
dodatkowe informacje  79/KH/2015 zakup i dostawę diatermii chirurgicznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2015-11-12
dodatkowe informacje  65/MW/2015 dostawę produktów leczniczych i wyrobów medycznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 134.000 EURO
2015-11-09
dodatkowe informacje  74/WD/2015 Zakup i sukcesywna dostawa wyrobów medycznych do angioplastyki tętnic płucnych, wyrobów medycznych na potrzeby Pracowni Izolacji Wysp Trzustkowych oraz opatrunków specjalistycznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2015-11-06
dodatkowe informacje  78/KT/2015 zakup i dostawę stołów operacyjnych dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2015-11-06
dodatkowe informacje  77/IF/2015 Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych - zadanie infrastrukturalne w Klinice Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2015-11-06
dodatkowe informacje  75/KT/2015 dostawy specjalistycznego sprzętu urologicznego oraz dostawy akcesoriów okulistycznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2015-11-04
dodatkowe informacje  64/KH/2015 zakup i dostawę sprzętu medycznego - diatermii chirurgicznej
( przetarg nieograniczony )
powyżej 134.000 EURO
2015-10-21
dodatkowe informacje  71/KT/2015 zakup i dostawę aparatu RTG z ramieniem C dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie w ramach realizacji programu wieloletniego na lata 2011 – 2020 pn.: „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2015-10-16
dodatkowe informacje  73/KH/2015 zakup i dostawę produktów leczniczych na potrzeby programu lekowego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2015-10-15
dodatkowe informacje  70/MW/2015 dostawę etykiet samoprzylepnych, ręczników i prześcieradeł papierowych, papieru toaletowego, worków na odpady medyczne, opasek zaciskowych do worków
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2015-10-13
dodatkowe informacje  72/IJ/2015 Dostawa uzdatniacza wody dla potrzeb Stacji dializ Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie w ramach realizacji programu wieloletniego na lata 2011 – 2020
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2015-10-13
dodatkowe informacje  56/IF/2015 Zakup i sukcesywną dostawę odczynników do oznaczeń poziomu wiremii CMV, BKV, EBV, HHV 6,7,8, PVB 19 metodą Real Time PCR oraz systemu do izolacji materiału genetycznego wraz z dzierżawą analizatora
( przetarg nieograniczony )
powyżej 134.000 EURO
2015-10-08
dodatkowe informacje  68/IF/2015 Remont elewacji, przebudowa logii i częściowa wymiana okien w Pawilonie nr 2 Kliniki Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
( przetarg nieograniczony )
poniżej 5 186.000 EURO
2015-10-07
dodatkowe informacje  60/WD/2015 Zakup i sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 134.000 EURO
2015-10-06
dodatkowe informacje  50/KH/2015 świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z najmem bielizny szpitalnej, odzieży i mopów jednego kontaktu
( przetarg nieograniczony )
powyżej 134.000 EURO
2015-10-05
dodatkowe informacje  67/IJ/2015 Dostawa igieł do biopsji, kaniul, drenów, rurek intubacyjnych, cewników do hemodializy, materiałów zużywalnych do aparatu Plasauto
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2015-10-05
dodatkowe informacje  69/KT/2015 dostawy wyrobów medycznych do terapii nerkozastępczej wraz z dzierżawą urządzeń oraz dostawy zestawów do hemofiltracji
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2015-10-05
dodatkowe informacje  66/WD/2015 Zakup i sukcesywna dostawa wyrobów hemostatycznych oraz siatek przepuklinowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2015-10-01
dodatkowe informacje  63/IJ/2015 Dostawę odczynników oraz materiałów zużywalnych do gazometrów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2015-09-09
dodatkowe informacje  52/KT/2015 dostawy gwoździ, śrub, wkrętów
( przetarg nieograniczony )
powyżej 134.000 EURO
2015-09-04
dodatkowe informacje  61/KT/2015 dostawy siatek, płynów perfuzyjnych, produktów leczniczych oraz implantów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2015-09-03
dodatkowe informacje  62/IJ/2015 Dostawę systemu dostępu do procedur laparoskopowych oraz akcesoriów okulistycznych: jednorazowych osłonek, soczewek, witrektomów pneumatycznych, zestawów do intubacji dróg łzowych, pryzmatów jednorazowych, jednorazowych sond, zatyczek
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2015-09-03
dodatkowe informacje  53/KH/2015 wykonywanie usługi konserwacji i napraw bieżących instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz ze sprawowaniem całodobowych dyżurów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2015-08-31
dodatkowe informacje  59/KH/2015 świadczenie usług w zakresie obsługi systemu informatycznego InfoMedica
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2015-08-28
dodatkowe informacje  55/IF/2015 Remont elewacji, przebudowa logii i wymiana okien w Pawilonie nr 2 Kliniki Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
( przetarg nieograniczony )
poniżej 5 186.000 EURO
2015-08-27
dodatkowe informacje  54/KT/2015 dostawy sprzętu laboratoryjnego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2015-08-25
dodatkowe informacje  58/IF/2015 Zakup i sukcesywną dostawa zestawów opatrunkowych wraz z dzierżawą urządzeń do podciśnieniowej terapii ran dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2015-08-24
dodatkowe informacje  57/KH/2015 zakup i dostawy nabiału
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2015-08-12
dodatkowe informacje  51/MW/2015 dostawa chemicznych produktów leczniczych i chemicznych produktów biobójczych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2015-08-11
dodatkowe informacje  48/MW/2015 dostawę produktów leczniczych, w tym: produktów leczniczych w ramach importu docelowego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2015-07-28
dodatkowe informacje  39/IF/2015 Zakup i sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą systemów analitycznych do badań biochemicznych z uwzględnieniem badań opartych o metodykę immunologiczną wraz z adaptacją pomieszczeń.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 134.000 EURO
2015-07-27
dodatkowe informacje  47/IJ/2015 Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2015-07-22
dodatkowe informacje  49/KH/2015 zakup i dostawy produktu leczniczego SYMEPREVIR
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2015-07-21
dodatkowe informacje  37/WD/2015 Zakup i sukcesywna dostawa staplerów i siatek chirurgicznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 134.000 EURO
2015-07-16
dodatkowe informacje  46/WD/2015 Zakup i sukcesywna dostawa płynów do perfuzji narządów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2015-07-14
dodatkowe informacje  45/KT/2015 dostawy elektrod do waporyzacji oraz elektrod do generatora CELON SURGICAL
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2015-07-10
dodatkowe informacje  44/KH/2015 usługę udzielenia kredytu obrotowego lub pożyczki w wysokości 3.000.000 zł
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2015-07-09
dodatkowe informacje  43/IJ/2015 Dostawę drobnego sprzętu medycznego: zestawów do drenażu pęcherza, nabojów gazowych, drenów, zestawów do toracentezy i paracentezy, systemu dostępu do procedur laparoskopowych, wkładów do kontrastu
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2015-07-09
dodatkowe informacje  41/IF/2015 Zakup i sukcesywna dostawa odczynników dla Zakładu Immunologii Klinicznej.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2015-07-06
dodatkowe informacje  42/MW/2015 sprzętu i materiałów medycznych, opakowań dla Apteki oraz środków myjących, płuczących, dezynfekcyjnych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2015-07-02
dodatkowe informacje  40/IJ/2015 Dostawę materiałów stomatologicznych, ortodontycznych i protetycznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2015-06-30
dodatkowe informacje  33/KH/2015 zakup i dostawę sprzętu medycznego dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
powyżej 134.000 EURO
2015-06-25
dodatkowe informacje  32/KT/2015 usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala
( przetarg nieograniczony )
powyżej 134.000 EURO
2015-06-22
dodatkowe informacje  36/MW/2015 dostawa zestawów bariatrycznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2015-06-02
dodatkowe informacje  38/KH/2015 zakup i dostawę wewnątrznaczyniowych głowic IVUS i prowadników FFR wraz z dzierżawą konsoli
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2015-06-02
dodatkowe informacje  DIALOG TECHNICZNY Dialog techniczny w zakresie wynajmu i serwisu (prania) bielizny szpitalnej oraz tzw. mopów jednego kontaktu
( dialog techniczny )
powyżej 134.000 EURO
2015-05-29
dodatkowe informacje  27/KH/2015 usługę odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 134.000 EURO
2015-05-28
dodatkowe informacje  25/KT/2015 Dostawy implantów kręgosłupowych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 134.000 EURO
2015-05-25
dodatkowe informacje  34/WD/2015 Zakup i sukcesywna dostawa opatrunków gipsowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2015-05-19
dodatkowe informacje  26/WD/2015 Zakup i sukcesywna dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 134.000 EURO
2015-05-18
dodatkowe informacje  35/IF/2015 Zakup i sukcesywną dostawa materiałów w postaci płytek i śrubek tytanowych wraz z oprzyrządowaniem do rekonstrukcji i osteosyntezy stabilnej wysokospecjalistycznej w zabiegach z zakresu traumatologii, wad genetycznych i rekonstrukcji onkologicznej
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2015-05-18
dodatkowe informacje  29/IF/2015 Remont i modernizację Poradni Nefrologiczno -Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
( przetarg nieograniczony )
poniżej 5 186.000 EURO
2015-05-08
dodatkowe informacje  21/IF/2015 Zakup i sukcesywna dostawa odczynników do badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów
( przetarg nieograniczony )
powyżej 134.000 EURO
2015-04-29
dodatkowe informacje  30/WD/2015 Zakup i dostawa naczyń jednorazowych i wielorazowych, drobnego sprzętu do dezynfekcji, pojemników na papier i mydło, sprzętu do sprzątania, pojemników na odpady medyczne, pojemników na wycinki histopatologiczne, termometrów oraz igieł do biopsji
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2015-04-29
dodatkowe informacje  31/KH/2015 usługę konserwacji dźwigów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2015-04-28
dodatkowe informacje  15/IJ/2015 Dostawę odczynników immunologicznych wraz z dzierżawą analizatorów
( przetarg nieograniczony )
powyżej 134.000 EURO
2015-04-22
dodatkowe informacje  28/KH/2015 usługę wykonania przeglądów technicznych aparatów do znieczulania
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2015-04-22
dodatkowe informacje  14/MW/2015 produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 134.000 EURO
2015-04-16
dodatkowe informacje  24/KT/2015 drobnego sprzętu medycznego, sterylnych fartuchów szpitalnych oraz zestawów operacyjnych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2015-04-15
dodatkowe informacje  18/IJ/2015 Dostawę drobnego sprzętu anestezjologicznego, filtrów, testów, ochraniacz, etykiet, drenów, kateterów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2015-04-14
dodatkowe informacje  22/IJ/2015 Dostawa dializatorów z błoną syntetyczną, drenów dializacyjnych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2015-04-08
dodatkowe informacje  23/MW/2015 dostawa wkładów i zestawów wkładów do podawania kontrastu
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2015-04-03
dodatkowe informacje  8/MW/2015 dostawy produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 134.000 EURO
2015-03-31
dodatkowe informacje  7/IJ/2015 Dostawę okulistycznych zestawów zabiegowych oraz akcesoriów, retraktorów tęczówkowych, soczewek
( przetarg nieograniczony )
powyżej 134.000 EURO
2015-03-26
dodatkowe informacje  13/WD/2015 Zakup i sukcesywna dostawa klipsów tytanowych, ładunków oraz trokarów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2015-03-26
dodatkowe informacje  16/IF/2015 Opracowanie dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej, przebudowa szybu windowego, dostawa i montaż szpitalnego dźwigu w Klinice Dermatologii i Wenerologii w systemie „zaprojektuj, wybuduj, i zarejestruj”.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 5 186.000 EURO
2015-03-25
dodatkowe informacje  19/WD/2015 Zakup i sukcesywna dostawa krążków antybiotykowych, testów, podłoży, przeciwciał, kulek magnetycznych, płynów Hanksa i Parkera, kolumn z tłokiem, barwników fluorescencyjnych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2015-03-24
dodatkowe informacje  20/KT/2015 dostawy cementu kostnego, wyrobów stanowiących zabezpieczenie do operacji pourazowych i nagłych oraz opatrunków
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2015-03-23
dodatkowe informacje  17/KT/2015 dostawy rękawic diagnostycznych, chirurgicznych oraz ortopedycznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2015-03-19
dodatkowe informacje  10/IJ/2015 Dostawa akcesoriów do wykonywania badań urodynamicznych, łączników, osłonek,
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2015-03-18
dodatkowe informacje  5/WD/2015 Zakup i sukcesywna dostawa immunoglobulin, albumin oraz heparyn drobnocząsteczkowych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 134.000 EURO
2015-03-17
dodatkowe informacje  12/IF/2015 Zakup i sukcesywną dostawę odczynników do oznaczania białek specyficznych metodą immunonefelometryczną wraz z dzierżawa analizatora.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2015-03-16
dodatkowe informacje  11/KT/2015 dostawy drobiu oraz podrobów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2015-03-06
dodatkowe informacje  2/KT/2015 dostawy endoprotez stawu biodrowego oraz stawu kolanowego
( przetarg nieograniczony )
powyżej 134.000 EURO
2015-02-19
dodatkowe informacje  6/KH/2015 zakup i dostawy tlenu medycznego ciekłego i w butlach wraz z ich dzierżawą oraz dostawa i wymiana cewki do litotryptora
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2015-02-13
dodatkowe informacje  112/IJ/2014 Świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych, przeglądów oraz napraw sprzętu medycznego
( przetarg nieograniczony )
powyżej 134.000 EURO
2015-02-03
dodatkowe informacje  4/KT/2015 dostawy warzyw i owoców świeżych, mrożonych oraz konserwowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2015-01-30
dodatkowe informacje  3/WD/2015 Zakup i sukcesywna dostawa produktów do żywienia parenteralnego i enteralnego wraz z dzierżawą urządzenia i materiałami zużywalnymi, produktów leczniczych oraz wyrobów do zabiegów kardiologicznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2015-01-26
dodatkowe informacje  1/IF/2015 Zakup i sukcesywną dostawę produktów leczniczych, jednorazowych systemów do leczenia nietrzymania moczu oraz drobnego sprzętu laparoskopowego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2015-01-23
dodatkowe informacje  111/IF/2014 WYKONYWANIE USŁUGI OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA SZPITALA KLINICZNEGO DZIECIĄTKA JEZUS
( przetarg nieograniczony )
powyżej 134.000 EURO
2015-01-19
dodatkowe informacje  95/IF/2014 Zakup i sukcesywna dostawa odczynników do badań na rozdział elektroforetyczny białek oraz do wykonywania oznaczeń HbA1c wraz z dzierżawą analizatorów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2015-01-09
dodatkowe informacje  113/IJ/2014 Dostawę mięsa wołowego i wieprzowego oraz wędlin
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2015-01-08
dodatkowe informacje  110/MW/2014 dostawa druków, opakowań i etykiet, płyt CD I DVD, chemicznych produktów leczniczych, chemicznych wyrobów medycznych i chemicznych produktów biobójczych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-12-31
dodatkowe informacje  109/MW/2014 dostawa koncentratów dializacyjnych do użytku do aparatów do hemodializ firm: Gambro AK 200, Gambro AK 200S, FRESENIUS 4008 S, 4008B, 5008; B BRAUN DIALOG
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-12-22
dodatkowe informacje  108/WD/2014 Zakup i sukcesywna dostawa środków kontrastowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-12-18
dodatkowe informacje  106/KH/2014 zakup i dostawę wyrobów do zabiegów kardiologicznych (stentów wieńcowych, cewników balonowych i inflatorów wysokociśnieniowych oraz koszulek diagnostycznych)
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-12-11
dodatkowe informacje  99/KH/2014 Świadczenie usług transportu sanitarnego na potrzeby Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
( przetarg nieograniczony )
powyżej 134.000 EURO
2014-12-04
dodatkowe informacje  107/KH/2014 zakup i dostawy pieczywa oraz warzyw konserwowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-11-24
dodatkowe informacje  103/MW/2014 dostawę jednorazowych systemów do leczenia nietrzymania moczu, opatrunków specjalistycznych oraz drobnego sprzętu laparoskopowego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-11-21
dodatkowe informacje  105/IF/2014 Zakup i sukcesywną dostawę wkładów workowych, elektrod do usuwania i modyfikacji tkanek miękkich, zestawów do hemodializy, szyn palcowych oraz fartuchów chirurgicznych.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-11-20
dodatkowe informacje  100/KT/2014 dostawy worków polietylenowych, zacisków, stelaży do worków, środków czystości, odzieży ochronnej, fartuchów RTG, etykiet
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-11-14
dodatkowe informacje  101/IJ/2014 dostawę soczewek i produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-11-14
dodatkowe informacje  102/IF/2014 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami inwestorskimi na wykonanie remontu i modernizacji Poradni Nefrologiczno – Transplantacyjnej.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-11-03
dodatkowe informacje  98/IJ/2014 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i faksów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-10-31
dodatkowe informacje  96/MW/2014 dostawa: 1) wody źródlanej w galonach, butelkowanej wraz z dzierżawą urządzeń; 2) opakowań i etykiet; 3) druków.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-10-30
dodatkowe informacje  94/IF/2014 Zakup i sukcesywna dostawa odczynników do badań histopatologicznych, odczynników serologicznych do diagnostyki kiły, zestawów do OB, odczynników do oznaczania przeciwciał.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-10-21
dodatkowe informacje  97/KH/2014 zakup i dostawę cewników do trombektomii mechanicznej tętnic płucnych wraz z dzierżawą aparatu
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-10-20
dodatkowe informacje  93/IF/2014 Zakup i sukcesywną dostawę odzieży i pościeli niesterylnej jednorazowej.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-10-17
dodatkowe informacje  83/KH/2014 zakup i dostawę wyrobów medycznych do wysokospecjalistycznych zabiegów kardiologicznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 134.000 EURO
2014-10-14
dodatkowe informacje  91/WD/2014 Zakup i sukcesywna dostawa odczynników dla Zakładu Immunologii Klinicznej oraz Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-10-14
dodatkowe informacje  85/WD/2014 ZAKUP I DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH ORAZ SUBSTANCJI RECEPTUROWYCH
( przetarg nieograniczony )
powyżej 134.000 EURO
2014-10-13
dodatkowe informacje  76/KT/2014 dostawy chemicznych wyrobów medycznych, chemicznych produktów biobójczych, środków dezynfekcyjnych aparatów do hemodializy oraz chemicznych produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 134.000 EURO
2014-10-07
dodatkowe informacje  92/IJ/2014 Zakup i dostawa termocyklera i aparatu USG przyłóżkowego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-10-03
dodatkowe informacje  79/KT/2014 dostawy endoprotez stawu kolanowego, biodrowego, ramiennego, implantów do barku, wkrętów, drutów Kirschnera oraz implantów syntetycznych do uzupełnienia ubytków opony twardej
( przetarg nieograniczony )
powyżej 134.000 EURO
2014-09-26
dodatkowe informacje  89/KH/2014 zakup i dostawę termocyklera i aparatu USG przyłóżkowego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-09-22
dodatkowe informacje  88/WD/2014 Zakup i dostawa wyrobów medycznych do wykonywania zabiegów ciągłej terapii nerkozastępczej wraz z dzierżawą 3 aparatów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-09-22
dodatkowe informacje  84/IJ/2014 Dostawa wyrobów do wykonywania śródoperacyjnego neuromonitoringu wraz z dzierżawą systemu
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-09-22
dodatkowe informacje  71/IJ/2014 Dostawę sterylnych zestawów operacyjnych i zabiegowych wraz z materiałami opatrunkowymi dla bloków operacyjnych i sal zabiegowych, pieluchomajtek
( przetarg nieograniczony )
powyżej 134.000 EURO
2014-09-15
dodatkowe informacje  81/KH/2014 wykonywanie usługi konserwacji i napraw bieżących instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz ze sprawowaniem całodobowych dyżurów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-09-08
dodatkowe informacje  87/KH/2014 zakup i dostawy nabiału
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-09-08
dodatkowe informacje  86/IF/2014 ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA SYPKICH PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-09-05
dodatkowe informacje  70/KT/2014 na usługę sprzątania pomieszczeń Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus ul. Lindleya 4, pomieszczeń Zespołu Poradni – Lecznica przy ul. Emilii Plater 21 oraz pomieszczeń Zakładów Stomatologicznych przy ul. Miodowej 18 w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
powyżej 134.000 EURO
2014-09-04
dodatkowe informacje  75/KH/2014 zakup energii elektrycznej dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
( przetarg nieograniczony )
powyżej 134.000 EURO
2014-09-02
dodatkowe informacje  82/WD/2014 dostawa odczynników do genetycznego oznaczania antygenów zgodności tkankowej HLA – ABDR w technice niskiej rozdzielczości PCR-SSP na płytkach 96 dołkowych oraz poliklonalne kozie przeciwciała do wykrywania ludzkich przeciwciał IgM i IgG
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-08-29
dodatkowe informacje  96/MW/2014 dostawa wody źródlanej w galonach, butelkowanej wraz z dzierżawą urządzeń; opakowań i etykiet oraz druków.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-08-28
dodatkowe informacje  77/IJ/2014 Dostawa odczynników do automatycznego systemu do monitorowania posiewów krwi i innych płynów ustrojowych wraz z dzierżawą automatycznego systemu
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-08-26
dodatkowe informacje  80/IF/2014 Zakup i sukcesywna dostawa odczynników do badań moczu oraz do badań płynów mózgowo-rdzeniowych wraz z dzierżawą zestawu aparaturowego.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-08-26
dodatkowe informacje  78/KH/2014 usługę udzielenia kredytu obrotowego lub pożyczki w wysokości 3.000.000 zł dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-08-20
dodatkowe informacje  60/IF/2014 PRZEBUDOWĘ KLINIKI ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII W OBSZARZE OIT ORAZ ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ SOR WRAZ Z LĄDOWISKIEM DLA ŚMIGŁOWCÓW
( przetarg nieograniczony )
powyżej 5 186.000 EURO
2014-08-12
dodatkowe informacje  74/KH/2014 zakup i dostawę głowic ultradźwiękowych (IVUS) i prowadników (FFR)
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-08-01
dodatkowe informacje  69/WD/2014 na zakup i dostawy igieł jednorazowego użytku, igieł podpajęczynówkowych, igieł biopsyjnych, łyżeczek dermatologicznych, elektrod, żeli do USG i EKG, sond typu Sengstakena, końcówek do odsysania oraz strzykawek do pomp infuzyjnych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-07-29
dodatkowe informacje  73/IJ/2014 Dostawę wyrobów hemostatycznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-07-23
dodatkowe informacje  63/IJ/2014 Dostawę odczynników do bieżącej diagnostyki mikrobiologicznej wraz z dzierżawą aparatu
( przetarg nieograniczony )
powyżej 134.000 EURO
2014-07-22
dodatkowe informacje  72/IF/2014 Zakup i sukcesywną dostawę odczynników do oznaczeń białek specyficznych metodą immunonefelometryczną
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-07-18
dodatkowe informacje  65/KT/2014 dostawy sprzętu laboratoryjnego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-07-17
dodatkowe informacje  66/WD/2014 Zakup i dostawę błon zielonoczułych, pryzmatów do tonometru Goldmann, przetworników do inwazyjnego pomiaru ciśnienia, pętli silikonowych, końcówek do odsysania, drenów łączących, kaniul dotętniczych, igieł z filtrem, prowadników wiodących hydrofilnyc
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-07-11
dodatkowe informacje  67/IF/2014 Zakup i sukcesywną dostawę odczynników do oznaczeń białek specyficznych metodą immunonefelometryczną
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-07-08
dodatkowe informacje  43/IF/2014 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową w metodologii „zaprojektuj i wybuduj” Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii w obszarze OIT oraz rozbudową i modernizacją w metodologii „zaprojektuj i wybuduj” SOR z lądowiskiem dla śmigłowców
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-07-03
dodatkowe informacje  64/MW/2014 dostawę chemicznych produktów leczniczych oraz środków myjących i czyszczących
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-07-03
dodatkowe informacje  68/IJ/2014 Dostawy produktu leczniczego Talaprevirum w celu zastosowania terapii trójlekowej
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-07-03
dodatkowe informacje  50/MW/2014 dostawę materiałów szewnych i wyrobów medycznych stosowanych do zabiegów chirurgicznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 134.000 EURO
2014-07-01
dodatkowe informacje  59/KT/2014 zakup i dostawy rękawów papierowo – foliowych, testów biologicznych, chemicznych, gazowych, papieru krepowanego, matryc do nacinania skóry, ostrzy, cewników do perfuzji narządów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-06-16
dodatkowe informacje  61/KT/2014 dostawy płytek, wkrętów ortopedycznych, implantów do barku, zestawu do usztywnienia stawu kolanowego z rekonstrukcją ubytku kości piszczelowej
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-06-16
dodatkowe informacje  62/IJ/2014 Dostawę artykułów spożywczych: przypraw, herbat, dźemów, dodatków do zup i ciast, octu i oleju rzepakowego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-06-11
dodatkowe informacje  58/KH/2014 zakup i dostawę płynów do izolacji wysp trzustkowych oraz produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-06-05
dodatkowe informacje  57/IF/2014 Zakup i sukcesywną dostawę sterylnych zestawów do próżniowego mieszania i podawania cementu, zestawów do płukania ciśnieniowego, zestawów do podawania kontrastu.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-06-03
dodatkowe informacje  55/KT/2014 dostawy staplerów, klipsów, siatek
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-05-30
dodatkowe informacje  42/MW/2014 dostawę materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 134.000 EURO
2014-05-28
dodatkowe informacje  56/KH/2014 zakup i dostawę zestawów do zamykania nieprawidłowych połączeń wewnątrzsercowych, wewnątrznaczyniowych głowic ultradźwiękowych wraz z dzierżawą urządzenia do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-05-23
dodatkowe informacje  54/KH/2014 zakup i dostawę art. biurowych, papieru oraz kopert
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-05-19
dodatkowe informacje  53/KT/2014 dostawy wkrętów, płytek, elementów uzupełniających stawu kolanowego, endoprotez bezcementowych, zestawu do rekonstrukcji ubytków kości piszczelowej i stawu kolanowego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-05-19
dodatkowe informacje  52/KT/2014 wykonanie przeglądów technicznych tomografu komputerowego Aquilon 64 firmy Toshiba
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-05-13
dodatkowe informacje  48/IJ/2014 Dostawę odczynników do bieżącej diagnostyki mikrobiologicznej wraz z dzierżawą aparatu
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-05-12
dodatkowe informacje  51/IF/2014 zakup i sukcesywną dostawę systemów Ilizarowa
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-05-12
dodatkowe informacje  33/IJ/2014 Dostawa soczewek i pierścieni do chirurgii zaćmy
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-05-05
dodatkowe informacje  30/MW/2014 dostawę produktów leczniczych i wyrobów medycznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 134.000 EURO
2014-04-29
dodatkowe informacje  31/KT/2014 zakup i dostawę zestawu endoskopowego, aparatów do znieczulenia oraz pił chirurgicznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 134.000 EURO
2014-04-29
dodatkowe informacje  47/IJ/2014 Dostawę wraz z wymianą lampy rentgenowskiej do aparatu CT BRIGHT SPEDD ELITE firmy GE Healthcare oraz transformatora Hemit Tank w/n pn 2237336-2 w tym samym aparacie wraz z wykonaniem testów akceptacyjnych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-04-29
dodatkowe informacje  49/MW/2014 dostawę enzymów do izolacji wysp trzustkowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-04-29
dodatkowe informacje  17/KT/2014 zakup i dostawę cyfrowego aparatu RTG
( przetarg nieograniczony )
powyżej 134.000 EURO
2014-04-28
dodatkowe informacje  45/KT/2014 zakup i dostawy drobnego sprzętu anestezjologicznego, drobnego sprzętumedycznego, papieru medycznego oraz odczynników
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-04-28
dodatkowe informacje  24/KH/2014 zakup i dostawę sprzętu medycznego dla Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
( przetarg nieograniczony )
powyżej 134.000 EURO
2014-04-24
dodatkowe informacje  26/KH/2014 zakup i dostawę dwóch aparatów cyfrowych dla Zakładu Radiologii Klinicznej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
( przetarg nieograniczony )
powyżej 134.000 EURO
2014-04-23
dodatkowe informacje  46/IJ/2014 Dostawa płynów infuzyjnych w opakowaniach typu worek
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-04-18
dodatkowe informacje  35/IF/2014 Zakup i sukcesywną dostawę fartuchów sterylnych, obłożeń sterylnych oraz kocyków ogrzewających pacjenta.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-04-15
dodatkowe informacje  44/IJ/2014 Dostawe wędlin
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-04-15
dodatkowe informacje  41/KH/2014 zakup i dostawy tlenu medycznego ciekłego oraz tlenu w butlach wraz z dzierżawą butli
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-04-14
dodatkowe informacje  21/IJ/2014 Dostawę specjalistycznych materiałów do osteosyntezy i rekonstrukcji w chirurgii szczękowej
( przetarg nieograniczony )
powyżej 134.000 EURO
2014-04-11
dodatkowe informacje  40/IJ/2014 Dostawę kopert, papieru, baterii, artykułów biurowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-04-09
dodatkowe informacje  38/IF/2014 Zakup i sukcesywną dostawę odczynników do oznaczeń poziomu wiremii CMV, BKV, EBV, HHV 6,7,8 metodą Real Time wraz z dzierżawą analizatora
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-04-07
dodatkowe informacje  37/IF/2014 Zakup i sukcesywną dostawę systemów Ilizarowa
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-04-04
dodatkowe informacje  34/KT/2014 zakup i dostawy rękawiczek diagnostycznych oraz rękawic chirurgicznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-04-03
dodatkowe informacje  36/KH/2014 zakup i dostawę zestawów do plazmaferezy wraz z dzierżawą aparatu
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-04-03
dodatkowe informacje  39/KH/2014 zakup i dostawy produktu leczniczego TELAPREVIRUM
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-04-03
dodatkowe informacje  32/IF/2014 ZAKUP I SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ IMPLANTÓW I WSZCZEPÓW DRENUJĄCYCH DO CHIRURGII JASKRY.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-03-31
dodatkowe informacje  12/IF/2014 Zakup i sukcesywna dostawa odczynników do oznaczeń stężeń sirolimusa, tacrolimus, NGAL wraz z dzierżawą analizatora.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 134.000 EURO
2014-03-28
dodatkowe informacje  19/KH/2014 zakup i dostawę sprzętu komputerowego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-03-27
dodatkowe informacje  28/IJ/2014 Dostawę drobiu i podrobów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-03-27
dodatkowe informacje  29/KT/2014 dostawy ręczników, prześcieradeł papierowych, papieru toaletowego oraz naczyń jednorazowych do posiłków
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-03-20
dodatkowe informacje  8/MW/2014 dostawę produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 134.000 EURO
2014-03-18
dodatkowe informacje  25/IF/2014 Zakup i sukcesywną dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych do analizatorów Omni Cobas B 121, ABL 800 Flex i ABL 835 Flex
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-03-18
dodatkowe informacje  7/IF/2014 Zakup i dostawę aparatu i sprzętu medycznego tj.: generatora wysokiego napięcia do nieodwracalnej elektroperacji oraz aparatu USG dla Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
( przetarg nieograniczony )
powyżej 134.000 EURO
2014-03-17
dodatkowe informacje  27/IJ/2014 Dostawę wraz z wymianą lampy RTG w tomografie komputerowym Aquilion 64 firmy Toshiba
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-03-14
dodatkowe informacje  22/MW/2014 dostawę błon radiologicznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-03-11
dodatkowe informacje  14/IJ/2014 Dostawa filtrów antyleukocytarnych, zestawów do zbiórki stolca, zestawów do hemodializ, dializatorów, drenów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-03-07
dodatkowe informacje  23/IJ/2014 Dostawę wraz z wymianą lampy RTG w tomografie komputerowym Aquilion 64 firmy Toshiba
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-03-05
dodatkowe informacje  16/IJ/2014 Dostawę systemu dostępu do procedur laparoskopowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-02-26
dodatkowe informacje  20/KH/2014 objęcie nadzorem autorskim oprogramowania InfoMedica przez okres 12 miesięcy
( wolna reka )
poniżej 134.000 EURO
2014-02-25
dodatkowe informacje  15/KT/2014 dostawy drutów Kirschnera
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-02-21
dodatkowe informacje  1/KT/2014 dostawy implantów kręgosłupowych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 130.000 EURO
2014-02-20
dodatkowe informacje  10/IF/2014 Zakup i sukcesywną dostawę specjalistycznych materiałów opatrunkowych tj.: opatrunki jałowe ze srebrem, opatrunki hydrokoloidowe, opatrunki hydrożelowe, kompresy gazowe i serwety operacyjne.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-02-18
dodatkowe informacje  9/KT/2014 dostawy drobnego sprzętu anestezjologicznego oraz drobnego sprzętu medycznego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-02-18
dodatkowe informacje  124/IF/2013 ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ SEROLOGICZNYCH METODĄ MIKROKOLUMNOWĄ WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA ORAZ ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ METODĄ MANUALNĄ WRAZ Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ
( przetarg nieograniczony )
powyżej 130.000 EURO
2014-02-17
dodatkowe informacje  11/MW/2014 dostawę produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-02-14
dodatkowe informacje  123/IF/2013 Zakup i dostawę aparatów i sprzętów medycznych dla Kliniki Okulistyki Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
( przetarg nieograniczony )
powyżej 130.000 EURO
2014-02-05
dodatkowe informacje  122/KT/2013 Zakup i dostawa oftalmoskopu laserowego oraz laseru z mikropulsacją
( przetarg nieograniczony )
powyżej 130.000 EURO
2014-02-05
dodatkowe informacje  121/KT/2013 Zakup i dostawa systemu do angiografii
( przetarg nieograniczony )
powyżej 130.000 EURO
2014-02-04
dodatkowe informacje  5/KT/2014 dostawy gwoździ śródszpikowych, wkrętów, płytek, śrub ortopedycznych, systemów do złamań kości
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-01-31
dodatkowe informacje  6/KH/2014 zakup i dostawę kompresów sterylnych gazowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-01-31
dodatkowe informacje  118/IJ/2013 Dostawa, instalacja i wdrożenie Radiologicznego Systemu Infor. (RIS), Systemu Archiwizacji i Dystrybucji Obrazów (PACS) wraz z serwisem, nadzorem autorskim, integracją systemu RIS ze Szpit. Syst. Infor. (HIS Infomedica), dostawa i instalacja sprzętu
( przetarg nieograniczony )
powyżej 130.000 EURO
2014-01-30
dodatkowe informacje  119/MW/2013 dostawę produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 130.000 EURO
2014-01-28
dodatkowe informacje  3/KT/2014 Dostawy elementów uzupełniających rewizyjnych stawów biodrowych oraz drutów do aparatu Ilizarowa
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2014-01-24
dodatkowe informacje  4/IJ/2014 Dostawę cementu kostnego z gentamycyną oraz zestawów do żywienia dojelitowego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 134.000 EURO
2014-01-24
dodatkowe informacje  2/IJ/2014 Dostawę odczynników do ilościowej oceny RNA HCV i DNA HBV wraz z dzierżawą aparatów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2014-01-23
dodatkowe informacje  125/IJ/2013 Zakup i dostawa łóżek szpitalnych oraz szafek przyłóżkowych dla Kliniki Okulistyki
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2014-01-13
dodatkowe informacje  126/KH/2013 usługę wykonania 100 ortez (gorsetów) ortopedycznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2014-01-09
dodatkowe informacje  117/MW/2013 dostawę produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 130.000 EURO
2014-01-07
dodatkowe informacje  113/KH/2013 zakup i dostawę wyrobów medycznych do wysokospecjalistycznych zabiegów kardiologicznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 130.000 EURO
2013-12-19
dodatkowe informacje  116/IF/2013 Zakup i sukcesywną dostawę narzędzi endoskopowych, cystoskopowych, laparoskopowych współpracujących z aparatami firmy „Olympus”, „Valleylab” oraz ze sprzętem firmy „Storz”
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-12-10
dodatkowe informacje  114/KT/2013 dostawy produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-12-03
dodatkowe informacje  108/KH/2013 zakup i dostawę produktu leczniczego: Immunoglobulina
( przetarg nieograniczony )
powyżej 130.000 EURO
2013-11-29
dodatkowe informacje  115/IF/2013 ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO DIAGNOSTYKI HIV, ROZTWÓR SOLI FIZJOLOGICZNEJ – BUFOROWANY, PŁYTKI TERASAKI.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-11-27
dodatkowe informacje  101/MW/2013 dostawę produktów leczniczych i wyrobów medycznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 130.000 EURO
2013-11-26
dodatkowe informacje  104/KT/2013 dostawy zestawów do zabiegów okulistycznych, materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy oraz materiałów do operacji witrektomii
( przetarg nieograniczony )
powyżej 130.000 EURO
2013-11-26
dodatkowe informacje  112/IJ/2013 Zakup i dostawę lampy do aparatu RTG typ ULTIMAX model MDXK – LSA firmy Toshiba
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-11-18
dodatkowe informacje  84/KH/2013 zakup i dostawę staplerów oraz asortymentu urologicznego
( przetarg nieograniczony )
powyżej 130.000 EURO
2013-11-13
dodatkowe informacje  109/KH/2013 zakup i dostawę preparatów i zestawów do żywienia dojelitowego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-11-12
dodatkowe informacje  110/KH/2013 zakup i dostawę produktu leczniczego: Immunoglobulina
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-11-08
dodatkowe informacje  111/MW/2013 dostawę enzymów do izolacji i przeszczepiania wysp trzustkowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-11-08
dodatkowe informacje  97/KH/2013 świadczenie usług pralniczych dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
( przetarg nieograniczony )
powyżej 130.000 EURO
2013-11-07
dodatkowe informacje  106/KT/2013 dostawy drobnego sprzętu medycznego m. in.: kraniki, przedłużacze do pomp infuzyjnych, kanki odbytnicze, strzykawki, wkłady workowe, zestawy do inwazyjnego pomiaru ciśnienia, czujniki przepływu
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-10-31
dodatkowe informacje  105/KH/2013 zakup i dostawę pieczywa
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-10-25
dodatkowe informacje  102/IJ/2013 dostawę przeciwciał, odczynników do diagnostyki mikrobiologicznej, testy, probówki, zestawy do OB
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-10-23
dodatkowe informacje  100/KT/2013 dostawy dializatorów z błoną syntetyczną
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-10-21
dodatkowe informacje  103/IF/2013 ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA NABIAŁU I OLEJU RZEPAKOWEGO
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-10-14
dodatkowe informacje  94/MW/2013 dostawę środków dezynfekcyjnych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-10-11
dodatkowe informacje  88/IJ/2013 Dostawę okulistycznych wyrobów medycznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-10-09
dodatkowe informacje  96/IJ/2013 Dostawę wyrobów medycznych i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą aparatów do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-10-03
dodatkowe informacje  83/KT/2013 dostawy produktów leczniczych, wyrobów medycznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 130.000 EURO
2013-10-02
dodatkowe informacje  98/IF/2013 ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA NABIAŁU I OLEJU RZEPAKOWEGO
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-09-30
dodatkowe informacje  107/KH/2013 świadczenie uzupełniajacej usługi pralniczej dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
( wolna reka )
poniżej 130.000 EURO
2013-09-30
dodatkowe informacje  92/KT/2013 zakup i dostawa lampy szczelinowej oraz myjki do endoskopów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-09-27
dodatkowe informacje  99/IF/2013 Wykonanie robót dodatkowych i uzupełniających zgodnie z protokołem konieczności dotyczącym przebudowy (modernizacji) I-go piętra wraz z wymianą więźby dachowej pawilonu nr 1 Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus.
( wolna reka )
poniżej 130.000 EURO
2013-09-27
dodatkowe informacje  93/IJ/2013 Dostawa akcesoriów do wykonywania badań urodynamicznych, cewników moczowodowych, zestawów do nefrostomii, drutów prowadzących
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-09-24
dodatkowe informacje  95/KH/2013 dzierżawę dwóch monitorów hemodynamicznych wraz z osprzętem i dostawą materiałów zużywalnych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-09-23
dodatkowe informacje  91/IF/2013 ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA CEWNIKÓW ORAZ PRZYRZĄDÓW DO ODSYSANIA RAN CHIRURGICZNYCH.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-09-19
dodatkowe informacje  90/KT/2013 dostawy drobnego sprzętu anestezjologicznego, drobnego sprzętu medycznego oraz sprzętu dla noworodków
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-09-16
dodatkowe informacje  79/MW/2013 Dostawa produktów leczniczych i surowców farmaceutycznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 130.000 EURO
2013-09-10
dodatkowe informacje  89/MW/2013 dostawa produktów leczniczych (objętych cenami urzędowymi)
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-09-10
dodatkowe informacje  87/IJ/2013 Dostawa odzieży i obłożeń sterylnych jednorazowego użytku oraz masek twarzowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-09-10
dodatkowe informacje  86/KH/2013 usługę wykonania 100 ortez (gorsetów) ortopedycznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-09-05
dodatkowe informacje  74/KT/2013 zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej oraz Kliniki Okulistyki
( przetarg nieograniczony )
powyżej 130.000 EURO
2013-08-30
dodatkowe informacje  78/KH/2013 Zakup i dostawy produktu leczniczego IMMUNOGLOBULINA anty - HBS
( przetarg nieograniczony )
powyżej 130.000 EURO
2013-08-30
dodatkowe informacje  85/KH/2013 zakup i dostawę mięsa wołowego, wieprzowego oraz wędlin
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-08-27
dodatkowe informacje  75/KH/2013 obsługę oprogramowania aplikacyjnego InfoMedica i administrowanie serwerami
( przetarg nieograniczony )
powyżej 130.000 EURO
2013-08-23
dodatkowe informacje  70/IJ/2013 Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do internetu
( przetarg nieograniczony )
powyżej 130.000 EURO
2013-08-20
dodatkowe informacje  82/IF/2013 ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ IMMUNOLOGICZNYCH.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-08-09
dodatkowe informacje  81/IJ/2013 Dostawe gazu medycznego wraz z dzierżawą butli oraz szczepionek przeciw grypie
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-08-08
dodatkowe informacje  77/IF/2013 Wymiana okien wraz z parapetami wewnętrznymi w Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej (I piętro Pawilonu 11C i 11E) - Blok łóżkowy oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej związanej z koniecznością dostosowania budynków do przepisów pożarow
( przetarg nieograniczony )
poniżej 5 000.000 EURO
2013-08-02
dodatkowe informacje  80/IF/2013 USŁUGA NA KONSERWACJĘ I UTRZYMANIE W RUCHU CIĄGŁYM INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH NA TERENIE SZPITALA KLINICZNEGO DZIECIĄTKA JEZUS
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-08-01
dodatkowe informacje  63/KT/2013 usługę sprzątania pomieszczeń Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus ul. Lindleya 4, pomieszczeń Zespołu Poradni – Lecznica przy ul. Emilii Plater 21oraz pomieszczeń Zakładów przy ul. Miodowej 18 w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
powyżej 130.000 EURO
2013-07-31
dodatkowe informacje  55/KH/2013 zakup i dostawę płynów do perfuzji narządów
( przetarg nieograniczony )
powyżej 130.000 EURO
2013-07-30
dodatkowe informacje  72/IF/2013 USŁUGA COMIESIĘCZNEJ KONSERWACJI I UTRZYMANIA W PEŁNEJ SPRAWNOŚCI ZESTAWÓW RTG
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-07-26
dodatkowe informacje  76/IJ/2013 Zakup i dostawa kaset i płynu do perfuzji nerek
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-07-22
dodatkowe informacje  69/IJ/2013 Dostawę drobnego sprzętu medycznego min. cewniki, igły, elektrody
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-07-19
dodatkowe informacje  60/KT/2013 usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala
( przetarg nieograniczony )
powyżej 130.000 EURO
2013-07-16
dodatkowe informacje  71/KH/2013 zakup i dostawy koncentratów dializacyjnych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-07-15
dodatkowe informacje  73/KH/2013 zakup i dostawy gazu medycznego wraz z dzierżawą butli
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-07-15
dodatkowe informacje  68/IF/2013 wymiana dźwigu szpitalnego wraz z modernizacją szybu w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
( przetarg nieograniczony )
poni�ej 5 000.000 EURO
2013-07-12
dodatkowe informacje  57/MW/2013 dostawę produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 130.000 EURO
2013-07-09
dodatkowe informacje  67/IF/2013 ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ IMMUNOLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA
( przetarg nieograniczony )
poni�ej 130.000 EURO
2013-07-09
dodatkowe informacje  66/KT/2013 dostawy materiałów do diatermii, drenów spiralnych, wkładów do wstrzykiwaczy kontrastu
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-07-05
dodatkowe informacje  65/IF/2013 ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA OBUWIA PROFILOWANEGO, ODZIEŻY OCHRONNEJ I ROBOCZEJ ORAZ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-07-02
dodatkowe informacje  64/KH/2013 zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-06-28
dodatkowe informacje  62/KH/2013 zakup i dostawę kaset do perfuzji nerek
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-06-17
dodatkowe informacje  61/IF/2013 ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA WARZYW, OWOCÓW (MROŻONYCH I KONSERWOWYCH) ORAZ SYPKICH PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-06-13
dodatkowe informacje  56/KT/2013 DOSTAWA KATETERÓW, ZESTAWÓW DO POBIERANIA OOCYTÓW, ZESTAWÓW DO TRANSFERU EMBRIONÓW
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-06-12
dodatkowe informacje  54/IF/2013 USŁUGA KONSERWACJ INSTALACJI SANITARNEJ NA TERENIE SZPITALA KLINICZNEGO DZIECIĄTKA JEZUS
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-06-11
dodatkowe informacje  50/KT/2013 Dostawa odczynników hematologicznych i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-06-06
dodatkowe informacje  59/KH/2013 zakup i dostawy tlenu medycznego ciekłego wraz z dzierżawą butli
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-06-06
dodatkowe informacje  58/KT/2013 Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Oddziału Neonatologii Kliniki Położnictwa i Ginekologii
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-06-06
dodatkowe informacje  41/IF/2013 ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ IMMUNOLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 130.000 EURO
2013-05-31
dodatkowe informacje  38/IJ/2013 Dostawę pościeli i odzieży jednorazowej niesterylnej, obłożeń sterylnych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 130.000 EURO
2013-05-29
dodatkowe informacje  53/KT/2013 dostawa owoców i warzyw
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-05-29
dodatkowe informacje  52/KT/2013 dostawa zestawów do plazmaferezy wraz z dzierżawą aparatu
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-05-28
dodatkowe informacje  51/KT/2013 dostawy worków polietylenowych, opasek zaciskowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-05-27
dodatkowe informacje  49/IF/2013 DOSTAWA ZESTAWÓW OPATRUNKOWYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ URZĄDZEŃ DO PODCIŚNIENIOWEJ TERAPII RAN
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-05-23
dodatkowe informacje  48/IF/2013 WYKONYWANIE USŁUGI UTRZYMANIA W PEŁNEJ SPRAWNOŚCI UZDATNIACZY WODY ORAZ APARATÓW DO HEMODIALIZY.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-05-22
dodatkowe informacje  35/IF/2013 Zakup i sukcesywna dostawa odczynników do oznaczeń stężeń sirolimusa, tacrolimus, NGAL, insulina, c-peptyd wraz z dzierżawą analizatora.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 130.000 EURO
2013-05-21
dodatkowe informacje  30/KH/2013 zakup i dostawę rękawic chirurgicznych, diagnostycznych i ortopedycznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 130.000 EURO
2013-05-09
dodatkowe informacje  45/IJ/2013 Dostawę materiałów stomatologicznych, protetycznych i ortodontycznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-05-09
dodatkowe informacje  47/KH/2013 zakup i dostawę środków kontrastowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-05-09
dodatkowe informacje  21/IF/2013 ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH, SUROWCÓW FARMACEUTYCZNYCH ORAZ OPATRUNKÓW I PODKŁADÓW GIPSOWYCH
( przetarg nieograniczony )
powyżej 130.000 EURO
2013-05-07
dodatkowe informacje  37/IJ/2013 Dostawa drobnego sprzętu medycznego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-05-07
dodatkowe informacje  39/MW/2013 ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA WODY ŹRÓDLANEJ W GALONACH, BUTELKOWANEJ WRAZ Z DZIERŻAWĄ URZĄDZEŃ
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-04-30
dodatkowe informacje  44/IF/2013 USŁUGA NA KONSERWACJĘ I UTRZYMANIE W RUCHU CIĄGŁYM INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH NA TERENIE SZPITALA KLINICZNEGO DZIECIĄTKA JEZUS
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-04-30
dodatkowe informacje  46/KH/2013 zakup i dostawę drobiu i podrobów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-04-30
dodatkowe informacje  43/KH/2013 zakup i dostawę produktu leczniczego Ustekinumabum
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-04-26
dodatkowe informacje  40/MW/2013 dostawę chemicznych wyrobów medycznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-04-24
dodatkowe informacje  36/KH/2013 zakup i dostawę systemów grawitacyjnych, ostrzy, drenów, elektrod, zestawów do autotransfuzji
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-04-24
dodatkowe informacje  20/MW/2013 dostawę produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 130.000 EURO
2013-04-23
dodatkowe informacje  42/KH/2013 zakup i dostawę przypraw i dodatków do zup
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-04-23
dodatkowe informacje  34/KH/2013 Przebudowa (modernizacja) I-go piętra Pawilonu nr 1 mieszczącego Klinikę Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
( przetarg nieograniczony )
poniżej 5 000.000 EURO
2013-04-22
dodatkowe informacje  28/KH/2013 usługę konserwacji dźwigów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-04-19
dodatkowe informacje  31/KH/2013 usługę wykonania 100 ortez (gorsetów) na miarę
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-04-15
dodatkowe informacje  33/IJ/2013 Wykonanie przegladów technicznych apratów do znieczuleania
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-04-11
dodatkowe informacje  27/IJ/2013 Dostawę sprzętu laboratoryjnego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-04-10
dodatkowe informacje  3/MW/2013 dostawę produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 130.000 EURO
2013-04-09
dodatkowe informacje  24/KH/2013 zakup i dostawę wkładów, zestawów wkładów, łączników i złączy do podawania kontrastu
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-04-08
dodatkowe informacje  17/MW/2013 wykonywanie usługi: odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych oraz zakup i dostawa pojemników na odpady medyczne
( przetarg nieograniczony )
powyżej 130.000 EURO
2013-04-04
dodatkowe informacje  26/KH/2013 zakup i dostawę błon zielonoczułych, mikrokuwet do oznaczania poziomu glukozy i hemoglobiny oraz pasków fluoresceinowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-04-04
dodatkowe informacje  32/IF/2013 OPRACOWANIE KONCEPCJI, DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ NA PRZEBUDOWĘ 1 i 2 PIETRA PAWILONU NR 8 NA POTRZEBY KLINIKI GERIATRII
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-04-04
dodatkowe informacje  9/IJ/2013 Dostawę produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 130.000 EURO
2013-03-29
dodatkowe informacje  16/IJ/2013 Dostawę endoprotez stawu biodrowego
( przetarg nieograniczony )
powyżej 130.000 EURO
2013-03-29
dodatkowe informacje  29/KH/2013 zakup i dostawę balonów wewnątrzżołądkowych do leczenia otyłości
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-03-28
dodatkowe informacje  11/IF/2013 ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW KOAGULOLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 130.000 EURO
2013-03-27
dodatkowe informacje  10/IF/2013 ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO SEROLOGICZNEJ DIAGNOSTYKI ZAKAŻEŃ EBV I CLOSTRIDIUM DIFFICILE ORAZ ODCZYNNIKÓW DO MONITOROWANIA STĘŻENIA LEKÓW METODĄ IMMUNOCHEMICZNĄ WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 130.000 EURO
2013-03-22
dodatkowe informacje  25/IF/2013 Zakup i sukcesywna dostawa odczynników do oznaczeń stężeń sirolimusa, tacrolimus, NGAL, insulina, c-peptyd wraz z dzierżawą analizatora.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-03-21
dodatkowe informacje  14/KH/2013 zakup i dostawę płynów i kaset do perfuzji nerek
( przetarg nieograniczony )
powyżej 130.000 EURO
2013-03-20
dodatkowe informacje  2/MW/2013 dostawę produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 133.000 EURO
2013-03-19
dodatkowe informacje  22/IJ/2013 Dostawę jednostki napędowej (autoklawialnej) oraz pneumatycznego urządzenia do wytworzenia i utrzymywania bezkrwawego pola w operowanych kończynach
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-03-15
dodatkowe informacje  23/KH/2013 zakup i dostawę balonów wewnątrzżołądkowych do leczenia otyłości
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-03-13
dodatkowe informacje  19/IF/2013 Zakup i sukcesywna dostawa odczynników do genetycznego oznaczania antygenów zgodności tkankowej HLA – A, B, DR w technice niskiej rozdzielczości PCR-SSP na płytkach 96 dołkowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-03-11
dodatkowe informacje  18/KH/2013 zakup i dostawę igieł dializacyjnych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-03-01
dodatkowe informacje  5/IJ/2013 Dostawa odczynników do diagnostyki bakterii, grzybów, testów do wykrywania antygenów, krążków antybiotykowych, odczynników do bieżącej diagnostyki bakteriologicznej
( przetarg nieograniczony )
powyżej 130.000 EURO
2013-02-28
dodatkowe informacje  12/IF/2013 DOSTAWA ZESTAWÓW OPATRUNKOWYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ URZĄDZEŃ DO PODCIŚNIENIOWEJ TERAPII RAN
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-02-21
dodatkowe informacje  13/IJ/2013 Dostawa płytek rekonstrukcyjnych do kości
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-02-15
dodatkowe informacje  15/KH/2013 zakup i dostawę produktów żywienia pozajelitowego wraz z dzierżawą zestawu do wykonywania żywienia pozajelitowego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-02-13
dodatkowe informacje  6/KH/2013 Usługa objęcia nadzorem autorskim oprogramowania InfoMedica
( wolna reka )
poniżej 130.000 EURO
2013-02-05
dodatkowe informacje  116/EK/2012 dostawę odczynników biochemicznych i immunochemicznych do oznaczeń citowych i dyżurowych wraz z dzierżawą analizatora
( przetarg nieograniczony )
powyżej 130.000 EURO
2013-02-04
dodatkowe informacje  8/IJ/2013 Dostawa generatora fali uderzeniowej oraz wyłącznika krańcowego silnika do lithotryptora firmy Storz typ Modulith SLX
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-02-04
dodatkowe informacje  7/IF/2013 WYMIANA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACYJNEJ WRAZ Z WYKONANIEM ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH – PAWILON NR 6 SZPITALA KLINICZNEGO DZIECIĄTKA JEZUS (AWARIA).
( wolna reka )
poniżej 5 000.000 EURO
2013-01-23
dodatkowe informacje  4/IF/2013 ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA IGIEŁ JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO BIOPSJI GRUBOIGŁOWEJ, IGIEŁ PODPAJĘCZYNÓWKOWYCH PENCIL POINT Z PROWADNICĄ, KANIULI, IGIEŁ BIOPSYJNYCH, IGIEŁ PUNKCYJNYCH
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-01-16
dodatkowe informacje  112/KH/2012 zakup i dostawę mleka dla noworodków i cementu kostnego z gentamycyną
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-01-15
dodatkowe informacje  1/MW/2013 dostawa klejów tkankowych i aplikatorów do klejów tkankowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-01-15
dodatkowe informacje  101/MW/2012 dostawę chemicznych wyrobów medycznych i chemicznych produktów biobójczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 130.000 EURO
2013-01-08
dodatkowe informacje  119/MW/2012 dostawę produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-01-08
dodatkowe informacje  106/KH/2012 świadczenie usługi transportu sanitarnego na potrzeby Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
( przetarg nieograniczony )
powyżej 130.000 EURO
2013-01-04
dodatkowe informacje  118/MW/2012 dostawę materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2013-01-02
dodatkowe informacje  115/IF/2012 ZAKUP I DOSTAWA DIALIZATORÓW Z BŁONĄ SYNTETYCZNĄ ORAZ DRENÓW DIALIZACYJNYCH.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2012-12-21
dodatkowe informacje  108/EK/2012 dostawę odczynników do badań serologicznych metodą mikrokolumnową żelową wraz z dzierżawą analizatora, odczynników monoklonalnych do serologii grup krwi oraz probówek jednorazowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2012-12-14
dodatkowe informacje  105/EK/2012 dostawę odczynników do diagnostyki kiły, HIV, odczynników histopatologicznych oraz zestawów do OB
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2012-12-13
dodatkowe informacje  117/MW/2012 dostawę środków do zmywania naczyń i sprzętu kuchennego, środków do dezynfekcji powierzchni roboczych i podłóg, środków do konserwacji stali nierdzewnej, płynów myjących, płuczących, dezynfekujących
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2012-12-13
dodatkowe informacje  91/KH/2012 zakup i dostawę sprzętu serwerowego wraz z osprzętem i oprogramowaniem
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2012-12-10
dodatkowe informacje  109/IF/2012 WYKONANIE PRZEGLĄDU OKRESOWEGO 5-CIO LETNIEGO OBIEKTÓW BUDOWLANYCH SZPITALA KLINICZNEGO DZIECIĄTKA JEZUS
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2012-12-10
dodatkowe informacje  89/IF/2012 WYKONYWANIE USŁUGI OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA SZPITALA KLINICZNEGO DZIECIĄTKA JEZUS
( przetarg nieograniczony )
powyżej 130.000 EURO
2012-12-07
dodatkowe informacje  114/KH/2012 zakup i dostawę systemu archiwizacji obrazów medycznych z jedną stacją roboczą
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2012-12-07
dodatkowe informacje  113/IJ/2012 Dostawę rękawów papierowo -foliowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2012-12-06
dodatkowe informacje  110/IJ/2012 Dostawę:zestawu narzędzi chirurgicznych oraz aparatu do pomiaru gazometrii Ht, Hb i elektrolitów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2012-11-30
dodatkowe informacje  103/EK/2012 dostawę błon radiologicznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2012-11-27
dodatkowe informacje  102/IF/2012 ZAKUP I DOSTAWA SYPKICH PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2012-11-26
dodatkowe informacje  100/MW/2012 dostawę pieczywa
( zapytanie o cene )
poniżej 130.000 EURO
2012-11-23
dodatkowe informacje  88/IF/2012 USŁUGA KONSERWACJI BUDOWLANEJ OBIEKTÓW SZPITALA KLINICZNEGO
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2012-11-22
dodatkowe informacje  104/EK/2012 dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych do analizatorów Omni Cobas B 121, ABL 800 Flex i ABL 835 Flex
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2012-11-20
dodatkowe informacje  107/IJ/2012 Dostawę foteli: asysty, anestezjologa i operatora, defibrylatora oraz laryngoskopów dla Bloku Operacyjnego Kliniki Okulistyki
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2012-11-20
dodatkowe informacje  99/EK/2012 dostawę odczynników do kalibracji na urządzeniu Luminex, barwnika fluorescencyjnego, odczynników do określania obecności i specyficzności przeciwciał anty HLA z wykorzystaniem urządzenia Luminex oraz zestawów do mini izolacji DNA z krwi i tkanek lud
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2012-11-19
dodatkowe informacje  95/IF/2012 WYKONANIE I ETAPU ZABUDOWY PODJAZDU DLA KARETEK PRZY PAWILONIE nr 20D SZPITALA KLINICZNEGO DZIECIĄTKA JEZUS
( przetarg nieograniczony )
poniżej 5 000.000 EURO
2012-11-13
dodatkowe informacje  98/KH/2012 zakup i dostawę wyrobów medycznych do wysokospecjalistycznej diagnostyki kardiologicznej
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2012-11-09
dodatkowe informacje  97/KH/2012 zakup i dostawę szaf jednokomorowych ze stali kwasoodpornej, stymulatorów do czasowej zewnętrznej stymulacji serca z elektrodą, wózków ze stali kwasoodpornej do worków foliowych, zasłon prysznicowych, koszy biurowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2012-11-08
dodatkowe informacje  94/EK/2012 dostawę nabiału
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2012-11-06
dodatkowe informacje  78/IJ/2012 Dostawę aparatury i sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego Kliniki Okulistyki
( przetarg nieograniczony )
powyżej 130.000 EURO
2012-11-05
dodatkowe informacje  87/EK/2012 dostawę kopert, papieru do ksero i papieru do drukarek
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2012-10-30
dodatkowe informacje  96/IJ/2012 Zakup i dostawę urządzeń medycznych dla Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2012-10-30
dodatkowe informacje  93/IF/2012 ZAKUP I DOSTAWA LASERA DO FOTOKOAGULACJI SIATKÓWKI
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2012-10-29
dodatkowe informacje  92/KH/2012 zakup i dostawę szaf, wózków, zasłon prysznicowych, koszy, dozowników, stolików zabiegowych, nebulizatora, kardiodefibrylatora i innych sprzętów stanowiących wyposażenie Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2012-10-26
dodatkowe informacje  90/IF/2012 Zakup i dostawę wyposażenia Bloku Operacyjnego Kliniki Okulistyki Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2012-10-22
dodatkowe informacje  74/IF/2012 dostawę produktów leczniczych i surowców farmaceutycznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 130.000 EURO
2012-10-18
dodatkowe informacje  81/IJ/2012 Dostawę rękawów papierowo - foliowych, testów biologiczno - chemicznych, papieru krepowanego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2012-10-17
dodatkowe informacje  84/EK/2012 dostawę filtrów mechanicznych, filtrów bakteryjno-wirusowych oraz przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2012-10-17
dodatkowe informacje  86/IJ/2012 Dostawe drobnego sprzętu medycznego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2012-10-15
dodatkowe informacje  82/KH/2012 zakup i dostawę wyrobów medycznych do wysokospecjalistycznej diagnostyki kardiologicznej
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2012-10-12
dodatkowe informacje  83/KH/2012 zakup i dostawę środków do inwazyjnego leczenia ostrych zespołów wieńcowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2012-10-11
dodatkowe informacje  85/KH/2012 zakup i dostawę sprzętu jednorazowego użytku do zabiegów kardiologicznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2012-10-11
dodatkowe informacje  79/EK/2012 dostawę błon radiologicznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2012-10-10
dodatkowe informacje  71/MW/2012 ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWĘ PRODUKTÓW LECZNICZYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH
( przetarg nieograniczony )
powyżej 130.000 EURO
2012-10-09
dodatkowe informacje  80/IF/2012 Wykonanie zamówień dodatkowych i uzupełniających zgodnie z protokołem konieczności nr 1 dotyczącego wykonania robót budowlanych w zakresie 2-go pietra pomiędzy Pawilonami 4/5 mieszczącego Blok Operacyjny Kliniki Okulistyki.
( wolna reka )
poniżej 5 000.000 EURO
2012-10-08
dodatkowe informacje  76/EK/2012 dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych do gazometru RAPID 348 oraz odczynników do diagnostyki mykologicznej
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2012-09-28
dodatkowe informacje  75/IF/2012 ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA SOCZEWEK WEWNĄTRZGAŁKOWYCH
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2012-09-25
dodatkowe informacje  73/KH/2012 zakup i dostawę I wyposażenia i zestawów komputerowych dla Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2012-09-24
dodatkowe informacje  59/MW/2012 dostawę materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 130.000 EURO
2012-09-18
dodatkowe informacje  60/KH/2012 dostawy produktu leczniczego w ramach importu docelowego
( przetarg nieograniczony )
powyżej 130.000 EURO
2012-09-14
dodatkowe informacje  50/IJ/2012 Dostawę endoprotez stawu: kolanowego, biodrowego i barkowego
( przetarg nieograniczony )
powyżej 130.000 EURO
2012-09-11
dodatkowe informacje  72/IF/2012 ZAKUP I DOSTAWĘ SZCZEPIONEK PRZECIW GRYPIE
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2012-09-07
dodatkowe informacje  62/KH/2012 dostawę materiałów do rekonstrukcji i osteosyntezy płytkowej wysokospecjalistycznej
( przetarg nieograniczony )
powyżej 130.000 EURO
2012-09-06
dodatkowe informacje  70/EK/2012 dostawę druków medycznycj
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2012-09-06
dodatkowe informacje  56/KH/2012 dostawy produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 130.000 EURO
2012-09-04
dodatkowe informacje  57/IJ/2012 USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SZPITALA
( przetarg nieograniczony )
powyżej 130.000 EURO
2012-09-03
dodatkowe informacje  77/IF/2012 Wykonanie prowizorycznego zasilania elektrycznego, demontaż uszkodzonych instalacji oraz wykonanie (odtworzenie) docelowych instalacji telefonicznych, komputerowych i elektrycznych zniszczonych podczas pożaru w dniu 31.08.2012 r. w Klinice Położnictw
( wolna reka )
poniżej 5 000.000 EURO
2012-09-03
dodatkowe informacje  65/KH/2012 dostawę systemu zdalnego nadzoru i monitorowania leczenia wraz ze sprzętem i obsługą systemu
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2012-08-30
dodatkowe informacje  55/IF/2012 Zakup i dostawa zestawów do hemodializ, dzierżawa aparatu do hemodializ, zestawów do plazmaferezy wraz z dzierżawą aparatu
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2012-08-27
dodatkowe informacje  68/KH/2012 obsługę systemu informatycznego InfoMedica
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2012-08-23
dodatkowe informacje  53/KH/2012 dostawę wyrobów medycznych i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą aparatów do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 130.000 EURO
2012-08-22
dodatkowe informacje  67/EK/2012 dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do diagnostyki mikrobiologicznej wraz z dzierżawą automatycznego systemu do monitorowania posiewów krwi i innych płynów ustrojowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2012-08-22
dodatkowe informacje  69/IJ/2012 Usługę sprzątania pomieszczeń Szpitalnych
( wolna reka )
poniżej 130.000 EURO
2012-08-22
dodatkowe informacje  66/EK/2012 dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych do gazometru GEM Premier 4000
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2012-08-21
dodatkowe informacje  58/MW/2012 dostawę chemicznych produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2012-08-07
dodatkowe informacje  63/KH/2012 dostawy worków do żywienia pozajelitowego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2012-08-06
dodatkowe informacje  54/IF/2012 Zakup i sukcesywną dostawa artykułów biurowych, płyt DVD, CD.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2012-08-06
dodatkowe informacje  64/KH/2012 dzierżawę 2 monitorów hemodynamicznych wraz z dostawą materiałów zużywalnych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2012-08-06
dodatkowe informacje  61/KH/2012 usługę comiesięcznej konserwacji i utrzymania w pełnej sprawności zestawów RTG
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2012-08-02
dodatkowe informacje  52/IJ/2012 Dostawa chemicznych wyrobów medycznych do myjni dezynfekcyjnych, wanienek dezynfekcyjnych oraz emulsji myjących
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2012-07-27
dodatkowe informacje  51/IJ/2012 Dostawa drobnego sprzętu medycznego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2012-07-26
dodatkowe informacje  49/KH/2012 dostawę koncentratów dializacyjnych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2012-07-10
dodatkowe informacje  48/KH/2012 zakup i dostawę pierwszego wyposażenia Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2012-06-29
dodatkowe informacje  47/IJ/2012 Dostawa: zestawów do toracentezy i paracentezy, drobnego sprzętu medycznego, kocyków grzewczych, smoczków i butelek, zestawów do opaskowania żylaków przełyku
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2012-06-27
dodatkowe informacje  40/KT/2012 dostawy zestawów do zabiegów okulistycznych, materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy
( przetarg nieograniczony )
powyżej 130.000 EURO
2012-06-26
dodatkowe informacje  44/IJ/2012 Dostawa szafek przyłóżkowych i mebli dla zadania inwestycyjnego pn.:„POPRAWA DOSTĘPNOŚCI I JAKOŚCI LECZENIA SPECJALISTYCZNEGO POPRZEZ STWORZENIE CENTRUM DIAGNOSTYKI
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2012-06-25
dodatkowe informacje  46/KH/2012 Świadczenie usługi transportu sanitarnego wraz z opieką medyczną
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2012-06-22
dodatkowe informacje  34/MW/2012 dostawę produktów leczniczych i wyrobów medycznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 130.000 EURO
2012-06-20
dodatkowe informacje  45/KH/2012 zakup i dostawę sprzętu specjalistycznego w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2012-06-20
dodatkowe informacje  38/MW/2012 dostawę produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 130.000 EURO
2012-06-19
dodatkowe informacje  43/IJ/2012 Dostawę papierów medycznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2012-06-14
dodatkowe informacje  39/IF/2012 WYMIANA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU W PAWILONIE NR 20 SZPITALA KLINICZNEGO DZIECIĄTKA JEZUS (II ETAP)
( przetarg nieograniczony )
poniżej 5 000.000 EURO
2012-06-12
dodatkowe informacje  41/IF/2012 Przebudowa (modernizacji) I-go pietra Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
( przetarg nieograniczony )
poniżej 5 000.000 EURO
2012-06-06
dodatkowe informacje  42/KH/2012 dostawy tlenu medycznego ciekłego wraz z dzierżawą butli i transportem do Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2012-06-05
dodatkowe informacje  32/KT/2012 dostawy odczynników biochemiczno-immunologicznych wraz z dzierżawą analizatorów
( przetarg nieograniczony )
powyżej 130.000 EURO
2012-06-04
dodatkowe informacje  33/KH/2012 dostawę produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 130.000 EURO
2012-05-24
dodatkowe informacje  37/MW/2012 dostawę wędlin
( zapytanie o cene )
poniżej 130.000 EURO
2012-05-15
dodatkowe informacje  35/IJ/2012 Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i faksów wraz z utylizacją zuzytych materiałów
( zapytanie o cene )
poniżej 130.000 EURO
2012-05-08
dodatkowe informacje  31/IJ/2012 Dostawę odzieży ochronnej
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2012-04-26
dodatkowe informacje  36/KH/2012 aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dobudowę SOR
( wolna reka )
poniżej 130.000 EURO
2012-04-24
dodatkowe informacje  28/IJ/2012 Dostawę łóżek szpitalnych oraz łóżek rehabilitacyjnych z wyposażeniem
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2012-04-18
dodatkowe informacje  30/KT/2012 dostawy odczynników do nefelometrycznego oznaczania białek specyficznych wraz z dzierżawą analizatora.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2012-04-17
dodatkowe informacje  27/KT/2012 dostawy płytek Terasaki, testów do diagnostyki HIV, odczynników i przeciwciał do immunohistochemii i immunofluorescencji
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2012-04-16
dodatkowe informacje  21/IF/2012 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE 2-GO PIETRA POMIĘDZY PAWILONAMI 4/5 MIESZCZĄCEGO BLOK OPERACYJNY KLINIKI OKULISTYKI
( przetarg nieograniczony )
poniżej 5 000.000 EURO
2012-04-12
dodatkowe informacje  29/IJ/2012 Dostawę przyłózkowego, jezdnego aparatu RTG z systemem CR - zakup wpsółfinanoswany przez UE
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2012-04-11
dodatkowe informacje  26/IJ/2012 Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i faksów wraz z utylizacją
( zapytanie o cene )
poniżej 130.000 EURO
2012-04-05
dodatkowe informacje  24/KT/2012 dostawy filtrów antyleukocytarnych oraz bakteryjnych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2012-04-04
dodatkowe informacje  22/IF/2012 USŁUGA NA KONSERWACJĘ I UTRZYMANIE W RUCHU CIĄGŁYM INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH NA TERENIE SZPITALA KLINICZNEGO DZIECIĄTKA JEZUS
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2012-04-02
dodatkowe informacje  3/KT/2012 dostawy płynów i kaset do perfuzji nerek
( przetarg nieograniczony )
powyżej 130.000 EURO
2012-03-27
dodatkowe informacje  25/IF/2012 Wykonanie robót budowlanych warunkujących zakończenie zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa dostępności i jakości leczenia specjalistycznego poprzez stworzenie Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej w Szpitalu Klin
( przetarg nieograniczony )
poniżej 5 000.000 EURO
2012-03-23
dodatkowe informacje  23/KT/2012 dostawy sprzętu do sprzątania m.in.: mopów, wózków
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2012-03-22
dodatkowe informacje  20/IJ/2012 Wykonanie przeglądów technicznych aparatów do znieczulania
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2012-03-21
dodatkowe informacje  17/IF/2012 Zakup i sukcesywną dostawę drobnego sprzętu medycznego /rurki intubacyjne, testy typu Bowi-Dick, dreny, łyżeczki ssące do jamy macicy, kateder do inseminacji /
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2012-03-16
dodatkowe informacje  5/IJ/2012 Usługę udzielenia kredytu w wysokości 40.000.000,00 zł
( przetarg nieograniczony )
powyżej 130.000 EURO
2012-03-14
dodatkowe informacje  15/KT/2012 dostawy odczynników do diagnostyki bakteriologicznej i mykologicznej
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2012-03-14
dodatkowe informacje  9/IF/2012 ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA SPECJALISTYCZNYCH MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
( przetarg nieograniczony )
powyżej 130.000 EURO
2012-03-09
dodatkowe informacje  19/KH/2012 dostawę środków kontrastowych do badań wątroby i naczyniowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2012-03-06
dodatkowe informacje  16/IJ/2012 Wywóz stałych odpadów komunalnych oraz najem kontenerów i pojemników do ich gromadzenia
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2012-03-01
dodatkowe informacje  18/IJ/2012 Dostawe drobiu i podrobów
( zapytanie o cene )
poniżej 130.000 EURO
2012-02-28
dodatkowe informacje  2/MW/2012 dostawę produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 130.000 EURO
2012-02-21
dodatkowe informacje  13/KT/2012 Dostawy odczynników biochemiczno – immunologicznych wraz z dzierżawą zintegrowanego systemu biochemiczno-immunologicznego.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2012-02-14
dodatkowe informacje  12/KT/2012 dostawy odczyn. do elektroforetycznego rozdziału białek oraz odczyn. do oznaczeń HbA1c wraz z dzierżawą analizatorów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2012-02-13
dodatkowe informacje  11/IJ/2012 Dostawe drobiu i podrobów oraz mięsa wieprzowego i wołowego
( zapytanie o cene )
poniżej 130.000 EURO
2012-02-08
dodatkowe informacje  8/KH/2012 dostawę środków kontrastowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2012-02-06
dodatkowe informacje  14/KH/2012 usługa objęcia nadzorem autorskim oprogramowania InfoMedica na okres 1 roku
( wolna reka )
poniżej 130.000 EURO
2012-02-01
dodatkowe informacje  112/KH/2011 dostawę implantów do osteosyntezy kości twarzoczaszki
( przetarg nieograniczony )
powyżej 125.000 EURO
2012-01-31
dodatkowe informacje  7/IJ/2012 Dostawę wkrętów, płytek i gwoździ ortopedycznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2012-01-31
dodatkowe informacje  10/MW/2012 dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 130.000 EURO
2012-01-30
dodatkowe informacje  6/KH/2012 dostawy produktów żywienia pozajelitowego wraz z dzierżawą zestawu do wykonywania żywienia pozajelitowego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2012-01-19
dodatkowe informacje  4/KT/2012 usł. ubezpieczenia Szpitala na rzecz pacjentów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2012-01-16
dodatkowe informacje  116/IF/2011 Zakup i sukcesywną dostawa ręczników papierowych składanych, prześcieradeł jednorazowego użytku na rolce i papieru toaletowego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2012-01-12
dodatkowe informacje  1/KH/2012 świadczenie usługi transportu sanitarnego (pacjenci dializowani)
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2012-01-12
dodatkowe informacje  120/IF/2011 Usługa na konserwację instalacji sanitarnych na terenie Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2012-01-11
dodatkowe informacje  113/IF/2011 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad rozbudową i dostosowaniem 2-go pietra łącznika pomiędzy pawilonami 4/5 dla potrzeb Bloku Operacyjnego Kliniki Okulistyki Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2012-01-10
dodatkowe informacje  101/KT/2011 dostawy rękawiczek diagnostycznych i chirurgicznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 125.000 EURO
2012-01-04
dodatkowe informacje  114/IJ/2011 Dostawe wody źródlanej, wody niegazowanej oraz dzierżawa urządzeń
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2012-01-04
dodatkowe informacje  111/KT/2011 dostawy akcesoriów i odczynników do wspomaganego rozrodu
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2012-01-03
dodatkowe informacje  115/MW/2011 dostawę produktów leczniczych i wyrobów medycznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2011-12-29
dodatkowe informacje  92/MW/2011 dostawę produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 125.000 EURO
2011-12-28
dodatkowe informacje  110/IF/2011 Usługa na konserwację instalacji sanitarnych na terenie Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus CLO
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2011-12-16
dodatkowe informacje  109/IJ/2011 Dostawę cewników urologicznych i zestawów medycznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2011-12-14
dodatkowe informacje  104/IJ/2011 Dostawę implantów ortopedycznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2011-12-08
dodatkowe informacje  108/EK/2011 dostawę odczynników do badań serologicznych metodą kolumnową żelową wraz z dzierżawą analizatora z programem komputerowym do obsługi serologii i banku krwi
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2011-12-07
dodatkowe informacje  107/KH/2011 dostawę worków polietylenowych i opasek zaciskowych do worków foliowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2011-12-01
dodatkowe informacje  97/KH/2011 dostawę aparatu RTG cyfrowego urologicznego diagnostyczno-zabiegowego dla Szpitala Klinicznego
( przetarg nieograniczony )
powyżej 125.000 EURO
2011-11-29
dodatkowe informacje  105/MW/2011 dostawę produktów leczniczych, wyrobów medycznych, surowców farmaceutycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2011-11-24
dodatkowe informacje  103/EK/2011 dostawa testów do genetycznego oznaczania antygenów zgodności tkankowej HLA-ABDR w technice niskiej rozdzielczości PCR-SSP (płytki PCR-SSP w formacie 96-studzienkowym) wraz z oprogramowaniem do analizy wyniku badania
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2011-11-23
dodatkowe informacje  94/EK/2011 dostawę odczynników biochemicznych, kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych do wykonywania oznaczeń na dzierżawionych analizatorach Dimension
( przetarg nieograniczony )
powyżej 125.000 EURO
2011-11-18
dodatkowe informacje  99/IJ/2011 Dostawę defibrylatorów i kardiomonitorów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2011-11-09
dodatkowe informacje  98/IF/2011 Remont pomieszczenia nr 34A w Katedrze i Klinice Dermatologicznej
( przetarg nieograniczony )
poniżej 4 845.000 EURO
2011-11-08
dodatkowe informacje  96/IJ/2011 Dostawe sprzętu w postacji pierwszego wyposażenia do Pracowni Izolacji Wysp Trzustkowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2011-10-31
dodatkowe informacje  87/KT/2011 dostawy materiałów i sprzętu stomatologicznego, ortodontycznego, protetycznego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2011-10-27
dodatkowe informacje  91/MW/2011 dostawę produktów leczniczych, wyrobów medycznych, surowców farmaceutycznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2011-10-25
dodatkowe informacje  95/EK/2011 dostawę enzymu rekombinowana Taq DNA polimeraza, pipet diluter oraz immunoenzymatycznych testów typu EIA
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2011-10-25
dodatkowe informacje  86/EK/2011 dostawę dializatorów z błoną syntetyczną typu Low-Flux i typu High-Flux oraz dializatorów do zabiegów hemodiafiltracji on line
( przetarg nieograniczony )
powyżej 125.000 EURO
2011-10-20
dodatkowe informacje  93/KT/2011 dostawy pościeli i odzieży jednorazowej niesterylnej
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2011-10-19
dodatkowe informacje  90/IJ/2011 Dostawę surowców farmaceutycznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2011-10-13
dodatkowe informacje  82/KT/2011 DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH
( przetarg nieograniczony )
powyżej 125.000 EURO
2011-10-10
dodatkowe informacje  89/IF/2011 Zakup i sukcesywna dostawa zestawów do wkłuć centralnych, czujników Bis-Quatro, czujników przepływu, kateter do histerosalpingografii, cewniki do perfuzji narządów itp.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2011-09-27
dodatkowe informacje  69/MW/2011 dostawę chemicznych wyrobów medycznych i chemicznych produktów biobójczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 125.000 EURO
2011-09-20
dodatkowe informacje  70/IF/2011 ZAKUP I SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ODZIEŻY I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
( przetarg nieograniczony )
powyżej 125.000 EURO
2011-09-16
dodatkowe informacje  85/EK/2011 dostawę zestawów opatrunkowych wraz z dzierżawą urządzeń do podciśnieniowej terapii gojenia ran
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2011-09-16
dodatkowe informacje  88/IF/2011 Usługa na profesjonalne i kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na podstawie koncepcji programowo - przestrzennej modernizacji Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2011-09-15
dodatkowe informacje  79/KT/2011 USŁUGĘ UBEZPIECZENIA SZPITALA
( przetarg nieograniczony )
powyżej 125.000 EURO
2011-09-14
dodatkowe informacje  80/EK/2011 dostawę odczynników i pasków testowych z kontrolami, kalibratorami, materiałami zużywalnymi do badan
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2011-09-12
dodatkowe informacje  81/IF/2011 Zakup i sukcesywna dostawa płynów pomocniczych okołozabiegowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2011-09-08
dodatkowe informacje  71/IF/2011 Zakup i sukcesywna dostawa drobnego sprzętu medycznego /kaniule, strzykawki do pomp infuzyjnych, prz
( przetarg nieograniczony )
powyżej 125.000 EURO
2011-09-07
dodatkowe informacje  84/KT/2011 zakup i dostawę sprzętu dla ośrodków zajmujących sie przeszczepamiw ramach Programu Wieloletniego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2011-09-01
dodatkowe informacje  68/MW/2011 dostawę produktów leczniczych i wyrobów medycznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 125.000 EURO
2011-08-30
dodatkowe informacje  83/KH/2011 obsługę systemu informatycznego InfoMedica
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2011-08-29
dodatkowe informacje  67/KH/2011 dostawę systemu pomiarowego dla Szpitala Klinicznego wraz z aktualizacją pakietów oprogramowania
( przetarg nieograniczony )
powyżej 125.000 EURO
2011-08-23
dodatkowe informacje  78/KT/2011 zakup i dostawę sprzętu dla ośrodków zajmujących się przeszczepami organów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2011-08-22
dodatkowe informacje  63/KT/2011 Dostawa implantów do operacji kręgosłupa, implantów do operacji rewizyjnych stawu biodrowego i kola
( przetarg nieograniczony )
powyżej 125.000 EURO
2011-08-18
dodatkowe informacje  76/KT/2011 DOSTAWY PRZYPRAW I DODATKÓW DO POTRAW
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2011-08-17
dodatkowe informacje  77/IF/2011 Wykonanie prac projektowych: inwentaryzacji, Koncepcji Funkcjonalno – Użytkowej oraz Projektu budowl
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2011-08-16
dodatkowe informacje  59/KH/2011 dostawę implantów uroginekologicznych,do badań urodynamicznych, do leczenia wysiłkowego nietrzymania
( przetarg nieograniczony )
powyżej 125.000 EURO
2011-08-11
dodatkowe informacje  74/IF/2011 Zakup i sukcesywna łączników, cewników do perfuzji narządów, oznaczników chirurgicznych, cewników do
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2011-08-09
dodatkowe informacje  54/KT/2011 USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SZPITALA
( przetarg nieograniczony )
powyżej 125.000 EURO
2011-08-03
dodatkowe informacje  66/KH/2011 dostawę płynnych diet wysokokalorycznych, przyrządów i sond do podaży diet
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2011-08-01
dodatkowe informacje  75/KH/2011 dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2011-08-01
dodatkowe informacje  73/IF/2011 WYMIANA OKIEN
( przetarg nieograniczony )
poniżej 4 845.000 EURO
2011-07-28
dodatkowe informacje  52/KT/2011 DOSTAWY SOCZEWEK I WYROBÓW MEDYCZNYCH
( przetarg nieograniczony )
powyżej 125.000 EURO
2011-07-27
dodatkowe informacje  65/IF/2011 Remont i modernizacja (przebudowa) Pracowni Izolacji Wysp Trzustkowych w budynku Kliniki Chirurgii O
( przetarg nieograniczony )
poniżej 137.000 EURO
2011-07-26
dodatkowe informacje  64/KH/2011 dzierżawę 2 monitorów hemodynamicznych wraz z dostawą materiałów zużywalnych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2011-07-26
dodatkowe informacje  72/KH/2011 dostawę koncentratów dializacyjnych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2011-07-21
dodatkowe informacje  62/KH/2011 wykonywanie usługi comiesięcznej konserwacji i utrzymania w pełnej sprawności zestawów RTG
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2011-07-20
dodatkowe informacje  46/MW/2011 dostawę produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 125.000 EURO
2011-07-19
dodatkowe informacje  56/EK/2011 dostawę krążków antybiotykowych, odczynników do diagnostyki bakteriologicznej, mykologicznej wraz z
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2011-07-14
dodatkowe informacje  60/KH/2011 dostawę systemów do płukania i mieszania cementu
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2011-07-12
dodatkowe informacje  57/IF/2011 Przebudowa części pawilonu nr 6 na stację dializ wraz z budową rampy dla niepełnosprawnych zgodnie
( przetarg nieograniczony )
poniżej 4 845.000 EURO
2011-07-11
dodatkowe informacje  61/KH/2011 dostawy obuwia profilaktycznego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2011-07-11
dodatkowe informacje  58/KH/2011 dostawę artykułów biurowych, papieru, kopert
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2011-07-07
dodatkowe informacje  42/EK/2011 dostawa odczynników do oznaczania (monitorowania) poziomu wiremii wirusów cytomegalii (CMV), Epstein
( przetarg nieograniczony )
powyżej 125.000 EURO
2011-07-05
dodatkowe informacje  55/MW/2011 dostawę środków dezynfekcyjnych i myjących
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2011-07-05
dodatkowe informacje  53/KH/2011 dostawę nabiału
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2011-07-01
dodatkowe informacje  41/KT/2011 usł. sprząt pom.Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus –CLO,ul. Lindleya oraz Zespołu Poradni – Leczn
( przetarg nieograniczony )
powyżej 125.000 EURO
2011-06-30
dodatkowe informacje  51/EK/2011 dostawa odczynników do określania obecności i specyficzności przeciwciał anty-HLA z wykorzystaniem a
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2011-06-30
dodatkowe informacje  44/EK/2011 dostawę odczynników hematologicznych do wykonania morfologii krwi obwodowej z retykulocytami i rozma
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2011-06-28
dodatkowe informacje  47/IF/2011 Zakup i sukcesywna dostawa akcesoriów diagnostycznych /elektrod, żeli, igieł, ostrzy/
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2011-06-22
dodatkowe informacje  36/IF/2011 ZAKUP I SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ PRODUKTU LECZNICZEGO W RAMACH IMPORTU DOCELOWEGO
( przetarg nieograniczony )
powyżej 125.000 EURO
2011-06-21
dodatkowe informacje  48/KT/2011 DOSTAWY SYPKICH PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2011-06-15
dodatkowe informacje  50/KH/2011 dostawę tlenu medycznego ciekłego wraz z dzierżawą butli i transportem do Szpitala Klinicznego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2011-06-15
dodatkowe informacje  43/EK/2011 dostawę kaset i materiałów eksploatacyjnych kompatyblinych z aparatem
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2011-06-14
dodatkowe informacje  45/KH/2011 dostawę systemów do płukania i mieszania cementu
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2011-06-13
dodatkowe informacje  38/MW/2011 dostawę produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 125.000 EURO
2011-06-07
dodatkowe informacje  49/IF/2011 Wykonanie robót dodatkowych zgodnie z protokołami konieczności: nr 1 z dnia 16.03.2011 r. oraz nr 4
( wolna reka )
poniżej 125.000 EURO
2011-06-06
dodatkowe informacje  20/MW/2011 dostawę produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 125.000 EURO
2011-05-31
dodatkowe informacje  24/IF/2011 ZAKUP I SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ STAPLERÓW I OSPRZĘTU LAPAROSKOPOWEGO
( przetarg nieograniczony )
powyżej 125.000 EURO
2011-05-30
dodatkowe informacje  39/EK/2011 dostawa wózków do worków foliowych na odpady medyczne i stojaków do kroplówek
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2011-05-27
dodatkowe informacje  33/KT/2011 dost. materiałów szewnych i wyrobów medycznych stosowanych do zabiegów chirurgicznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 125.000 EURO
2011-05-20
dodatkowe informacje  30/IF/2011 ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA SPECJALISTYCZNYCH MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
( przetarg nieograniczony )
powyżej 125.000 EURO
2011-05-19
dodatkowe informacje  25/MW/2011 dostawę koncentratów dializacyjnych, dializatu i cytrynianu sodu
( przetarg nieograniczony )
powyżej 125.000 EURO
2011-05-10
dodatkowe informacje  37/EK/2011 dostawę sprzętu laboratoryjnego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2011-05-10
dodatkowe informacje  40/KT/2011 DOSTAWĘ I WYMIANĘ LAMPY RTG W TOMOGRAFIE KOMPUTEROWYM BRIGHTSPEED FIRMY G.E.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2011-05-10
dodatkowe informacje  35/IF/2011 Wykonanie robót naprawczych w pomieszczeniach piwnicznych pawilonu 26/27 dla potrzeb Kliniki Dermato
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2011-05-04
dodatkowe informacje  34/KH/2011 usługę konserwacji budowlanej obiektów Szpitala Klinicznego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2011-04-27
dodatkowe informacje  31/KT/2011 KONSERWACJĘ SYSTEMÓW SYGNALIZACJI ALARMU POŻARU ORAZ SYSTEMÓW ODDYMIANIA
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2011-04-21
dodatkowe informacje  32/KH/2011 usługę konserwacji dźwigów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2011-04-19
dodatkowe informacje  9/EK/2011 dostawę odczynników immunochemicznych do oznaczania hormonów, markerów wzw i markerów nowotworowych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 125.000 EURO
2011-04-15
dodatkowe informacje  17/KT/2011 Dostawę zestawów do zabiegów okulistycznych, materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 125.000 EURO
2011-04-13
dodatkowe informacje  14/KT/2011 DOSTAWĘ JEDNORAZOWEGO SPRZĘTU LAPAROSKOPOWEGO ORAZ MATERIAŁÓW DO DIATERMII
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2011-04-07
dodatkowe informacje  29/KT/2011 dostawę sprz.do zabiegów operacyjnych: jedn. napędowa (autoklawialna)uchwyty wiertar., uchw. do drut
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2011-04-06
dodatkowe informacje  28/KH/2011 dostawę i wymianę cewki głowicy kruszącej do litotryptora typu Modulith SLX
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2011-03-31
dodatkowe informacje  27/KH/2011 dzierżawę zestawu do wykonywania żywienia pozajelitowego wraz z dostawą materiałów zużywalnych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2011-03-28
dodatkowe informacje  4/IF/2011 Zakup i sukcesywna dostawa produktu leczniczego w ramach importu docelowego.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 125.000 EURO
2011-03-23
dodatkowe informacje  13/MW/2011 wykonywanie usługi: odbiór, transport i utylizacja odpadów szpitalnych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 125.000 EURO
2011-03-22
dodatkowe informacje  8/IF/2011 Zakup i sukcesywna dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 125.000 EURO
2011-03-21
dodatkowe informacje  18/MW/2011 dostawę wędlin drobiowo-wieprzowych, mięsa wieprzowego, drobiu i podrobów
( zapytanie o cene )
poniżej 125.000 EURO
2011-03-21
dodatkowe informacje  19/MW/2011 dostawę pieczywa
( zapytanie o cene )
poniżej 125.000 EURO
2011-03-21
dodatkowe informacje  22/EK/2011 dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do analizatora Omni Cpbas B 121, odczynników do diagnos
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2011-03-18
dodatkowe informacje  21/KH/2011 DOSTAWA BŁON I ODCZYNNIKÓW RADIOLOGICZNYCH ORAZ ZESTAWÓW DO PODAWANIA KONTRASTU
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2011-03-18
dodatkowe informacje  1/IF/2011 Zakup i sukcesywna dostawa specjalistycznych materiaów opatrunkowych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 125.000 EURO
2011-03-16
dodatkowe informacje  11/KT/2011 dost.sprzęt.anestez.m.in:rurki trach., dreny, wkł. workowe,zest.do inwaz. pom. ciśn
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2011-03-08
dodatkowe informacje  15/IF/2011 Zakup i sukcesywna dostawa jednorazowego sprzętu medycznego /igły, kaniule, strzykawki do pomp infuz
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2011-03-03
dodatkowe informacje  10/IF/2011 ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA PRZYRZĄDÓW DO PRZETACZANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2011-03-02
dodatkowe informacje  16/KH/2011 dostawę zestawów do wykonywania żywienia pozajelitowego wraz z dzierżawą urządzeń
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2011-02-25
dodatkowe informacje  12/KH/2011 opracowanie programu naprawczego dla Szpitala Klinicznego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2011-02-17
dodatkowe informacje  5/KT/2011 dostawy endoprotez stawu barkowego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2011-02-10
dodatkowe informacje  6/KT/2011 dostawy produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2011-02-07
dodatkowe informacje  7/KH/2011 usługę objęcia nadzorem autorskim oprogramowania InfoMedica na okres 1 roku
( wolna reka )
poniżej 125.000 EURO
2011-02-03
dodatkowe informacje  94/EK/2010 dostawę odczynników biochemiczno-immunologicznych wraz z dzierżawą zintegrowanego systemu biochemicz
( przetarg nieograniczony )
powyżej 125.000 EURO
2011-01-31
dodatkowe informacje  3/EK/2011 dostawę odczynników do diagnostyki: bakterii Gram ujemnych, bakterii Gram dodatnich, bakterii beztle
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2011-01-31
dodatkowe informacje  2/KH/2011 usługę obejmującą opracowanie programu naprawczego i nadzór nad jego wdrożeniem dla Szpitala Klinicz
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2011-01-26
dodatkowe informacje  118/KT/2010 dostawy produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 125.000 EURO
2011-01-24
dodatkowe informacje  123/KT/2010 DOSTAWY OPASEK GIPSOWYCH I PODKŁADÓW PODGIPSOWYCH
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2011-01-10
dodatkowe informacje  121/KH/2010 dostawy endoprotez stawu ramiennego i biodrowego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2011-01-04
dodatkowe informacje  122/KH/2010 dostawy produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2011-01-03
dodatkowe informacje  92/MW/2010 dostawa materiałów szewnych i wyrobów medycznych stosowanych do zabiegów chirurgicznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 125.000 EURO
2010-12-29
dodatkowe informacje  119/ES/2010 Dostawy materiałów i sprzętu stomatologicznego, protetycznego i ortodontycznego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2010-12-20
dodatkowe informacje  105/EK/2010 dostawę odczynników immunodiagnostycznych wraz z dzierżawą analizatora
( przetarg nieograniczony )
powyżej 125.000 EURO
2010-12-17
dodatkowe informacje  103/KT/2010 dostawy endoprotez stawu biodrowego oraz stawu kolanowego
( przetarg nieograniczony )
powyżej 125.000 EURO
2010-12-15
dodatkowe informacje  115/EK/2010 dostawę zestawów do mini izolacji DNA oraz odczynników do badań histopatologicznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2010-12-15
dodatkowe informacje  106/EK/2010 dostawę odczynników oraz materiałów zużywalnych do ilościowej oceny RNA HCV i DNA HBV wraz z dzierża
( przetarg nieograniczony )
powyżej 125.000 EURO
2010-12-14
dodatkowe informacje  116/ES/2010 Konserwacja instalacji sanitarnych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2010-12-14
dodatkowe informacje  117/MW/2010 dostawę produktów leczniczych i opasek gipsowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2010-12-14
dodatkowe informacje  113/ES/2010 Dostawy środków czystości, artykułów higienicznych, sztućców i talerzy
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2010-12-14
dodatkowe informacje  89/MW/2010 dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 125.000 EURO
2010-12-07
dodatkowe informacje  112/KT/2010 dostawy strzykawek do pomp infuzyjnych i filtrów antyleukocytarnych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2010-12-07
dodatkowe informacje  102/ES/2010 wykonywanie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano-instalacyjnymi w paw. 3
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2010-12-03
dodatkowe informacje  104/KH/2010 świadczenie usług pralniczych dla Szpitala Klinicznego
( przetarg nieograniczony )
powyżej 125.000 EURO
2010-12-02
dodatkowe informacje  114/EK/2010 dostawę odczynników do oznaczania grup krwi układu ABO i Rh, odczynników do wykrywania przeciwciał o
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2010-11-30
dodatkowe informacje  110/KT/2010 dostawy testów biol. oraz chem., zest. do hemodializ, prep.do dezynf., papieru krepowanego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2010-11-29
dodatkowe informacje  90/MW/2010 dostawę produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 125.000 EURO
2010-11-24
dodatkowe informacje  109/KH/2010 dostawę systemów do złamań kości
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2010-11-23
dodatkowe informacje  108/KH/2010 dostawę respiratora noworodkowego dla Szpitala Klinicznego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2010-11-22
dodatkowe informacje  101/KH/2010 dostawę praparatów wiskoelastycznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2010-11-19
dodatkowe informacje  111/ES/2010 Wykonanie tymczasowej konstrukcji zabezpieczającej dach nad Kliniką Dermatologii i Wenerologii (Paw.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 4 845.000 EURO
2010-11-19
dodatkowe informacje  88/KT/2010 Dostawy produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 125.000 EURO
2010-11-16
dodatkowe informacje  98/EK/2010 dostawa odczynników do kalibracji aparatu „Luminex”, odczynników do oznaczania antygenów zgodności t
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2010-11-04
dodatkowe informacje  107/ES/2010 Wykonanie usług uzupełniających w zakresie ochrony obiektów, osób i mienia na terenie Szpitala Kli
( wolna reka )
poniżej 125.000 EURO
2010-11-04
dodatkowe informacje  100/ES/2010 Wykonanie tymczasowej konstrukcji zabezpieczającej dach nad Kliniką Dermatologii i Wenerologii
( przetarg nieograniczony )
poniżej 4 845.000 EURO
2010-10-29
dodatkowe informacje  97/EK/2010 dostawę odczynników oraz części do analizatorów ABL 800 Flex i ABL 835 Flex, odczynników do oznaczan
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2010-10-26
dodatkowe informacje  91/MW/2010 dostawę chemicznych produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2010-10-25
dodatkowe informacje  96/KT/2010 Dostawy drobnego sprzętu medycznego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2010-10-25
dodatkowe informacje  99/KT/2010 wykonanie usługi dostarczania i odbierania sprzętu TR
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2010-10-21
dodatkowe informacje  95/KH/2010 dostawę dwóch kardiomonitorów dla Szpitala Klinicznego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2010-10-14
dodatkowe informacje  83/ES/2010 Dostawy wielorazowego sprzętu laparoskopowego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2010-10-13
dodatkowe informacje  85/ES/2010 Projekt współfinansowany przez UE - Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn: Popra
( przetarg nieograniczony )
poniżej 4 845.000 EURO
2010-10-12
dodatkowe informacje  86/EK/2010 wykonywanie usługi - dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji w obiektach Szpitala oraz utylizacja odp
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2010-10-11
dodatkowe informacje  93/KH/2010 dostawę wyrobu medycznego HIALURONIAN SODU
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2010-10-11
dodatkowe informacje  87/EK/2010 dostawę testów do genetycznego oznaczania antygenów zgodności tkankowej HLA-ABDR w technice niskiej
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2010-09-29
dodatkowe informacje  82/KT/2010 Dostawy materiałów i sprzętu stomatologicznego, protetycznego, ortodontycznego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2010-09-28
dodatkowe informacje  84/EK/2010 dostawę wody źródlanej, urządzeń do wody wraz z dzierżawą oraz kubeczków jednorazowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2010-09-24
dodatkowe informacje  80/EK/2010 dostawę worków polietylenowych oraz zaciskaczy do worków
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2010-09-20
dodatkowe informacje  81/ES/2010 Remont pomieszczeń Katedry Protetyki Stomatologicznej
( przetarg nieograniczony )
poniżej 4 845.000 EURO
2010-09-15
dodatkowe informacje  71/ES/2010 Udzielenie pożyczki w wysokości 15 mln zł
( przetarg nieograniczony )
powyżej 125.000 EURO
2010-09-13
dodatkowe informacje  79/KT/2010 Usługę dostarczania i odbierania sprzętu telerehabilitacyjnego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2010-09-13
dodatkowe informacje  78/ES/2010 Remont pomieszczeń Katedry Protetyki Stomatologicznej
( przetarg nieograniczony )
poniżej 4 845.000 EURO
2010-08-26
dodatkowe informacje  74/ES/2010 Adaptacja pomieszczeń dla Instytutu Stomatologii w budynku przy ul. Emilii Plater 21
( przetarg nieograniczony )
poniżej 4 845.000 EURO
2010-08-25
dodatkowe informacje  77/KH/2010 obsługę systemu informatycznego InfoMedica
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2010-08-19
dodatkowe informacje  75/ES/2010 Wymiana okien
( przetarg nieograniczony )
poniżej 4 845.000 EURO
2010-08-18
dodatkowe informacje  76/ES/2010 Wykonanie prac remontowo – malarskich w Pawilonie nr 29
( przetarg nieograniczony )
poniżej 4 845.000 EURO
2010-08-18
dodatkowe informacje  72/ES/2010 Dostawy cewników i zestawów urologicznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2010-08-17
dodatkowe informacje  64/MW/2010 dostawa produktu leczniczego IMMUNOGLOBULINA
( przetarg nieograniczony )
powyżej 125.000 EURO
2010-08-12
dodatkowe informacje  73/KH/2010 modernizację węzła cieplnego i remont kanału ciepłowniczego w Klinice Dermatologii (Paw. 26/27)
( przetarg nieograniczony )
poniżej 4 845.000 EURO
2010-08-12
dodatkowe informacje  67/KH/2010 dostawę aparatu ultrasonograficznego z głowicami dla Szpitala Klinicznego
( przetarg nieograniczony )
powyżej 125.000 EURO
2010-08-05
dodatkowe informacje  70/KH/2010 dostawę materiałów opatrunkowych wraz z dzierżawą urządzeń do podciśnieniowej terapii ran
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2010-07-22
dodatkowe informacje  66/MW/2010 wykonywanie usługi comiesięcznej konserwacji i utrzymania w pełnej sprawności zestawów RTG.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2010-07-22
dodatkowe informacje  61/KT/2010 Dostawa sprzętu anestezjologicznego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2010-07-20
dodatkowe informacje  69/ES/2010 Dostawy drenów, sond, przyrządów do żywienia i zbiorników na płyny do cięć cesarskich
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2010-07-16
dodatkowe informacje  59/KT/2010 Dostawy zest. do torakocentezy i paracentezy, igieł PP, do zniecz. zewnątrzop., kolców przepływowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2010-07-14
dodatkowe informacje  63/KH/2010 modernizację węzła cieplnego i przebudowę kanału ciepłowniczego w Klinice Dermatologii (Paw. 26/27)
( przetarg nieograniczony )
poniżej 4 845.000 EURO
2010-07-14
dodatkowe informacje  57/KT/2010 Dost. sprzętu med.:łączniki, katetery do histeros.,przetwornik ciśn., płytki i worki kolost., urost.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2010-07-09
dodatkowe informacje  68/KT/2010 Dostawa płynów i kaset do perfuzji nerek
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2010-07-09
dodatkowe informacje  60/KH/2010 igieł dializacyjnych i biopsyjnych, zestawów do hemodializy i łyżeczek dermatologicznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2010-07-07
dodatkowe informacje  62/EK/2010 dostawę przyrządów do przetaczania krwi oraz przyrządów do odsysania ran
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2010-07-06
dodatkowe informacje  58/KT/2010 dostawy zestawów do cewnikowania żył centralnych, cewników, zgłębników
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2010-07-05
dodatkowe informacje  65/MW/2010 dostawę produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2010-06-30
dodatkowe informacje  36/MW/2010 dostawę produktów leczniczych i wyrobów medycznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 125.000 EURO
2010-06-29
dodatkowe informacje  55/KT/2010 Dostawa odzieży niestertylnej, fartuchów, obłożeń sterylnych, kocyków grzewczych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2010-06-28
dodatkowe informacje  56/ES/2010 Remont pomieszczeń sanitarnych Oddziału Kobiecego Kliniki Dermatologicznej
( przetarg nieograniczony )
poniżej 4 845.000 EURO
2010-06-22
dodatkowe informacje  49/ES/2010 Dostawy rękawiczek diagnostycznych i chirurgicznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 125.000 EURO
2010-06-15
dodatkowe informacje  53/EK/2010 dostawa testów do wykrywania toksyny A i B Clostridium difficile, testów do wykrywania antygenów grz
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2010-06-09
dodatkowe informacje  54/KH/2010 dostawę tlenu medycznego ciekłego wraz z transportem do Szpitala Klinicznego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2010-06-09
dodatkowe informacje  45/ES/2010 Dostawy dializatorów
( przetarg nieograniczony )
powyżej 125.000 EURO
2010-06-01
dodatkowe informacje  52/EK/2010 dostawę przeciwcial znakujących komórki, limfocytów, antygenów wczesnej aktywacji, receptorów interl
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2010-05-31
dodatkowe informacje  47/ES/2010 WYMIANA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU W PAWILONIE NR 20
( przetarg nieograniczony )
poniżej 4 845.000 EURO
2010-05-28
dodatkowe informacje  38/EK/2010 dostawę odczynników immunodiagnostycznych wraz z dzierżawą analizatora
( przetarg nieograniczony )
powyżej 125.000 EURO
2010-05-27
dodatkowe informacje  44/KH/2010 dostawę aparatu ultrasonograficznego z 5 głowicami
( przetarg nieograniczony )
powyżej 125.000 EURO
2010-05-25
dodatkowe informacje  51/MW/2010 dostawę produktu leczniczego Mycophenolic acid
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2010-05-18
dodatkowe informacje  48/KT/2010 Dostawy filtrów oraz sprzętu współpracującego z narzędziami firmy Draeger
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2010-05-13
dodatkowe informacje  42/ES/2010 Przebudowa i remont wraz z wymianą pokrycia dachowego Pawilonu nr 2
( przetarg nieograniczony )
poniżej 4 845.000 EURO
2010-05-10
dodatkowe informacje  50/MW/2010 dostawę chemicznych wyrobów medycznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2010-05-05
dodatkowe informacje  35/MW/2010 dostawa chemicznych produktów biobójczych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2010-05-05
dodatkowe informacje  34/OS/2010 dostawę kaset oraz materiałów eksploatacyjnych do terapii nerkozastępczej wraz z dzierżawą trzech ap
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2010-04-30
dodatkowe informacje  46/ES/2010 Dostawa błon i odczynników rentgenowskich współpracujących z ciemniami AGFA i KODAK
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2010-04-30
dodatkowe informacje  24/KT/2010 Dostawę implantów do osteosyntezy kości twarzoczaszki
( przetarg nieograniczony )
powyżej 125.000 EURO
2010-04-29
dodatkowe informacje  43/EK/2010 dostawę odczynników do oznaczania (monitorowania) poziomu wiremii wirusów CMV, VZV, BKV oraz poziomu
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2010-04-29
dodatkowe informacje  41/ES/2010 Dostawy odzieży ochronnej dla personelu medycznego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2010-04-27
dodatkowe informacje  40/KT/2010 Dostawę papieru komputerowego i kopert
( zapytanie o cene )
poniżej 125.000 EURO
2010-04-27
dodatkowe informacje  39/KT/2010 Dostawę drobnego sprzętu medycznego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2010-04-26
dodatkowe informacje  37/EK/2010 dostawę krążków do wykonania antybiogramów, testów do wykrywania antygenów grzybiczych, pyrazy, podł
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2010-04-26
dodatkowe informacje  27/MW/2010 dostawę produktów leczniczych i wyrobów medycznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 125.000 EURO
2010-04-20
dodatkowe informacje  30/KT/2010 Dostawę płynów i kaset do perfuzji nerek
( przetarg nieograniczony )
powyżej 125.000 EURO
2010-04-14
dodatkowe informacje  7/KT/2010 Narzędzia endosk., cytosk., laparosk., współprac. z aparatami firm Olympus, Valleylab, Karl Storz
( przetarg nieograniczony )
powyżej 125.000 EURO
2010-04-01
dodatkowe informacje  32/ES/2010 Dostawy błon i odczynników rentgenowskich współpracujących z ciemniami AGFA i KODAK
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2010-04-01
dodatkowe informacje  17/KH/2010 dostawę aparatu ultrasonograficznego
( przetarg nieograniczony )
powyżej 125.000 EURO
2010-03-30
dodatkowe informacje  22/ES/2010 Konserwację i utrzymanie w ruchu ciągłym instalacji i urządzeń elektrycznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 125.000 EURO
2010-03-29
dodatkowe informacje  26/EK/2010 dostawa odczynników do serologicznej diagnostyki zakażeń wirusem EBV, clostridium difficile, rotavi
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2010-03-19
dodatkowe informacje  33/MW/2010 dostawa produktu leczniczego PALIVIZUMAB
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2010-03-19
dodatkowe informacje  29/OS/2010 dostawe ręczników papierowych, prześcieradeł jednorazowego użytku na rolce i papieru toal.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2010-03-16
dodatkowe informacje  25/EK/2010 dostawę odczynników do diagnostyki bakterii G-, G+, beztlenowców, grzybów, krwi baraniej jałowej do
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2010-03-16
dodatkowe informacje  16/EK/2010 dostawę odczynników koagulologicznych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów
( przetarg nieograniczony )
powyżej 125.000 EURO
2010-03-10
dodatkowe informacje  12/KH/2010 usługę przeglądów konserwacyjnych tomografu komputerowego typu BRIGHTSPEED firmy GE
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2010-03-10
dodatkowe informacje  6/ES/2010 Dostawy odzieży i materiałów jednorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
powyżej 125.000 EURO
2010-03-09
dodatkowe informacje  28/MW/2010 utylizacja odpadów szpitalnych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2010-03-09
dodatkowe informacje  31/KH/2010 dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów oraz odbiór zużytych materia
( zapytanie o cene )
poniżej 125.000 EURO
2010-03-05
dodatkowe informacje  18/EK/2010 wykonanie usługi: wywóz stałych odpadów komunalnych oraz najem kontenerów i pojemników do ich gromad
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2010-03-04
dodatkowe informacje  3/EK/2010 dostawę odczynników do oznaczeń stężeń sirolimusa,tacrolimusa, NGAL, insuliny oraz peptyd-c wraz z d
( przetarg nieograniczony )
powyżej 125.000 EURO
2010-02-26
dodatkowe informacje  4/EK/2010 dostawę odczynników do monitorowania stężenia leków immunosupresyjnych (CSA i MPA) oraz aminoglikozy
( przetarg nieograniczony )
powyżej 125.000 EURO
2010-02-26
dodatkowe informacje  20/EK/2010 dostawę odczynników immunodiagnostycznych ze szczególnym uwzględnieniem markerów kostnych wraz z dzi
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2010-02-19
dodatkowe informacje  23/KH/2010 dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów oraz odbiór zużytych materia
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2010-02-19
dodatkowe informacje  19/EK/2010 dostawę odczynników do badań immunologicznych na analizatorze Architect i2000SR
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2010-02-15
dodatkowe informacje  13/KT/2010 Dostawę procesora oraz źródła światła do endoskopów, współpracującymi z endoskopami firmy
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2010-02-10
dodatkowe informacje  15/KH/2010 dostawę soczewek wewnątrzgałkowych oraz implantów przeciwjaskrowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2010-02-10
dodatkowe informacje  9/MW/2010 dostawę koncentratów płynu dializacyjnego do hemodializy
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2010-02-09
dodatkowe informacje  14/KH/2010 usługę objęcia nadzorem autorskim oprogramowania InfoMedica na okres 1 roku
( wolna reka )
poniżej 125.000 EURO
2010-02-04
dodatkowe informacje  11/EK/2010 dostawę odczynników laboratoryjnych do immunochemicznego oznaczania hormonów, markerów i serologii w
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2010-02-03
dodatkowe informacje  8/EK/2010 dostawę: 1. odczynników do wykonania rozdziałów elektroforetycznych białek wraz z dzierżawą analizat
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2010-02-02
dodatkowe informacje  5/MW/2010 wykonywanie usługi: konserwacja i utrzymanie w pełnej sprawności urzadzeń i sprzętu medycznego.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2010-02-02
dodatkowe informacje  10/MW/2010 dostawę nabiału
( zapytanie o cene )
poniżej 125.000 EURO
2010-02-02
dodatkowe informacje  1/KH/2010 dostawę sprzętu komputerowego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 125.000 EURO
2010-01-22
dodatkowe informacje  162/ES/2009 Ochrony obiektów, osób i mienia na terenie Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
( przetarg nieograniczony )
powyżej 137.000 EURO
2010-01-19
dodatkowe informacje  161/KT/2009 dostawę zestawów do wykonywania zabiegów okulistycznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2010-01-13
dodatkowe informacje  160/KT/2009 Dostawę odczynników i materiałów do analizatora Rapid 348
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2010-01-11
dodatkowe informacje  2/ES/2010 Wykonanie robót dodatkowych niezbędnych do realizacji modernizacji i adaptacji pomieszczeń zaplecza
( wolna reka )
poniżej 4 845.000 EURO
2010-01-11
dodatkowe informacje  152/KT/2009 Dostawę sprzętu anestezjologicznego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2010-01-07
dodatkowe informacje  159/KH/2009 KONSERWACJA I UTRZYMANIE W PEŁNEJ SPRAWNOŚCI INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2010-01-06
dodatkowe informacje  133/KT/2009 dostawę implantów ortopedycznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 133.000 EURO
2010-01-05
dodatkowe informacje  155/MW/2009 dostawę: środków do zmywania naczyń i sprzętu kuchennego, do dezynfekcji powierzchni roboczych i pod
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2010-01-05
dodatkowe informacje  157/MW/2009 dostawę przypraw i dodatków do zup
( zapytanie o cene )
poniżej 125.000 EURO
2009-12-30
dodatkowe informacje  153/KH/2009 dostawę soczewek wewnątrzgałkowych i materiałów do operacji przeciwjaskrowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-12-21
dodatkowe informacje  154/KT/2009 usługa sprzątania pomieszczeń administracyjnych i gabinetów lekarskich oraz mycia okien
( zapytanie o cene )
poniżej 133.000 EURO
2009-12-21
dodatkowe informacje  151/KH/2009 dostawę sprzętu komputerowgo i sieciowego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-12-18
dodatkowe informacje  141/KH/2009 dostawę i wymianę cewki głowicy kruszącej do litotryptora typu Modulith SLX
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-12-14
dodatkowe informacje  158/ES/2009 Wykonanie uzupełniających robót remontowo - adaptacyjnych w wytypowanych pomieszczeniach pawilonów n
( wolna reka )
poniżej 133.000 EURO
2009-12-11
dodatkowe informacje  136/KT/2009 Dostawy zestawów do plazmaferezy,drenów do grzałki wraz z dzierżawą aparatu oraz dostawy drenów dial
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-12-08
dodatkowe informacje  140/ES/2009 Dostawa materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-12-07
dodatkowe informacje  149/KH/2009 dostawę aparatu ultrasonograficznego wraz z wyposażeniem
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-12-07
dodatkowe informacje  150/KH/2009 dostawę stacjonarnego aparatu RTG wraz z wyposażeniem
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-12-07
dodatkowe informacje  145/ES/2009 Dostawa aparatu do gazometrii
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-12-04
dodatkowe informacje  147/ES/2009 Dostawa trzech aparatów do znieczulenia
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-12-04
dodatkowe informacje  146/ES/2009 Dostawa centrali monitorującej wraz z dziewięcioma kardiomonitorami
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-12-04
dodatkowe informacje  148/KH/2009 dostawę aparatu do witrektomii wraz z wyposażeniem
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-12-04
dodatkowe informacje  142/KH/2009 dostawę defibrylatora oraz myjni dezynfektora do basenów, kaczek i misek
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-12-03
dodatkowe informacje  135/MW/2009 dostawę specjalistycznych materiałów opatrunkowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-12-02
dodatkowe informacje  139/MW/2009 dostawę drobiu i podrobów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-12-02
dodatkowe informacje  134/MW/2009 dostawa produktu leczniczego Cinacalcet
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-11-24
dodatkowe informacje  137/MW/2009 dostawę Nitrous Oxide-gaz w butlach wraz z dzierżawą butli i transportem
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-11-24
dodatkowe informacje  138/KT/2009 dostawę agregatu prądotwórczego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-11-24
dodatkowe informacje  128/EK/2009 dostawę odczynników do diagnostyki kiły, bakteriologii i HIV dla Szpitala
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-11-23
dodatkowe informacje  131/ES/2009 Dostawy urządzeń i materiałów do diagnostyki oraz filtrów bakteryjnych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-11-20
dodatkowe informacje  132/KH/2009 dostawę zestawu do ciągłej perfuzji dwóch nerek o przepływie pulsacyjnym
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-11-16
dodatkowe informacje  126/ES/2009 Budowa SOR - III etap
( przetarg nieograniczony )
powyżej 133.000 EURO
2009-11-12
dodatkowe informacje  130/EK/2009 dostawę odczynników do określania obecności i specyficzności przeciwciał anty-HLA na aparacie Lumine
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-11-12
dodatkowe informacje  112/KH/2009 dostawę endoprotez - stabilizacja kręgosłupa
( przetarg nieograniczony )
powyżej 133.000 EURO
2009-11-05
dodatkowe informacje  129/EK/2009 dostawę odczynników monoklonalnych do oznaczania grup krwi układu AB0 i Rh oraz odczynników do wykry
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-11-03
dodatkowe informacje  127/EK/2009 dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych do aparatu ABL 835 Flex oraz dopełniacza króliczeg
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-11-02
dodatkowe informacje  122/KT/2009 Dostawy zestawów do wkłuć centralnych,igieł,cewników,sond
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-10-30
dodatkowe informacje  114/ES/2009 Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach Pawilonów nr 2 i 8 Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezu
( przetarg nieograniczony )
poniżej 137.000 EURO
2009-10-28
dodatkowe informacje  124/MW/2009 dostawę leku Ranibizumab 0,0023g/0,23 ml
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-10-22
dodatkowe informacje  125/MW/2009 dostawę Nitrous Oxide - gaz w butlach wraz z dzierżawą butli i transportem
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-10-22
dodatkowe informacje  116/ES/2009 Wykonanie prac remontowych w Pawilonie nr 5 Szpitala Klinicznego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-10-21
dodatkowe informacje  123/KH/2009 naprawa systemu archiwizacji Visupak481XR do funduskamery FF450plusIR
( wolna reka )
poniżej 133.000 EURO
2009-10-20
dodatkowe informacje  120/KT/2009 Dostawy cementu kostnego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-10-16
dodatkowe informacje  119/KH/2009 dostawę defibrylatora dwufazowego i transportowej pompy do perfuzji nerek do przeszczepu
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-10-15
dodatkowe informacje  110/EK/2009 dostawę odczynników, mikropipet oraz igieł do wykonywania zabiegów wspomaganego rozrodu
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-10-14
dodatkowe informacje  118/EK/2009 dostawę odczynników koagulologicznych wraz z częściami zużywalnymi, kontrolami, kalibratorami i płyn
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-10-12
dodatkowe informacje  117/KH/2009 dostawę sprzętu medycznego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-10-09
dodatkowe informacje  113/ES/2009 Wykonanie prac projektowych Kliniki Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-10-08
dodatkowe informacje  121/ES/2009 Wykonanie robót dodatkowych niezbędnych do realizacji II etapu budowy SOR
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-10-07
dodatkowe informacje  115/KT/2009 Dostawy endoprotez stawu biodrowego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-10-02
dodatkowe informacje  102/KH/2009 dostawę sprzętu medycznego (grawitacyjne systemy) i elektrod
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-09-25
dodatkowe informacje  104/ES/2009 Dostawy materiałów medycznych do wykonywania aparatów ortodontycznych oraz materiałów i sprzętu prot
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-09-24
dodatkowe informacje  109/ES/2009 dostawy cewników do hemodializ
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-09-23
dodatkowe informacje  107/ES/2009 Modernizacja pomieszczeń piwnicznych pawilonu 26/27
( przetarg nieograniczony )
powyżej 133.000 EURO
2009-09-21
dodatkowe informacje  111/ES/2009 Wykonanie uslugi całodobowej konserwacji instalacji sanitarnych obiektów Szpitala Klinicznego Dzieci
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-09-21
dodatkowe informacje  93/ES/2009 Dostawy strzykawek, igieł, kaniul, drenów Redona i przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 133.000 EURO
2009-09-17
dodatkowe informacje  105/EK/2009 dostawę wózków do worków foliowych na odpady medyczne
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-09-17
dodatkowe informacje  108/ES/2009 Dostawy płyt blokowanych, płytek rekonstrukcyjnych i wkrętów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-09-16
dodatkowe informacje  103/EK/2009 dostawę odczynników do oznaczania grup krwi układu AB0 i Rh oraz odczynników do wykrywania przeciwci
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-09-10
dodatkowe informacje  106/ES/2009 Wykonanie usługi całodobowej konserwacji instalacji sanitarnych obiektów Szpitala Klinicznego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-09-09
dodatkowe informacje  101/EK/2009 dostawę odczynników histopatologicznych, mikrokulek i kolumn magnetycznych, zestawów do mini izolacj
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-09-08
dodatkowe informacje  80/MW/2009 dostawa sypkich produktów żywnościowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-09-03
dodatkowe informacje  88/MW/2009 dostawę produktów leczniczych i wyrobów medycznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 133.000 EURO
2009-09-01
dodatkowe informacje  100/EK/2009 dostawę odczynników immunochemicznych do analizatora Elecsys 2010
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-08-28
dodatkowe informacje  81/MW/2009 dostawę pieczywa
( zapytanie o cene )
poniżej 133.000 EURO
2009-08-28
dodatkowe informacje  96/EK/2009 dostawę odczynników do ilościowej oceny RNA HCV wraz z dzierżawą analizatora
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-08-26
dodatkowe informacje  99/ES/2009 Dostawy sprzętu anestezjologicznego, urologicznego i wyrobów medycznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-08-25
dodatkowe informacje  82/MW/2009 dostawa mięsa wołowego
( zapytanie o cene )
poniżej 133.000 EURO
2009-08-25
dodatkowe informacje  83/MW/2009 dostawa wędlin i mięsa wieprzowego
( zapytanie o cene )
poniżej 133.000 EURO
2009-08-25
dodatkowe informacje  98/ES/2009 Dostawy wysokospecjalistycznych materiałów do osteosyntezy i stabilizacji szczęki
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-08-21
dodatkowe informacje  94/KH/2009 obsługę systemu informatycznego InfoMedica
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-08-20
dodatkowe informacje  97/ES/2009 Wykonanie prac tynkarsko – malarskich, posadzkarskich i elektrycznych w pomieszczeniach Kliniki Chir
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-08-18
dodatkowe informacje  91/KH/2009 dostawę drobnego sprzętu medycznego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-08-17
dodatkowe informacje  92/ES/2009 Dostawy rękawów papierowo - foliowych, nabojów do sterylizatora i masek ochronnych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-08-10
dodatkowe informacje  95/MW/2009 dostawę staplerów, ładunków do staplerów, osprzętu laparoskopowego
( wolna reka )
poniżej 133.000 EURO
2009-08-07
dodatkowe informacje  90/KH/2009 na dostawę błon radiologicznych DI-HL do kamery laserowej Drypix 7000 oraz Drystar DT 1B
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-08-03
dodatkowe informacje  71/EK/2009 dostawa odczynników do ilościowej oceny RNA HCV wraz z dzierżawą analizatora
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-08-03
dodatkowe informacje  86/ES/2009 Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - II etap
( przetarg nieograniczony )
powyżej 133.000 EURO
2009-07-31
dodatkowe informacje  87/ES/2009 dostawę aparatu ultrasonograficznego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-07-29
dodatkowe informacje  69/MI/2009 dostawę wkrętów interferencyjnych,implantów-system Ilizarowa,cementu kostnego z gentamycyną
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-07-28
dodatkowe informacje  70/EK/2009 Dostawę odczynników i kuwet do aparatu BCS-XP, odczynników i materiałów eksploatacyjnych do aparatu
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-07-22
dodatkowe informacje  89/MI/2009 przegląd głowicy helowej w systemie rezonansu magnetycznego
( wolna reka )
poniżej 133.000 EURO
2009-07-15
dodatkowe informacje  78/KH/2009 dostawę masek chirurg., pościeli, odzieży jednorazowej i torebek foliowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-07-07
dodatkowe informacje  79/MW/2009 wykonywanie usługi: utrzymanie w ciągłej sprawności aparatów RTG
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-07-07
dodatkowe informacje  77/ES/2009 Dostawa i montaż platformy dźwigowej
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-07-06
dodatkowe informacje  74/EK/2009 dostawę odczynników do przeszczepiania izolowanych wysp trzustkowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-07-02
dodatkowe informacje  76/ES/2009 Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w pawilonie nr 20
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-07-02
dodatkowe informacje  75/ES/2009 Wykonanie prac tynkarsko – malarskich w pomieszczeniach Kliniki Położnictwa i Ginekologii
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-07-01
dodatkowe informacje  72/EK/2009 dostawę odczynników histopatologicznych, płytek Terasaki, mikrokulek i kolumn magnetycznych, zestawó
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-06-30
dodatkowe informacje  73/KH/2009 dostawę zestawów do drenażu przeskórnego jamy otrzewnej, jejunostomii, pomiaru ciśnienia i in.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-06-30
dodatkowe informacje  62/ES/2009 Dostawy dializatorów i zestawów do hemodializ
( przetarg nieograniczony )
powyżej 133.000 EURO
2009-06-26
dodatkowe informacje  85/ES/2009 wykonanie robót dodatkowych niezbędnych do realizacji I etapu budowy Szpitalnego Oddziału Ratunkoweg
( wolna reka )
poniżej 133.000 EURO
2009-06-24
dodatkowe informacje  64/EK/2009 dostawę testów do izolacji i oceny materiału genetycznego wirusów HBV, EBV i Parvo wirus we krwi pac
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-06-23
dodatkowe informacje  67/KH/2009 usługę sprzatania pomieszczeń administr. i gabinetów lek. oraz mycia okien
( zapytanie o cene )
poniżej 133.000 EURO
2009-06-19
dodatkowe informacje  65/MI/2009 Dostawę papierów medycznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-06-17
dodatkowe informacje  51/MI/2009 Dostawę endoprotez st. biodrowego i st. kolanowego, szyn palcowych, kotwic oraz gwoździ środszpikowy
( przetarg nieograniczony )
powyżej 133.000 EURO
2009-06-16
dodatkowe informacje  46/MW/2009 dostawę produktów leczniczych i wyrobów medycznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 133.000 EURO
2009-06-16
dodatkowe informacje  68/ES/2009 Dostawę wyrobów do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-06-16
dodatkowe informacje  61/EK/2009 dostawę odczynników do oznaczania poziomu wiremii wirusów CMV, VZV, BKV oraz poziomu DNA Aspergillus
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-06-15
dodatkowe informacje  59/EK/2009 dostawę odczynników do przeszczepiania izolowanych wysp trzustkowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-06-05
dodatkowe informacje  40/EK/2009 dostawę odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą dwóch lub trzech analizatorów
( przetarg nieograniczony )
powyżej 133.000 EURO
2009-06-04
dodatkowe informacje  63/MI/2009 Dostawę implantów uroginekologicznych do leczenia wysiłkowego nieotrzymania moczu oraz akcesoriów do
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-06-04
dodatkowe informacje  58/MI/2009 Dostawa testów: typu Bowie – Dick, osłonek na ostre narzędzia, testów biologicznych, chemicznych par
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-06-03
dodatkowe informacje  66/ES/2009 Dostawy tlenu medycznego wraz z transportem do Szpitala Klinicznego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-06-03
dodatkowe informacje  30/ES/2009 Dostawy sprzętu anestezjologicznego i urologicznego oraz wyrobów medycznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 133.000 EURO
2009-06-02
dodatkowe informacje  60/KH/2009 dostawę worków polietylenowych, ochraniaczy na buty, osłonek z folii oraz zaciskaczy do worków
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-05-29
dodatkowe informacje  56/ES/2009 Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – I etap
( przetarg nieograniczony )
powyżej 133.000 EURO
2009-05-15
dodatkowe informacje  42/EK/2009 dostawę sprzętu laboratoryjnego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-05-14
dodatkowe informacje  53/ES/2009 Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w pawilonie nr 20 Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-05-13
dodatkowe informacje  54/ES/2009 Dostawy worków do zbiórki płynów ustrojowych, drenów, łączników i inhalatorów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-05-12
dodatkowe informacje  57/MI/2009 Dostawę materiałów i sprzętu stomatologicznego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-05-12
dodatkowe informacje  52/ES/2009 Dostawy materiałów do osteosyntezy żuchwy i twarzoczaszki
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-05-07
dodatkowe informacje  55/KH/2009 dostawę strzykawek do pomp infuzyjnych i filtrów antyleukocytarnych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-05-06
dodatkowe informacje  49/KH/2009 dostawę środków czystości i artykułów higienicznych oraz talerzy i sztućców
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-04-30
dodatkowe informacje  45/MW/2009 dostawę chemicznych wyrobów medycznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-04-28
dodatkowe informacje  48/KH/2009 dostawę wody źródlanej
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-04-23
dodatkowe informacje  38/EK/2009 dostawę rękawiczek diagnostycznych niesterylnych i rękawiczek sterylnych ortopedycznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-04-22
dodatkowe informacje  39/EK/2009 dostawę filmów pantomograficznych i filmów zębowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-04-21
dodatkowe informacje  44/MI/2009 Opracowanie dokumantacji projektowej modernizacji paw Nr 3 Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-04-21
dodatkowe informacje  35/ES/2009 Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – I etap
( przetarg nieograniczony )
powyżej 133.000 EURO
2009-04-20
dodatkowe informacje  41/EK/2009 dostawę odczynników do badań immunologicznych wraz z dzierżawą analizatora
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-04-20
dodatkowe informacje  47/MI/2009 Usługę konserwacji budowlanej obiektów Szpitala Klinicznego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-04-20
dodatkowe informacje  32/MI/2009 Dostawę i wymianę cewki kruszącej wraz z aksesoriami do litortyptora
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-04-15
dodatkowe informacje  37/KH/2009 dostawę sprzętu komputerowego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-04-15
dodatkowe informacje  36/KH/2009 dostawę płynów i kaset do perfuzji nerek
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-04-09
dodatkowe informacje  31/KH/2009 dostawę strzykawek do pomp infuzyjnych i filtrów antyleukocytarnych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-03-26
dodatkowe informacje  34/ES/2009 Wykonanie robót dodatkowych niezbędnych do realizacji renowacji elewacji Pawilonu nr 4
( wolna reka )
poniżej 137.000 EURO
2009-03-26
dodatkowe informacje  29/ES/2009 Usługa konserwacji budowlanej obiektów Szpitala Klinicznego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-03-25
dodatkowe informacje  33/MI/2009 Świadczenie usług telekomunikacyjnych
( wolna reka )
poniżej 133.000 EURO
2009-03-25
dodatkowe informacje  28/MI/2009 dostawę oraz wymianę lampy rentgenowskiej wraz z generatorem w aparacie RTG
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-03-19
dodatkowe informacje  27/EK/2009 dostawa odczynników do nefelometrycznego oznaczania białek specyficznych wraz z dzierżawą automatycz
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-03-18
dodatkowe informacje  7/MW/2009 dostawę produktów leczniczych i wyrobów medycznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 133.000 EURO
2009-03-17
dodatkowe informacje  19/ES/2009 Dostawy testów biologicznych i chemicznych oraz szpitalnych wyrobów papierowych i foliowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-03-12
dodatkowe informacje  22/MI/2009 Wywóz odpadów komunalnych oraz najem kontenerów i pojemników do ich gromadzenia
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-03-11
dodatkowe informacje  6/MW/2009 dostawę materiałów opatrunkowych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 133.000 EURO
2009-03-03
dodatkowe informacje  25/KH/2009 dostawę elektrod endoskopowych jednorazowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-03-02
dodatkowe informacje  24/ES/2009 Dostawy druków medycznych i administracyjnych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-03-02
dodatkowe informacje  26/KH/2009 dostawę papieru komputerowego i kopert
( zapytanie o cene )
poniżej 133.000 EURO
2009-02-27
dodatkowe informacje  21/ES/2009 Dostawy igieł dializacyjnych i biopsyjnych, korków do dializatorów oraz łyżek dermatologicznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-02-25
dodatkowe informacje  18/ES/2009 Dostawy wyrobów jednorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-02-24
dodatkowe informacje  23/MW/2009 dostawę produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-02-24
dodatkowe informacje  20/MI/2009 Dostawę soczewek wewnątrzgałkowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-02-24
dodatkowe informacje  17/KH/2009 dostawę materacy przeciwodleżynowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-02-23
dodatkowe informacje  15/ES/2009 Dostawy drenów, cewników, zgłębników żołądkowych i zestawów do hemodializ
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-02-19
dodatkowe informacje  16/KH/2009 dostawę kołnierzy ortopedycznych regulowanych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-02-19
dodatkowe informacje  10/ES/2009 Konserwacja instalacji i urządzeń elektrycznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-02-17
dodatkowe informacje  9/MI/2009 Dostawę materiałów i sprzetu stomatologicznego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-02-12
dodatkowe informacje  130/MW/2008 dostawę produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 133.000 EURO
2009-02-10
dodatkowe informacje  1/MI/2009 Dotawe stymulatorów SSIR, DDDR oraz zestawów z introducerem do wprowadzania elektordy
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-02-10
dodatkowe informacje  14/EK/2009 dostawę testów do wykrywania toksyny A i B Clostridium difficile, krążków antybiotykowych, podłoży c
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-02-10
dodatkowe informacje  11/EK/2009 dostawę odczynników i przeciwciał do immunocytochemii oraz enzym rekombinowana Taq DNA polimeraza
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-02-09
dodatkowe informacje  3/ES/2009 Przeprowadzenie inwentaryzacji instalacji wodnej w Klinice Dermatologii i Wenerologii – Pawilon nr 2
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-02-05
dodatkowe informacje  13/EK/2009 dostawę odczynników do diagnostyki bakterii G+, bakterii G-. grzybów i beztlenowców
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-02-05
dodatkowe informacje  12/EK/2009 dostawę odczynników do wykonania 5500 oznaczeń hemoglobiny glikowanej (HbA1C) wraz z dzierżawą anali
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-01-30
dodatkowe informacje  5/MW/2009 dostawę chemicznych produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-01-27
dodatkowe informacje  4/ES/2009 Dostawy bielizny, odzieży i materiałów jednorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-01-22
dodatkowe informacje  2/MI/2009 Dostawę zestawów do plazmaferezy wraz z dzierżawą aparatu
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-01-20
dodatkowe informacje  8/EK/2009 dostawę odczynników koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-01-19
dodatkowe informacje  132/KH/2008 dostawę jednorazowych sterylnych wkładów i łączników niskociśnieniowych niezbędnych do eksploatacji
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-01-15
dodatkowe informacje  127/ES/2008 Dostawa materacy przeciwodleżynowych, koców, poduszek i pieluch tetrowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2009-01-06
dodatkowe informacje  117/MI/2008 Świadczenie usług telekomunikacyjnych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 133.000 EURO
2008-12-30
dodatkowe informacje  119/ES/2008 Wykonanie renowacji elewacji Pawilonu nr 4
( przetarg nieograniczony )
powyżej 133.000 EURO
2008-12-23
dodatkowe informacje  131/KH/2008 dostawę rękawic chirurgicznych sterylnych i diagnostycznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-12-19
dodatkowe informacje  125/EK/2008 dostawę odczynników do badań histopatologicznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-12-18
dodatkowe informacje  129/MW/2008 Konserwację oraz utrzymanie w ciagłej sprawności urządzeń i sprzętu medycznego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-12-16
dodatkowe informacje  120/EK/2008 dostawę odczynników immunodiagnostycznych wraz z dzierżawą analizatora
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-12-12
dodatkowe informacje  121/MI/2008 Dostawę zestawu laparoskopowego do zabiegów chirurgicznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-12-11
dodatkowe informacje  118/EK/2008 dostawę akcesoriów stosowanych do wspomaganego rozrodu oraz diagnostycznych akcesoriów radiologiczny
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-12-05
dodatkowe informacje  128/EK/2008 dostawa odczynników i leków do przeszczepiania izolowanych wysp trzustkowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-12-05
dodatkowe informacje  124/ES/2008 Dostawa rękawów papierowo – foliowych, zgłębników żołądkowych, cewników dwubalonowych i zestawów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-12-03
dodatkowe informacje  126/EK/2008 dostawę odczynników do przeszczepiania izolowanych wysp trzustkowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-12-03
dodatkowe informacje  122/MI/2008 Dostawe respiratorów stacjonarnych na podstawie jezdnej
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-12-02
dodatkowe informacje  97/MI/2008 Dostawę endoprotez
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-11-25
dodatkowe informacje  115/ES/2008 Dostawa sprzętu anestezjologicznego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-11-18
dodatkowe informacje  111/EK/2008 dostawę akcesoriów do operacji okulistycznych(zaćmy, witrektomii i operacji łączonych), retraktorów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-11-18
dodatkowe informacje  113/ES/2008 Dostawa stacjonarnego aparatu ustrasonograficznego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-11-18
dodatkowe informacje  114/ES/2008 Wykonanie robót wykończeniowych: budowlanych i instalacyjnych w Ambulatorium Kliniki Chirurgii Szczę
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-11-17
dodatkowe informacje  116/MI/2008 dostawę myjni dezynfektora do narzędzi chirurgicznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-11-17
dodatkowe informacje  112/EK/2008 dostawę odczynników immunodiagnostycznych do aparatu Elecsys 2010
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-11-12
dodatkowe informacje  110/MW/2008 dostawę inkubatora noworodkowego i/lub respiratora noworodkowego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-11-04
dodatkowe informacje  108/EK/2008 dostawę akcesoriów stosowanych do wspomaganego rozrodu oraz diagnostycznych akcesoriów radiologiczny
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-11-04
dodatkowe informacje  104/EK/2008 dostawę odczynników do wykonywania rozmazów krwi obwodowej i szpiku oraz testów do oznaczania antyge
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-10-31
dodatkowe informacje  107/ES/2008 Dostawa zgłębników żołądkowych, cewników dwubalonowych, końcówek do odsysania i zestawów do hemodial
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-10-23
dodatkowe informacje  102/ES/2008 Dostawa cewników „Foleya”, zestawów do znieczulenia zewnątrzoponowego oraz zestawów do wkłuć centra
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-10-22
dodatkowe informacje  106/ES/2008 Wykonanie usługi całodobowej konserwacji instalacji sanitarnych obiektów Szpitala
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-10-16
dodatkowe informacje  100/ES/2008 Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w pomieszczeniach Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplan
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-10-15
dodatkowe informacje  101/ES/2008 Dostawa rekawow papierowo-foliowych, naboi gazowych i masek ochronnych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-10-14
dodatkowe informacje  105/MW/2008 dostawę koncentratów płynu dializacyjnego do hemodializy
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-10-14
dodatkowe informacje  103/EK/2008 dostawę odczynników i testów do diagnostyki kiły i bakteriologii oraz testów do genetycznego oznacza
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-10-13
dodatkowe informacje  86/MI/2008 Dostawę endoprotez
( przetarg nieograniczony )
powyżej 133.000 EURO
2008-10-09
dodatkowe informacje  99/MW/2008 dostawę wyrobów medycznych i produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-10-07
dodatkowe informacje  98/MI/2008 Dostawe odzieży ochronnej
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-10-07
dodatkowe informacje  96/ES/2008 Wykonanie usługi utylizacji odpadów szpitalnych ze Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-09-26
dodatkowe informacje  95/ES/2008 Dostawa stacjonarnego aparatu ultrasonograficznego dla SKDJ
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-09-23
dodatkowe informacje  89/ES/2008 Udzielenie pożyczki w kwocie 7.000.000,00 zł na potrzeby Szpitala Klinicznego
( przetarg nieograniczony )
powyżej 133.000 EURO
2008-09-18
dodatkowe informacje  87/MI/2008 Ubezpieczenie Szpitala
( przetarg nieograniczony )
powyżej 133.000 EURO
2008-09-12
dodatkowe informacje  94/ES/2008 Wykonanie usługi całodobowej konserwacji instalacji sanitarnych obiektów Szpitala Klinicznego Dzieci
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-09-05
dodatkowe informacje  92/MI/2008 Dostawę sprzetu medycznego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-09-02
dodatkowe informacje  91/EK/2008 dostawę odczynników i testów do badania właściwości fizyko-chemicznych oraz osadu moczu wraz z dzier
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-09-01
dodatkowe informacje  88/MI/2008 Dostawę aparatu rentgenowskiego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-08-26
dodatkowe informacje  90/EK/2008 dostawę odczynników: biochemicznych do oznaczania białek specyficznych wraz z dzierżawą analizatora,
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-08-26
dodatkowe informacje  93/ES/2008 Wykonanie przeróbek sufitów podwieszanych oraz wykonanie mechanizmów i automatyki drzwi wewnętrznych
( wolna reka )
poniżej 133.000 EURO
2008-08-21
dodatkowe informacje  81/ES/2008 Dostawa drenów, cewników i zestawów medycznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-08-19
dodatkowe informacje  82/EK/2008 dostawę odczynników: do oznaczania grup krwi AB0 i Rh, do wykrywania obecności przeciwciał odpornośc
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-08-19
dodatkowe informacje  74/MW/2008 dostawę warzyw
( zapytanie o cene )
poniżej 133.000 EURO
2008-08-19
dodatkowe informacje  70/MI/2008 dostawę implantów kręgosłupowych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 133.000 EURO
2008-08-12
dodatkowe informacje  85/EK/2008 dostawę płytek HLA ABC - 144 do oznaczania antygenów zgodności tkankowej klasy I metodą serologiczną
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-08-08
dodatkowe informacje  84/EK/2008 dostawę odczynników do oznaczania wczesnego antygenu CMV (pp 65) u pacjentów po przeszczepach.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-08-08
dodatkowe informacje  83/EK/2008 dostawę odczynników laboratoryjnych i podłoży do badań immunologicznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-08-08
dodatkowe informacje  80/ES/2008 Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w pomieszczeniach
( przetarg nieograniczony )
poniżej 137.000 EURO
2008-08-05
dodatkowe informacje  54/MW/2008 dostawę leków
( przetarg nieograniczony )
powyżej 133.000 EURO
2008-07-31
dodatkowe informacje  79/ES/2008 Dostawa materiałów do osteosyntezy żuchwy i twarzoczaszki
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-07-31
dodatkowe informacje  63/MI/2008 Dostawę odzieży ochronnej
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-07-29
dodatkowe informacje  76/EK/2008 dostawę mleka, śmietany, sera twarogowego, kefiru oraz jogurtu
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-07-18
dodatkowe informacje  77/EK/2008 dostawę odczynników, podłoży do posiewów oraz krążków antybiotykowych do wykonania badań bakteriolog
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-07-17
dodatkowe informacje  75/MW/2008 dostawę przypraw i dodatków do zup
( zapytanie o cene )
poniżej 133.000 EURO
2008-07-16
dodatkowe informacje  68/ES/2008 Dostawy tonerów do drukarek i kserokopiarek
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-07-15
dodatkowe informacje  72/ES/2008 Dostawa sprzętu komputerowego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-07-15
dodatkowe informacje  78/ES/2008 Dostawa ręczników papierowych, prześcieradeł jednorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-07-14
dodatkowe informacje  73/MW/2008 Wykonywanie usługi - konserwacja zestawów Rtg
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-07-08
dodatkowe informacje  64/MI/2008 Dostawę endoprotez stawu biodrowego i kolanowego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-07-04
dodatkowe informacje  71/MI/2008 Dostawę drobnego sprzętu medycznego dla Szpitala
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-07-03
dodatkowe informacje  51/MI/2008 Dostawę endoprotez
( przetarg nieograniczony )
powyżej 133.000 EURO
2008-06-30
dodatkowe informacje  67/EK/2008 dostawę odczynników do diagnostyki kiły i HIV dla Szpitala
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-06-30
dodatkowe informacje  69/ES/2008 Usługa sprzątania pomieszczeń administracyjnych Szpilata Klinicznego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-06-26
dodatkowe informacje  66/EK/2008 dostawę odczynników i podłoży do posiewu beztlenowców z krwi dla Szpitala
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-06-23
dodatkowe informacje  65/EK/2008 dostwę testów do genetycznego oznaczania antygenów zgodności tkankowej HLA-ABDR w technice niskiej r
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-06-23
dodatkowe informacje  62/MI/2008 Dostawę cementu kostnego z gentamycyną
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-06-20
dodatkowe informacje  57/EK/2008 dostawę odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-06-13
dodatkowe informacje  58/ES/2008 Dostawa materacy przeciwodleżynowych, koców, poduszek i pieluch tetrowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-06-11
dodatkowe informacje  60/EK/2008 dostawę dializatorów z błoną polisulfonową, dializatorów z błoną polietersulfonową,
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-06-10
dodatkowe informacje  55/ES/2008 Dastawa strzykawek jednorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-06-09
dodatkowe informacje  59/ES/2008 Wykonanie robót budowlano - instalacyjnych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 133.000 EURO
2008-06-04
dodatkowe informacje  61/EK/2008 dostawę odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-05-30
dodatkowe informacje  56/ES/2008 Dostawa tlenu medycznego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-05-28
dodatkowe informacje  53/MI/2008 Dostawę aparatu rentgenowskiego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-05-27
dodatkowe informacje  52/MW/2008 dostawę chemicznych wyrobów medycznych i chemicznych produktów biobójczych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-05-20
dodatkowe informacje  34/MW/2008 dostawę leków i obłożeń urologicznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 133.000 EURO
2008-05-13
dodatkowe informacje  42/MI/2008 Dostawę materiałów i sprzętu ortodontycznego oraz protetycznego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-05-09
dodatkowe informacje  35/MI/2008 Dostawę diatermii chirurgicznych oraz materiałów do diatermii
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-05-08
dodatkowe informacje  49/WM/2008 dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Szpitala
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-05-08
dodatkowe informacje  47/EK/2008 dostawę odczynników immunodiagnostycznych i podłoży do hodowli beztlenowców z krwi wraz z dzierżawą
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-05-07
dodatkowe informacje  50/WM/2008 Dostawę rękawiczek diagnostycznych dla Szpitala Klinicznego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-05-05
dodatkowe informacje  45/MW/2008 dostawę płynów i kaset do perfuzji pulsacyjnej nerek
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-04-29
dodatkowe informacje  43/EK/2008 dostawę mleka, śmietany, sera twarogowego, kefiru oraz jogurtu
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-04-24
dodatkowe informacje  39/MW/2008 dostawę staplerów i ładunków do staplerów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-04-22
dodatkowe informacje  46/MW/2008 dostawa płynów do hemofiltracji wraz z osprzętem kompatybilnym z aparatem „Multifiltrate” fir
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-04-22
dodatkowe informacje  44/EK/2008 dostawę drenów dializacyjnych - linii krwi kompatybilnych z aparatami AK 95, AK 100, AK 200
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-04-18
dodatkowe informacje  33/EK/2008 dostawę odczynników immunodiagnostycznych wraz z dzierżawą analizatora
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-04-17
dodatkowe informacje  40/WM/2008 dostawa jednorazowego sprzętu medycznego dla Szpitala
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-04-15
dodatkowe informacje  31/EK/2008 dostawę odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-04-14
dodatkowe informacje  36/MI/2008 Dostawa narzędzi chirurgicznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-04-03
dodatkowe informacje  30/MI/2008 Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Kliniki Urologii
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-04-01
dodatkowe informacje  32/EK/2008 dostawę dializtorów - modyfikowana celuloza
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-04-01
dodatkowe informacje  37/WM/2008 Dostawę wody źródlanej
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-03-28
dodatkowe informacje  2/MI/2008 Dostawę endoprotez
( przetarg nieograniczony )
powyżej 133.000 EURO
2008-03-27
dodatkowe informacje  24/MI/2008 Dostawę testów: typu Bowie - Dick , biologicznych i chemicznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-03-18
dodatkowe informacje  38/WM/2008 Usługa opracowania kompletnej dokumentacji projektowej SOR
( wolna reka )
poniżej 133.000 EURO
2008-03-18
dodatkowe informacje  23/EK/2008 dostawę mleka, śmietany, sera twarogowego, kefiru oraz jogurtu
( zapytanie o cene )
poniżej 133.000 EURO
2008-03-18
dodatkowe informacje  27/MW/2008 dostawę pieczywa (chleb i pieczywo pszenne)
( zapytanie o cene )
poniżej 133.000 EURO
2008-03-18
dodatkowe informacje  28/MW/2008 dostawę wędlin i mięsa wieprzowego
( zapytanie o cene )
poniżej 133.000 EURO
2008-03-18
dodatkowe informacje  26/MW/2008 dostawę m ięsa wołowego
( zapytanie o cene )
poniżej 133.000 EURO
2008-03-18
dodatkowe informacje  20/WM/2008 Dostawe błon radiologicznych DI-HL do kamery laserowej DryPix 7000
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-03-14
dodatkowe informacje  21/WM/2008 Dostawa sprzetu do wykonywania badań urodynamicznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-03-10
dodatkowe informacje  14/EK/2008 wykonanie usługi: wywóz stałych odpadów komunalnych oraz najem kontenerów i pojemników do ich gromad
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-03-05
dodatkowe informacje  22/WM/2008 Dostawa szybkich produktów żywnosciowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-03-03
dodatkowe informacje  16/EK/2008 dostawę odczynników do immunoenzymatycznego oznaczania przeciwciał anty EBV, do oznaczania przeciwci
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-02-26
dodatkowe informacje  12/MW/2008 dostawę chemicznych produktów biobójczych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-02-26
dodatkowe informacje  19/WM/2008 Dostawa 2 szt. myjni – dezynfektorów (do narzędzi chirurgicznych) oraz 2 stolików do instrumentów c
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-02-21
dodatkowe informacje  15/MI/2008 Dostawę materiałów do osteosyntezy żuchwy i twarzoczaszki
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-02-21
dodatkowe informacje  18/WM/2007 Konserwację instalacji i urzadzeń elektrycznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-02-20
dodatkowe informacje  17/EK/2008 dostawę oryginalnych odczynników koagulologicznych do aparatu BCT
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-02-19
dodatkowe informacje  13/EK/2008 dostawę drenów dializacyjnych - linii krwi kompatybilnych z aparatami AK 95, AK 100, AK 200 oraz bez
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-02-18
dodatkowe informacje  5/MW/2008 dostawę chemicznych produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-02-12
dodatkowe informacje  10/EK/2008 dostawę podłoży bakteriologicznych do posiewu krwi do systemu Bact/Aleret
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-01-31
dodatkowe informacje  11/EK/2008 dostawę odczynników immunodiagnostycznych wraz z dzierżawą analizatora
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-01-29
dodatkowe informacje  8/EK/2008 dostawę odczynników do nefelometrycznego oznaczania białek specyficznych wraz z dzierżawą automatycz
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-01-22
dodatkowe informacje  9/MI/2008 konserwację elektronicznych systemów sygnalizacji
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-01-22
dodatkowe informacje  7/WM/2007 dostawa komputerowego mikroskopu lustrzanego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-01-21
dodatkowe informacje  6/MW/2008 dostawę materiałów opatrunkowych
( zapytanie o cene )
poniżej 133.000 EURO
2008-01-21
dodatkowe informacje  1/MI/2008 Dostawę igieł biopsyjnych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-01-15
dodatkowe informacje  4/WM/2008 dostawę środków czystości i artykułów higienicznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-01-15
dodatkowe informacje  3/EK/2008 7 szt. myjni – dezynfektorów (do basenów plastikowych i kaczek)
( przetarg nieograniczony )
poniżej 133.000 EURO
2008-01-15
dodatkowe informacje  170/ES/2007 wykonanie robót wykończeniowych i instalacyjnych w budynku Pawilonu 4/5 (Łącznik)
( przetarg nieograniczony )
powyżej 137.000 EURO
2008-01-07
dodatkowe informacje  171/WM/2007 dostawa błon zielonoczułych, fluorofilmów, utrwalaczy i wywoływaczy RTG do ciemni AGFA
( przetarg nieograniczony )
poniżej 137.000 EURO
2007-12-18
dodatkowe informacje  149/MI/2007 Dostawę bielizny i odzieży jednorazowej niesterylnej
( przetarg nieograniczony )
poniżej 137.000 EURO
2007-12-18
dodatkowe informacje  153/MW/2007 dostawę chemicznych wyrobów medycznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 137.000 EURO
2007-12-12
dodatkowe informacje  169/EK/2007 dostawę odczynników do oceny RNA HCV, testów ilościowych i testów jakościowych wraz z dzierżawą apar
( przetarg nieograniczony )
poniżej 137.000 EURO
2007-12-07
dodatkowe informacje  160/WM/2007 Dostawę 2 mikroskopów operacyjnych podłogowych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 137.000 EURO
2007-12-06
dodatkowe informacje  168/EK/2007 dostawę odczynników do oznaczania prokalcytoniny i rekombinowanej Taq DNA polimerazy
( przetarg nieograniczony )
poniżej 137.000 EURO
2007-12-04
dodatkowe informacje  161/MW/2007 dostawę drobiu i podrobów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 137.000 EURO
2007-11-27
dodatkowe informacje  167/MI/2007 Konserwację urządzeń i sprzętu medycznego znajdującego się w jednostkach organizacyjnych Szpitala
( przetarg nieograniczony )
poniżej 137.000 EURO
2007-11-27
dodatkowe informacje  163/WM/2007 dostawę błon zielonoczułych, fluorofilmów, utrwalaczy i wywoływaczy RTG do ciemni AGFA
( przetarg nieograniczony )
poniżej 137.000 EURO
2007-11-23
dodatkowe informacje  143/EK/2007 wykonywanie usługi-pranie bielizny szpitalnej, odzieży roboczej i ochronnej, kocy, narzut, kołder, p
( przetarg nieograniczony )
powyżej 137.000 EURO
2007-11-22
dodatkowe informacje  162/WM/2007 dostawę worków polietylenowych, ochraniaczy na buty, osłonek z folii oraz zaciskaczy do worków
( przetarg nieograniczony )
poniżej 137.000 EURO
2007-11-21
dodatkowe informacje  157/ES/2007 Dostawa sprzętu anestezjologicznego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 137.000 EURO
2007-11-19
dodatkowe informacje  165/ES/2007 Wykonanie linii kablowej niskiego napięcia (0,4 kV)
( przetarg nieograniczony )
poniżej 137.000 EURO
2007-11-19
dodatkowe informacje  166/ES/2007 Udzielenie pożyczki w kwocie 5mln zł dla Szpitala Klinicznego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 137.000 EURO
2007-11-19
dodatkowe informacje  132/MW/2007 dostawę leków.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 137.000 EURO
2007-11-13
dodatkowe informacje  156/WM/2007 dostawę agregometra,tromboelastometra oraz 2 respiratorów dla Klinii Chirurgii Ogólnej i Transplanto
( przetarg nieograniczony )
poniżej 137.000 EURO
2007-11-08
dodatkowe informacje  159/ES/2007 Dostawa centrali monitorującej (na 10 stanowisk), kardiomonitora (4 szt.) oraz monitora do pomiaru g
( przetarg nieograniczony )
poniżej 137.000 EURO
2007-11-08
dodatkowe informacje  158/MI/2007 Dostawę aparatu do znieczulenia ogólnego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 137.000 EURO
2007-11-08
dodatkowe informacje  154/EK/2007 wykonywanie usługi-konserwacja systemów sygnalizacji alarmu pożaru w obiektach nr 11 i nr 20 Szpital
( przetarg nieograniczony )
poniżej 137.000 EURO
2007-11-06
dodatkowe informacje  155/ES/2007 Dostawę zestawów do nefrostomii i szynowania moczowodów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 137.000 EURO
2007-11-06
dodatkowe informacje  150/MI/2007 Dostawę cementowych dwukłykciowych endoprotez rewizyjnych stawu kolanowego typu rotating platform
( przetarg nieograniczony )
poniżej 137.000 EURO
2007-11-06
dodatkowe informacje  144/ES/2007 Wykonanie robót budowlano - instalacyjnych niezbędnych do zagospodarowania Bloku Operacyjnego Chiru
( przetarg nieograniczony )
powyżej 137.000 EURO
2007-10-31
dodatkowe informacje  148/ES/2007 Dostawę soczewek wewnatrzgałkowych, kaniul infuzyjnych i noży typu Crescent
( przetarg nieograniczony )
poniżej 137.000 EURO
2007-10-30
dodatkowe informacje  151/WM/2007 Dostawę jednorazowych, zbiorczo zapakowanych zestawów materiałów do operacji zaćmy i witrektomii
( przetarg nieograniczony )
poniżej 137.000 EURO
2007-10-30
dodatkowe informacje  152/EK/2007 dostawę odczynników biochemicznych do oznaczania białek specyficznych z dzierżawą analizatora oraz o
( przetarg nieograniczony )
poniżej 137.000 EURO
2007-10-26
dodatkowe informacje  142/MW/2007 dostawę siatek do leczenia przepuklin pooperacyjnych i pępkowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 137.000 EURO
2007-10-23
dodatkowe informacje  147/ES/2007 Usługa wykonania sieci kablowych niskiego napięcia (0,4 kV) w rejonie pawilonu nr 4 i łącznika 4/5
( przetarg nieograniczony )
poniżej 137.000 EURO
2007-10-22
dodatkowe informacje  146/ES/2007 Dostawa sprzętu anestezjologicznego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 137.000 EURO
2007-10-22
dodatkowe informacje  145/WM/2007 Dostawa zestawów do plazmaferezy do maszyny typu LYNDA
( przetarg nieograniczony )
poniżej 137.000 EURO
2007-10-19
dodatkowe informacje  115/MI/2007 Dostawę sprzetu laparokopowego dla Kliniki Urologii
( przetarg nieograniczony )
poniżej 137.000 EURO
2007-10-16
dodatkowe informacje  140/WM/2007 dostawę filmów do kamery laserowej DI-Hl DryPix 4000 i DryPix 7000
( przetarg nieograniczony )
poniżej 137.000 EURO
2007-10-11
dodatkowe informacje  124/MW/2007 dostawę materiałów szewnych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 137.000 EURO
2007-10-09
dodatkowe informacje  136/WM/2007 Dostawę wieloparametrowego systemu fluorescencyjno - laserowego odczytu na mikrosferach
( przetarg nieograniczony )
poniżej 137.000 EURO
2007-10-02
dodatkowe informacje  135/MW/2007 dostawę leku Immunoglobulina
( przetarg nieograniczony )
poniżej 137.000 EURO
2007-09-27
dodatkowe informacje  137/WM/2007 dostawę aparatu do fakoemulsyfikacji „INFINITI VISION SYSTEM”
( wolna reka )
poniżej 137.000 EURO
2007-09-26
dodatkowe informacje  131/MW/2007 dostawę opasek gipsowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 137.000 EURO
2007-09-20
dodatkowe informacje  134/MW/2007 dostawę leku Everolimus
( przetarg nieograniczony )
poniżej 137.000 EURO
2007-09-20
dodatkowe informacje  139/MI/2007 Dzierżawa lapmy RTG do tomografu komputerowego typ Prospeed
( wolna reka )
poniżej 137.000 EURO
2007-09-20
dodatkowe informacje  126/MI/2007 Dostawę koncentratów, płynów i osprzętu kompatybilnego z aparatem
( przetarg nieograniczony )
poniżej 137.000 EURO
2007-09-18
dodatkowe informacje  127/EK/2007 wykonywanie usługi - dezynsekcji i deratyzacji w obiektach Szpitala.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 137.000 EURO
2007-09-14
dodatkowe informacje  128/MW/2007 dostawę leku Drotrecogin alfa
( przetarg nieograniczony )
poniżej 137.000 EURO
2007-09-13
dodatkowe informacje  129/MW/2007 dostawę Nitrogenium Oxydulatum - gaz w butlach wraz z dzierżawą butli i transportem
( przetarg nieograniczony )
poniżej 137.000 EURO
2007-09-13
dodatkowe informacje  120/EK/2007 dostawę odczynników do oznaczania białek specyficznychz dzierżawą analizatora oraz odczynników do oz
( przetarg nieograniczony )
poniżej 137.000 EURO
2007-08-17
dodatkowe informacje  114/MI/2007 Dostawę endoprotez stawu kolanowego typu PFC
( przetarg nieograniczony )
poniżej 137.000 EURO
2007-08-07
dodatkowe informacje  117/MI/2007 Dostawę cewników urologicznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 137.000 EURO
2007-08-02
dodatkowe informacje  105/MI/2007 dostawa endoprotez stawu ramiennego i kolanowego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 137.000 EURO
2007-07-30
dodatkowe informacje  104/WM/2007 dostawę, wdrożenie, obsługę i administrowanie systemami informatycznymi Szpitala z modernizacją is
( przetarg nieograniczony )
powyżej 137.000 EURO
2007-07-27
dodatkowe informacje  116/MI/2007 Dostawę systemów niezbędnych do przeprowadzania zabiegów operacyjnych w Klinice Ortopedii
( przetarg nieograniczony )
poniżej 137.000 EURO
2007-07-26
dodatkowe informacje  34/IM/2007 dostawa 2 kpl. aparatów do znieczulenia ogólnego z analizą gazów i monitorowaniem parametrów życiowy
( przetarg nieograniczony )
poniżej 60.000 EURO
2007-02-26
dodatkowe informacje  244/IM/2006 Dostawa papieru krepowanego i rękawów papierowo – foliowych do przygotowywania pakietów do steryliza
( przetarg nieograniczony )
poniżej 60.000 EURO
2007-02-26
dodatkowe informacje  40/AK/2007 dostawa czujników temperatury do cieplarek, mieszków testowych do respiratora oraz filtrów powietrza
( przetarg nieograniczony )
poniżej 60.000 EURO
2007-02-13
dodatkowe informacje  10/DM/2007 dostawę mleka, śmietany, sera twarogowego, kefiru oraz jogurtu
( przetarg nieograniczony )
poniżej 60.000 EURO
2007-01-30
dodatkowe informacje  284/IM/2006 dostawa druków medycznych, laboratoryjnych, serologicznych oraz innych druków
( przetarg nieograniczony )
poniżej 60.000 EURO
2007-01-29
dodatkowe informacje  11/DM/2007 dostawę bielizny i odzieży jednorazowego użytku oraz odzieży i materiałów sterylnych jednorazowego u
( przetarg nieograniczony )
poniżej 60.000 EURO
2007-01-29
dodatkowe informacje  285/IM/2006 dostawa jak kurzych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 60.000 EURO
2007-01-24
dodatkowe informacje  9/DM/2007 dostawę odzieży ochronnej dla pracowników medycznych i pracowników Działu Żywienia
( przetarg nieograniczony )
poniżej 60.000 EURO
2007-01-23
dodatkowe informacje  26/DM/2007 dostawę implantów przeciwjaskrowych oraz pierścieni dotorebkowych dla Kliniki Okulistyki
( przetarg nieograniczony )
poniżej 60.000 EURO
2007-01-22
dodatkowe informacje  270/MW/2006 dostawę leku Tcrolimus (Prograf)
( przetarg nieograniczony )
powyżej 60.000 EURO
2007-01-16
dodatkowe informacje  1/MI/2007 dostawę błony rtg do obróbki cyfrowej DRYSTARY DT - 1B
( przetarg nieograniczony )
poniżej 60.000 EURO
2007-01-16
dodatkowe informacje  207/MW/2006 dostawę leków
( przetarg nieograniczony )
powyżej 60.000 EURO
2007-01-09
dodatkowe informacje  239/IM/2006 Dostawa noży do witrektomii przedniej kompatybilnych z aparatem Protege oraz noży do witrektomii tyl
( przetarg nieograniczony )
poniżej 60.000 EURO
2007-01-08
dodatkowe informacje  257/AK/2006 dostawę sprzętu do CPAP-u Infant Flow oraz drenów do pompy IVAC.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 60.000 EURO
2006-12-28
dodatkowe informacje  252/DM/2006 dostawę pasków do oznaczania poziomu glukozy we krwi do aparatów Glukokard II
( przetarg nieograniczony )
poniżej 60.000 EURO
2006-12-21
dodatkowe informacje  273/IM/2006 dostawa aparatu RTG z ramieniem C
( przetarg nieograniczony )
powyżej 60.000 EURO
2006-12-20
dodatkowe informacje  210/DM/2006 dostawę akcesoriów do aparatu
( przetarg nieograniczony )
poniżej 60.000 EURO
2006-12-15
dodatkowe informacje  268/EK/2006 dostawę pasków fluoresceinowych typu BIO-GLO dla Szpitala
( przetarg nieograniczony )
poniżej 60.000 EURO
2006-12-15
dodatkowe informacje  262/MI/2006 Wykonanie prac konserwacyjnych klimatyzatorów typu Split
( przetarg nieograniczony )
poniżej 60.000 EURO
2006-12-13
dodatkowe informacje  242/IM/2006 dostawa masek krtaniowych jednorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
poniżej 60.000 EURO
2006-12-12
dodatkowe informacje  272/DM/2006 dostawę przenośnego aparatu do USG z kolorowym doplerem i kompletem sond diagnostycznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 60.000 EURO
2006-12-12
dodatkowe informacje  271/MI/2006 Dostawę aparatu do gazometrii
( przetarg nieograniczony )
poniżej 60.000 EURO
2006-12-12
dodatkowe informacje  261/MI/2006 Konserwację urządzeń i sprzętu medycznego znajdującego się w jednostkach organizacyjnych Szpitala
( przetarg nieograniczony )
poniżej 60.000 EURO
2006-12-11
dodatkowe informacje  273/IM/2006 - zapytanie o cenę dostawa aparatu RTG z ramieniem C
( przetarg nieograniczony )
powyżej 60.000 EURO
2006-12-11
dodatkowe informacje  254/IM/2006 wykonanie comiesiecznej konserwacji instalacji gazów medycznych, agregatów sprężarkowych oraz stacji
( przetarg nieograniczony )
poniżej 60.000 EURO
2006-12-08
dodatkowe informacje  250/DM/2006 dostawe zestawów jednorazowych układów oddechowych doaparatów do znieczulenia typu
( przetarg nieograniczony )
poniżej 60.000 EURO
2006-12-08
dodatkowe informacje  275/IM/2006 rozbudowę systemu monitorowania o stacje monitorujące i centralę monitorujaca 8-stanowiskową
( przetarg nieograniczony )
powyżej 60.000 EURO
2006-12-08
dodatkowe informacje  235/AK/2006 dostawa bronchofiberoskopu.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 60.000 EURO
2006-12-01
dodatkowe informacje  210/DM/2006 dostawę akcesoriów do aparatu
( przetarg nieograniczony )
poniżej 60.000 EURO
2006-11-23
dodatkowe informacje  245/DM/2006 dostawę bielizny jednorazowej i jednorazowych środków ochrony osobistej
( przetarg nieograniczony )
poniżej 60.000 EURO
2006-11-23
dodatkowe informacje  234/AK/2006 dostawę artykułów czystościowych: ręczników jednorazowych, papieru toaletowego, ręczników kuchennych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 60.000 EURO
2006-11-10
dodatkowe informacje  233/AK/2006 Dostawę papierów medycznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 60.000 EURO
2006-11-08
dodatkowe informacje  236/DM/2006 dostawę cewników urologicznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 60.000 EURO
2006-11-07
dodatkowe informacje  213/IM/2006 wykonanie przebudowy Wejscia Głównego i Izby Przyjęć w Klinice Połoznictwa i Ginekologii - Pawilon N
( przetarg nieograniczony )
powyżej 60.000 EURO
2006-11-06
dodatkowe informacje  211/DM/2006 dostawę igieł jednorazowego użytku oraz rękawic sterylnych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 60.000 EURO
2006-11-06
dodatkowe informacje  200/DM/2006 dostawe drobnego sprzetu medycznego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 60.000 EURO
2006-10-27
dodatkowe informacje  222/DM/2006 dostawę lini krwi do aparatów AK-95,100,200
( przetarg nieograniczony )
poniżej 60.000 EURO
2006-10-27
dodatkowe informacje  212/AK/2006 dostawę cewników do hemodializ i naczyń centralnych kompatybilnych ze sprzętem firmy Medtronic.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 60.000 EURO
2006-10-25
dodatkowe informacje  215/DM/2006 dostawę zestawów do wytwarzania nefrostomii, drutów prowadzących zmiękczanych osiowo oraz zestawów d
( przetarg nieograniczony )
poniżej 60.000 EURO
2006-10-18
dodatkowe informacje  208/AK/2006 dostawę testów typu Bowie - Dick dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
( przetarg nieograniczony )
poniżej 60.000 EURO
2006-10-18
dodatkowe informacje  216/DM/2006 dostawę aparatu echokardiograficznego średniej klasy
( przetarg nieograniczony )
poniżej 60.000 EURO
2006-10-17
dodatkowe informacje  210/DM/2006 dostawę akcesoriów do aparatu
( przetarg nieograniczony )
poniżej 60.000 EURO
2006-10-04
dodatkowe informacje  188/DM/2006 dostawę kaset z płytami cyfrowymi do czytnika typ CR XG - 1Fuji oraz uchwytu - tunelu z kratką przec
( przetarg nieograniczony )
poniżej 60.000 EURO
2006-10-03
dodatkowe informacje  202/MW/2006 dostawę Nitrogenium Oxydulatum - gaz w butlach
( przetarg nieograniczony )
poniżej 60.000 EURO
2006-09-26
dodatkowe informacje  181/MW/2006 leki
( przetarg nieograniczony )
powyżej 60.000 EURO
2006-09-21
dodatkowe informacje  195/DM/2006 dostawę drobnego sprzętu medycznego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 60.000 EURO
2006-09-21
dodatkowe informacje  203/IM/2006 - wolna ręka dostawa wraz z wymianą generatora Puls Current Source CPL do aparatu ESWL typ Modulith SLX firmy Sto
( przetarg nieograniczony )
poniżej 60.000 EURO
2006-09-21
dodatkowe informacje  189/IM/2006 usługę konserwacji instalacji sanitarnych w trybie zapytania o cenę
( przetarg nieograniczony )
poniżej 60.000 EURO
2006-09-20
dodatkowe informacje  189/IM/2006 - zapytanie o cenę wykonanie konserwacji instalacji sanitarnych CO, CW, WZ, kanalizacji wewnętrznej i zewnętrznej, ciep
( przetarg nieograniczony )
powyżej 60.000 EURO
2006-09-20
dodatkowe informacje  184/IM/2006 dostawa aparatu do znieczulenia ogólnego z wyposażeniem
( przetarg nieograniczony )
poniżej 60.000 EURO
2006-09-18
dodatkowe informacje  162/MI/2006 dostawa aparatu do znieczulenia
( przetarg nieograniczony )
poniżej 60.000 EURO
2006-09-14
dodatkowe informacje  166/IM/2006 kompleskowe ubezpieczenie Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
powyżej 60.000 EURO
2006-09-12
dodatkowe informacje  174/DM/2006 dostawę przyrzadów do żywienia dojelitowego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 60.000 EURO
2006-09-05
dodatkowe informacje  187/DM/2006 dostawę strzykawek jednorazowego uzytku
( przetarg nieograniczony )
poniżej 60.000 EURO
2006-09-01
dodatkowe informacje  151/AK/2006 Dostawa cementu kostnego z antybiotykiem (z gentamycyną) .
( przetarg nieograniczony )
poniżej 60.000 EURO
2006-08-11
dodatkowe informacje  140/AK/2006 Dostawa końcówek i drenów łączących do odsysania pola operacyjnego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 60.000 EURO
2006-08-10
dodatkowe informacje  165/IM/2006 wykonanie comiesięcznej konserwacji analogowych urządzeń teletechnicznych i elementów wewnątrz zakła
( przetarg nieograniczony )
poniżej 60.000 EURO
2006-07-24
dodatkowe informacje  150/AK/2006 dostawę testów typu Bowie - Dick dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
( przetarg nieograniczony )
poniżej 60.000 EURO
2006-07-21
dodatkowe informacje  152/DM/2006 dostawę mat podłogowych dekontaminacyjnych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 60.000 EURO
2006-07-21
dodatkowe informacje  113/MW/2006 dostawę leków
( przetarg nieograniczony )
powyżej 60.000 EURO
2006-07-18
dodatkowe informacje  127/DM/2006 dostawę kaniul do wlewów dożylnych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 60.000 EURO
2006-07-18
dodatkowe informacje  96/DM/2006 dostawę przyrzadów do przetaczania krwi typ TS bez łącznika i igły
( przetarg nieograniczony )
poniżej 60.000 EURO
2006-07-17
dodatkowe informacje  157/DM/2006 dostawę zestawów do jejunostomii oraz zestawów do drenażu przeskórnego jamy otrzewnej
( przetarg nieograniczony )
poniżej 60.000 EURO
2006-07-13
dodatkowe informacje  128/DM/2006 dostawę cewników, igieł oraz kaniul
( przetarg nieograniczony )
poniżej 60.000 EURO
2006-07-13
dodatkowe informacje  120/MI/2006 dostawę materiałów medycznych do wykonywania aparatów ortodontycznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 60.000 EURO
2006-06-29
dodatkowe informacje  98/DM/2006 dostawa sprzętu medycznego dla Kliniki Położnictwa i Ginekologii
( przetarg nieograniczony )
poniżej 60.000 EURO
2006-06-19
dodatkowe informacje  117/MI/2006 dostawę stołu operacyjnego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 60.000 EURO
2006-06-13
dodatkowe informacje  118/AK/2006 dostawę zestawu do separacji płytek krwi dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
( przetarg nieograniczony )
poniżej 60.000 EURO
2006-06-12
dodatkowe informacje  119/AK/2006 dostawę systemu do cementowania kości dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
( przetarg nieograniczony )
poniżej 60.000 EURO
2006-06-12
dodatkowe informacje  138/DM/2006 dostawę odzieży ochronnej dla pracowników medycznych oraz dla pracowników Działu żywienia
( przetarg nieograniczony )
poniżej 60.000 EURO
2006-06-08
dodatkowe informacje  111/AK/2006 dostawę testów chemicznych i biologicznych oraz wskaźników do kontroli procesu sterylizacji.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 60.000 EURO
2006-05-30
dodatkowe informacje  102/AK/2006 dostawę mydła w płynie do chirurgicznego mycią rąk dla bloków operacyjnych przed zabiegami.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 60.000 EURO
2006-05-22
dodatkowe informacje  87/AK/2006 dostawę implantów do rekonstrukcji w obrębie stawu barkowego.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 60.000 EURO
2006-05-08
dodatkowe informacje  94/IM/2006 wykonanie wymiany pokrycia dachowego w Pawilonie Nr 29- Klinika Ginekologiczna
( przetarg nieograniczony )
poniżej 60.000 EURO
2006-04-21
dodatkowe informacje  57/IM/2006 wykonanie remontu adaptacyjnego w celu zainstalowania nowego urządzenia RTG w Pawilonie Nr 12
( przetarg nieograniczony )
poniżej 60.000 EURO
2006-04-05
dodatkowe informacje  72/AK/2006 dostawę jednorazowego sprzętu medycznego.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 60.000 EURO
2006-03-27
dodatkowe informacje  44/AK/2006 dostawę pasków do oznaczania poziomu glukozy we krwi Glucocard II
( przetarg nieograniczony )
poniżej 60.000 EURO
2006-03-24
dodatkowe informacje  148/MI/2006 wykonanie konserwacji zestawów RTG
( przetarg nieograniczony )
poniżej 60.000 EURO
2005-07-05
dodatkowe informacje  130/EK/2007 dostawa odczynników do oznaczania grup krwi ABO i antygenu D, wykrywania obecności przeciwciał odpor
( przetarg nieograniczony )
poniżej 137.000 EURO
1007-09-19
dodatkowe informacje  26/IF/2011 dostawa leku Thymoglobuline
( wolna reka )
poniżej 125.000 EURO
dodatkowe informacje  100/IF/2011 wykonanie robót uzupełniających zgodnie z protokołami konieczności: nr 5 z dnia 26.09.2011 r. dla zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa dostępności i jakości leczenia specjalistycznego poprzez stworzenie Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Cho
( wolna reka )
poniżej 4 845.000 EURO
dodatkowe informacje  106/IF/2011 wykonanie robót dodatkowych zgodnie z protokołem konieczności: nr GK/109A/2011 z dnia 05.10.2011 r. dotyczącym remontu i modernizacji (przebudowy) Pracowni Izolacji Wysp Trzustkowych w budynku Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantologii w części Pa
( wolna reka )
poniżej 4 845.000 EURO
dodatkowe informacje  90/KH/2014 usługę dystrybucji energii elektrycznej dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie
( wolna reka )
powyżej 134.000 EURO
dodatkowe informacje  9/KH/2015 usługę objęcia nadzorem autorskim oprogramowania InfoMedica
( wolna reka )
poniżej 134.000 EURO
dodatkowe informacje  78/KH/2016 świadczenie usług transportu sanitarnego
( wolna reka )
poniżej 135.000 EURO


Designed by DarK @ 2005