strona główna postępowania aktywne postępowania zakończone        

Ogłoszenie

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4

ogłasza  przetarg nieograniczony na

Zakup i dostawy odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów

Numer sprawy : DZP/80/IJ/2018

Wartość zamówienia : powyżej 144.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2018-11-22 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2018-11-22 godzina : 09:30

Warszawa, dnia 2018-09-25

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
znajdują sie w plikach do pobrania poniżej:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. JEDZ
  4. Przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert
  5. Publikacja zmiany ogłoszenia
  6. Odpowiedzi na pytania, modyfikacja SIWZ, zmiana terminu składania i
otwarcia ofert
  7. Nowy obowiązujący załącznik Nr 1 do SIWZ
  8. publikacja zmiany ogłoszenia
  9. Odpowiedzi na pytania nr 2
  10. Informacja z otwarcia ofert

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć, lub naciśnij na nazwie prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz "zapisz element docelowy jako..." aby zapisać plik na własnym dysku twardym

Serwis Internetowy Działu Zamówień Publicznych Szpitala Klinicznego Dziaciątka Jezus

Designed by DarK @ 2005