strona główna postępowania aktywne postępowania zakończone        

LISTA POSTĘPOWAŃ AKTYWNYCH

Poniżej przedstawiona jest lista aktualnych postępowań przetargowych.
Po kliknięciu na wybrany przetarg zostaną wyświetlone szczegóły...

łącznie aktualnych postępowań : 9
Numer sprawy
Postępowanie na :
Wartość
Termin składania ofert
dodatkowe informacje  DZP/90/IJ/2018
Zakup i dostawy materiałów opatrunkowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-10-30
dodatkowe informacje  DZP/80/IJ/2018
Zakup i dostawy odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów
( przetarg nieograniczony )
powyżej 144.000 EURO
2018-11-22
dodatkowe informacje  DZP/89/WD/2018
Zakup i dostawa produktów leczniczych w tym produktów leczniczych w trybie importu docelowego oraz wyrobów medycznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 144.000 EURO
2018-11-23
dodatkowe informacje  DZP/88/KT/2018
zakup i dostawa chemicznych produktów biobójczych/wyrobów medycznych oraz papieru do sterylizacji
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-11-28
dodatkowe informacje  DZP/99/WD/2018
Zakup i dostawa opatrunków specjalistycznych oraz zestawów opatrunkowych do podciśnieniowej terapii leczenia ran wraz z dzierżawą aparatów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-12-12
dodatkowe informacje  DZP/101/KT/2018
zakup i dostawa warzyw i owoców świeżych oraz mrożonych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-12-13
dodatkowe informacje  DZP/97/KT/2018
zakup i dostawa wyrobów medycznych, sprzętu medycznego, okulistycznego oraz anestezjologicznego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-12-17
dodatkowe informacje  DZP/100/KT/2018
zakup i dostawa sprzętu medycznego do dializ
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-12-18
dodatkowe informacje  DZP/103/KT/2018
zakup i dostawa materiałów do zabiegów artroskopowych oraz implantów na potrzeby chirurgii ręki
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2019-01-07


Designed by DarK @ 2005