strona główna postępowania aktywne postępowania zakończone        

Ogłoszenie

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4

ogłasza  przetarg nieograniczony na

zakup i dostawa warzyw i owoców świeżych oraz mrożonych

Numer sprawy : DZP/101/KT/2018

Wartość zamówienia : poniżej 144.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2018-12-13 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2018-12-13 godzina : 09:15

Warszawa, dnia 2018-12-04

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
znajdują sie w plikach do pobrania poniżej:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. SIWZ- załaczniki nr 1-5
  4. Pytania i odpowiedzi
  5. Obowiązujący załącznik nr 1 do SIWZ- oferta cenowa - zmiana tylko w
pakiecie nr 1
  6. Informacja z otwarcia ofert
  7. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć, lub naciśnij na nazwie prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz "zapisz element docelowy jako..." aby zapisać plik na własnym dysku twardym

Serwis Internetowy Działu Zamówień Publicznych Szpitala Klinicznego Dziaciątka Jezus

Designed by DarK @ 2005