strona główna postępowania aktywne postępowania zakończone        

Ogłoszenie

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4

ogłasza  przetarg nieograniczony na

Zakup i dostawa opatrunków specjalistycznych oraz zestawów opatrunkowych do podciśnieniowej terapii leczenia ran wraz z dzierżawą aparatów

Numer sprawy : DZP/99/WD/2018

Wartość zamówienia : poniżej 144.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2018-12-12 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2018-12-12 godzina : 09:30

Warszawa, dnia 2018-11-27

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
znajdują sie w plikach do pobrania poniżej:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  1.Ogłoszenie o zamówieniu
  2.SIWZ wraz z załącznikami nr 2 - 5 i 5A
  3.Załącznik nr 1 do SIWZ - oferta cenowa
  4.Pytania i odpowiedzi + modyfikacja SIWZ
  5.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  6.Załącznik nr 1 do SIWZ - oferta cenowa (obowiązująca)
  7.Informacja z otwarcia ofert
  8. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć, lub naciśnij na nazwie prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz "zapisz element docelowy jako..." aby zapisać plik na własnym dysku twardym

Serwis Internetowy Działu Zamówień Publicznych Szpitala Klinicznego Dziaciątka Jezus

Designed by DarK @ 2005