strona główna postępowania aktywne postępowania zakończone        

LISTA POSTĘPOWAŃ AKTYWNYCH

Poniżej przedstawiona jest lista aktualnych postępowań przetargowych.
Po kliknięciu na wybrany przetarg zostaną wyświetlone szczegóły...

łącznie aktualnych postępowań : 20
Numer sprawy
Postępowanie na :
Wartość
Termin składania ofert
dodatkowe informacje  DZP/23/IJ/2018
Zakup i dostawy sterylnych zestawów operacyjnych i zabiegowych, odzieży sterylnej, odzieży i pościeli niesterylnej
( przetarg nieograniczony )
powyżej 144.000 EURO
2018-05-08
dodatkowe informacje  DZP/35/WD/2018
Zakup i dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych w tym produktów leczniczych w trybie importu docelowego
( przetarg nieograniczony )
powyżej 144.000 EURO
2018-05-28
dodatkowe informacje  DZP/41/IJ/2018
Zakup i dostawy rękawów papierowo – foliowych, testów, papieru krepowanego do sterylizacji parowej
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-06-06
dodatkowe informacje  DZP/15/KH/2018
świadczenie usługi odbioru, transportu oraz utylizacji odpadów medycznych Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
powyżej 144.000 EURO
2018-06-11
dodatkowe informacje  DZP/59/KT/2018
zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-07-17
dodatkowe informacje  DZP/62/KH/2018
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym obejmującym modernizację bloku operacyjnego w ramach projektu pn.: „Nowoczesna ortopedia w SKDJ w Warszawie odpowiedzią na trendy demograficzne i epidemiologiczne”
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-07-20
dodatkowe informacje  DZP/61/KT/2018
zakup i dostawa cementu kostnego z antybiotykami oraz opatrunków gipsowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-07-27
dodatkowe informacje  DZP/69/KT/2018
Zakup i dostawa przypraw, dodatków oraz sypkich produktów żywnościowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-08-07
dodatkowe informacje  DZP/54/IJ/2018
Zakup i dostawy odczynników do badań immunologicznych wraz z dzierżawą analizatorów
( przetarg nieograniczony )
powyżej 144.000 EURO
2018-08-08
dodatkowe informacje  DZP/58/KH/2018
zakup i dostawę produktu leczniczego Eculizumabum (program lekowy)
( przetarg nieograniczony )
powyżej 144.000 EURO
2018-08-08
dodatkowe informacje  DZP/68/WD/2018
Zakup i dostawa drobnego sprzętu urologicznego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-08-09
dodatkowe informacje  DZP/71/IF/2018
Zakup i sukcesywna dostawa odczynników do gazometrii wraz z dzierżawą analizatora dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-08-13
dodatkowe informacje  DZP/67/IF/2018
Zakup i dostawa sprzętu anestezjologicznego tj.: igły podpajęczynówkowe, rurki intubacyjne, bezlateksowy zestaw jednorazowych układów oddechowych do aparatów firmy Dräger dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-08-14
dodatkowe informacje  DZP/55/IJ/2018
Zakup i dostawy zestawów operacyjnych i sprzętu okulistycznego
( przetarg nieograniczony )
powyżej 144.000 EURO
2018-08-21
dodatkowe informacje  DZP/64/WD/2018
Zakup i dostawa immunoglobulin ludzkich do leczenia wtórnych niedoborów odporności oraz odrzutów przeszczepianych narządów
( przetarg nieograniczony )
powyżej 144.000 EURO
2018-08-24
dodatkowe informacje  DZP/73/IF/2018
Zakup i sukcesywna dostawa odczynników do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych wraz z dzierżawą aparatu oraz odczynników do diagnostyki mikrobiologicznej wraz z dzierżawą aparatu dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-08-24
dodatkowe informacje  DZP/74/KT/2018
USŁUGA UBEZPIECZENIA SZPITALA KLINICZNEGO DZIECIĄTKA JEZUS W WARSZAWIE
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-08-29
dodatkowe informacje  DZP/75/KH/2018
świadczenie usług w zakresie obsługi systemu informatycznego InfoMedica/AMMS
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-08-29
dodatkowe informacje  DZP/72/KT/2018
zakup i dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku tj.: kraników trójdrożnych, kaniul, strzykawek, cewników, elektrod, igieł, drenów, płytek stomijnych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-08-30
dodatkowe informacje  DZP/70/KH/2018
zakup i dostawę produktów leczniczych na potrzeby realizowanego przez Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus programu lekowego – leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej
( przetarg nieograniczony )
powyżej 144.000 EURO
2018-09-06


Designed by DarK @ 2005