strona główna postępowania aktywne postępowania zakończone        

Ogłoszenie

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4

ogłasza  przetarg nieograniczony na

zakup i dostawa wyrobów medycznych, sprzętu medycznego, okulistycznego oraz anestezjologicznego

Numer sprawy : DZP/97/KT/2018

Wartość zamówienia : poniżej 144.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2018-12-17 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2018-12-17 godzina : 09:15

Warszawa, dnia 2018-11-26

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
znajdują sie w plikach do pobrania poniżej:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  1. Ogłoszenie o zamówienia
  2. SIWZ
  3. SIWZ - załacznik nr 1 - oferta cenowa
  4. SIWZ - załączniki nr 2-5
  5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  6. Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert
  7. Pytania, odpowiedzi+medyfikacja SIWZ
  8. Obowiązujący załącznik nr 1 do SIWZ - oferta cenowa - zmiana tylko
w pakiecie nr 16
  9. Ogłoszenie o zmianie ogłoczenia z dnia 05.12.2018 r.
  10. Informacja z otwarcia ofert
  11. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć, lub naciśnij na nazwie prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz "zapisz element docelowy jako..." aby zapisać plik na własnym dysku twardym

Serwis Internetowy Działu Zamówień Publicznych Szpitala Klinicznego Dziaciątka Jezus

Designed by DarK @ 2005